fbpx

Parola 2001/1

Parola Folyóirat 2001/1

Közösségi munka és szociális munka - 1. fejezet (részletek)

Országunkban (az Egyesült Királyságban. A szerk.) – önkényesen ugyan, de nem alaptalanul, – négy egymást átfedő szakaszra oszthatjuk fel a közösségi munka történetét. Az első szakasz az 1880-as évektől az 1920-as évekig tartott. Ekkoriban a közösségi munka nem volt egyéb, mint a szociális munka egyik aspektusa.

Helyi Cselekvés Program - Okány

Beadta a Békés Megyei Cigánylakosok Egyesületének Okányi Csoportja, 5534 Okány, Vasút u. 57. Csoportunk 1999. május 12-én azzal a céllal alakult meg, hogy az Okány községben élő cigány lakosok társadalmi, politikai érdekeit képviselje, emberi és állampolgári jogainak védelmét segítse, a cigány lakosság hagyományait és kultúráját ápolja, közösségi életét fejlessze, társadalmi, gazdasági, kulturális felemelkedését, önszerveződését elősegítse. […]

A Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület 10 éve

Az 1989-ben elindított kulturális közösségfejlesztő folyamat inspirálta az egyesület és sok más közösség létrejöttét: Kertbarátkör, Népfőiskolai csoport, Életreform klub, Hagyományőrző Ifjúsági Klub. Az egyesület működött közre a két korosztályban elindított ifjúsági közösségi felmérésben is. Ezzel a módszerrel tártuk fel a fiatalok helyzetét, problémáit. Ezt követően alakult meg a Próbálkozó Ifjak Klubja, és a Gyermek- és […]

A Kapu (Getaway) program

A Kapu Program egy lakóközösségi alapon szerveződő, a generációk közötti együttműködést elősegítő, önkéntes segítő szolgálat. A szolgálat a szociális és egészségügyi állami ellátórendszer mellett – annak szolgáltatásait kiegészítve – működik, és nyújt szakképesítéshez nem kötött segítséget elsősorban az otthonukban élő, rászoruló lakosok számára. A Kapu Program létrejöttét az adott társadalmi környezetben meglévő legerőteljesebb problémák megoldására […]

Közösségfejlesztők Közép-Dunántúli Regionális Egyesülete

Alapszabályunkban a következő célokat fogalmaztuk meg: · a közép-dunántúli régió területén összefogja és segítse azoknak a szakembereknek, önkénteseknek az együttműködését, képzését, továbbképzését, akik a települések és közösségek humán fejlesztését fontosnak tartják, abba aktívan szeretnének bekapcsolódni;

Segítő munka utcagyerekek között

Takács Géza itt következő interjúja a Civil Rádió „Hétpecsét” című műsorában hangzott el. T.G.: Vendégünk a stúdióban Orián Géza. Szeretettel köszöntelek. Először kezdjük a személyeddel, úgy tudom, Te orvosi egyetemet végeztél, s most mégis ferencvárosi szociális munkás vagy? Orián Géza: Igen, és erre büszke is vagyok. Ráadásul a ferencvárosi cigánygyerekek között dolgozom, illetve nem kizárólag […]

Az önkéntes munka a társadalmi környezet gyümölcse

Az önkéntes munka főbb jellemzői: – személyes indíttatású, szabad, egyéni választáson alapszik; – anyagi érdekektől mentes; – mások javát szolgálja; – elősegíti, hogy egyének és közösségek részesei legyenek saját problémáik megoldásának; – egyidejűleg hasznos a támogatásra szorulóknak, az önkéntes munkát végzőknek és a társadalom számára is.

Betűk méretezése
Kontraszt