fbpx

Parola 2003/1-2

Parola Folyóirat 2003/1-2

Egy települési - közösségi összefogás esélyei Pest megye egyik kisvárosában

A Közösségfejlesztők Egyesülete az ELTE Szociális Munka Tanszékével együttműködésben az elmúlt egy évben több alkalommal szervezett „Közösségi munkás” továbbképzést a szociális területen dolgozók számára. Az egyik legutóbbi kurzust követően készült Rédei Ágnes dolgozata, amelyet az alábbiakban közlünk. Az itt bemutatott program jelenleg még csak egy szakmailag alaposan végiggondolt lehetőség, amelynek megvalósításáért nagyon drukkolunk a dabasiaknak.

Új közösségfejlesztési munkamódok, módszerek és technikák kifejlesztése

A közösségfejlesztés magyar megvalósulása jelentős eredményeket ért el a helyi fejlesztés módszertanában, de a közösségi beavatkozás szélesebb körű, nem lokális társadalmi szintjein még nincsenek eredményei. Szükségképpen van ez így, mert a társadalmi akciók és mozgalmak szervezése, ill. a társadalmi tervezés területén történő szakmai részvétel társadalmi feltételei még hiányoznak. (Ez persze nem jelenti azt, hogy semmi […]

A felső-kiskunsági közösségfejlesztői folyamat eredményei és nehézségei

Magyarország egyik, több szempontból is hátrányos helyzetű kistérsége a Felső-Kiskunság és Dunamellék Budapesttől délre 70 km-re, a Duna bal partján, az Alföld észak-nyugati részén helyezkedik el. Önkormányzati társulása 10 településből áll. Területe: 802 km 2, lakossága 32 000 fő.

Kalákában végzett munkák: A házépítés

Király-Nagy Éva interjúja a Civil Rádióban. A Tátrai Zsuzsával a népszokásokról, hagyományokról folytatott beszélgetéseink vezérfonala a közösen végzett cselekvés, hiszen az egyén erejét megnöveli a közösség, amely lehet szűkebb – mint a kisebb-nagyobb család –, és tágabb – mint a faluközösség. Olyan munkákat tudtak a közösségi cselekvés által megoldani, ami az egyén számára erejét meghaladó […]

Egy elfelejtett falu helyi társadalmának felélesztéséről

Furugy a világtól elzárt, a Körösök völgyében található kistelepülés. Az idelátogatót megfogja a környezet varázsa, a táj szépsége, a nádtetős házak hangulata. Lakosainak száma alig 100 fő, rendkívül rosszak az életkörülmények.

Közösségi munka Nagy-Britanniában

Nagy-Britanniában a közösségi munka relatívan új szakmának számít, mégis három olyan tradícióra épít, amelyek mindegyike legalább száz éves múltra tekint vissza. Az első ilyen megközelítés a nem hivatalos önsegítés és szolidaritás , az a kölcsönös támogatás és adás-kapás, amely a társadalmi együttműködés kisléptékű formáit, köztük a nagycsaládokat is jellemzi. A második ilyen megközelítés a kölcsönös segítségnyújtás egy szervezettebb formáját […]

Miért éppen Istenkút?

Az egyéni szabadság csak közösségben bontakoztatható ki, saját szabadságunk és méltóságunk csak együttes fellépéssel őrizhető meg. Akik a közösség szót, mint értéktelített kifejezést ideális, vágyott emberi viszonyainkra vagy hétköznapi, széleskörűen alkalmazott fogalomként alkalmazzuk, akik közösségért és ugyanakkor közösségben dolgozunk, mindig szembetalálkozunk egy kérdéssel:

Közösségfejlesztői "Képzők képzője"

A Közösségfejlesztők Egyesülete már jó ideje dolgozik azon, hogy mind több és minél jobban felkészült tanár képezze a közösségfejlesztés, közösségi munka iránt érdeklődő civil szervezeteket, önkénteseket csakúgy, mint a zömmel a felsőoktatásban tanuló leendő szakembereket, sőt, a „pallérokat”, vagyis a középszintű szakemberré válni kívánó helyi közösségi aktivistákat is.

Globalizáció és/vagy helybeliség

A Civil Rádióban a Törzsasztal mai házigazdái Kovács Edit és Péterfi Ferenc, vendégek: Gergely Attila szociológus és Kocsis Nándor, aki filozófiával és pedagógiával foglalkozik.

Betűk méretezése
Kontraszt