Parola 2018/3

Kezdőlap / Korábbi lapszámok / Parola 2018/3

Cikkek

Vidékfejlesztés és fenntarthatóság – a RUSDELA projekt zárókonferenciája

A „Fenntartható vidékfejlesztés a helyi szereplők számára” (“Rural Sustainable Development for Local Actors” – RUSDELA) nemzetközi projekt a Pillangó Komplex Térségi Fejlesztések (Pro Cserehát Egyesület) kezdeményezésére jött létre. 2016–2018 között zajlott a munka az Európai Bizottság Erasmus Plus programjának támogatásával, amiben hat ország (Magyarország, Bulgária, Görögország, Spanyolország, Portugália, Olaszország) partnerszervezetei vettek részt.

Elolvasom

A nyomornegyedekben rejlő lehetőségek

A nyomornegyedekben uralkodó életkörülmények láttán, hallatán valószínűleg kevesekben vetődik fel a gondolat, hogy ilyen helyen bármi jó is történhet, ám ez a cikk arra válla lkozik, hogy röviden feltárja a nyomornegyedekben rejlő potenciált, és megvilágítsa „jó oldalukat”.

Elolvasom

Suba a subához, guba a gubához?

Az áthidaló társadalmi tőke, avagy a közösségfejlesztés új programja

Az áthidaló társadalmi tőke fogalmát állítottuk középpontba, de messze nem csak a fogalomról szeretnék beszélni; ezt egy sokkal jobb metaforának tartom, mint amennyire szerencsés műszónak. De előtte még elkalandoznék a közösségfejlesztés aktuális trendjei felé…

Elolvasom

Választmányi beszámoló 2016-2018

Választmányunk hatodik éve vezeti az egyesületet. Sok és jelentős változás időszaka volt ez. Jelentősen megváltozott a szakmai, társadalmi és a gazdasági környezet is körülöttünk.

Elolvasom

A közösségi alapú szolgáltatások példaértékű gyakorlatai

A Közösségfejlesztők Egyesülete 2018 februárjában – az EFOP 5.2.2-17 program támogatásának köszönhetően – egy 2 éves projektbe kezdett, „Közösségek szolgálatában – kistelepüléseken” címmel.

Elolvasom

A hely szelleme Wekerlén

Kedves barátaim, Szebenyi Marianna és Romhányi András invitálásra a nyár közepén egy érdekes esemény segítő szervezője lehettem a Budapest XIX. Wekerle telepen. Mindig nagyon vonzott ez a remek városrész, így örömmel vetettem bele magam a Wekerlei Nyári Szabadegyetem előkészítő és lebonyolító munkáiba.

Elolvasom

MEGJELENT:

Vercseg Ilona: Fejezetek az európai közösségfejlesztés történetéből

Egy szakma története az adott társadalom történelmébe ágyazódik be, valamint világtörténelmi folyamatokba is. Ekként a közösségfejlesztés történetének megírása lényegileg lehetetlen vállalkozás, hacsak nem maradnánk szigorúan a szakmánál, segítségével húzva meg tájékozódásunk határait. Ám a szakmát nem vizsgálhatjuk önmagában, hiszen az szoros szimbiózisban él a társadalommal.

Elolvasom
Betűk méretezése
Kontraszt