fbpx

Parola 1990/4

Parola Folyóirat 1990/4

Felhívások, példák, az önszerveződések támogatására: Pályázat egy városi szinten szerveződő népfőiskola jellegű város-kör támogatására

Pályázat egy városi szinten szerveződő népfőiskola jellegű Város-kör támogatására (Városi Művelődési Központ, Zirc)

Társadalmi szervezetek Zalában

1. A civil társadalom a mai magyar társadalomban A nonprofit szféra a privát hatalom megvalósulásának tere, ahol a közjó szolgálatára bontakozik ki az autonóm közösségteremtés és a társadalmi szolidaritás. Lehetősége van ugyan e szférában is a különböző formáknak (egyesületeknek, szövetségeknek, alapítványoknak, tanácsadó és pénzkezelő szerveknek stb.) a pénztermelésre, ám ez nem fő vonása működésüknek, hanem […]

A szociális műhely Nógrádban: Tájékoztató a Szociális Műhely egy éves képzési programról

Tájékoztató a “Szociális Műhely” egy éves képzési programról A Megyei Közművelődési Központ ezzel a képzési lehetőséggel a helyi társadalomban elemi erővel felszínre kerülő és egyre súlyosodó szociális problémák kezeléséhez, feltáráshoz és megelőzéséhez szeretne segítséget nyújtani.

Vállalkozások: Az epöli példa: Az 1990. december 15-i előadássorozat

VÁLLALKOZÁS – VÁLLALKOZÁS – VÁLLALKOZÁS (Az epöli példa)

Látlelet Erdélyről

Erdély történetének egy korszaka lezárult. Az új korszak kezdetén a feladatok meghatározását és megoldásuk útjának megtalálását szolgálhatja az adott helyzettel való alkalmas számvetés. Ennek része lehet a mai erdélyi falu állapotának felmérése.

Kezünk ügyében a történelem

Még berzenkedek, nehezen fogom föl, de lassan be kell látnom, hogy elérkeztem azok közé én is, akiknek a háta mögött már összesúghatnak olykor csillogóbb tekintetű ifjú emberek: no, ez is megette már a kenyere javát…!

A rendszerváltás folytatódik: Az önkormányzatiság eszméje

Az önkormányzatiság eszméje nem egyenlő a települési önkormányzatok ügyével, annál jóval szélesebb-átfogóbb fogalom, ennek a szellemiségnek az egész társadalmat kell áthatnia. Ennek jegyében alakult át az új országgyűlés – mint az ország legszélesebb önkormányzati egysége, jönnek létre a települési önkormányzatok – mintegy következő fokozatként.

Mi az életösztönt akarjuk életben tartani: Részlet a közösségfejlesztésről a TV2-ben elhangzott interjúból

Varga Tamás: – Bizonyos államok, Amerikában a 20-as években az elhaló településeken segíteni akarnak, később más angolszász területeken, még később a harmadik világban óriási tevékenységet fejtettek ki annak érdekében, hogy a települések, közösségeik fönnmaradjanak. Mi is ezt láttuk a 70-es évek közepén, végén, hogy itt Magyarországon valamit meg kell oldanunk, hogy a településeink megmaradjanak. – […]

Jelentés az 1990. augusztus 16-22-ig tartó magyarországi látogatásról

Összegzés: A peresztrojka eredményeként augusztusban a Közösségfejlesztők Egyesületének vendégeként Magyarországra látoghattam. A látogatás célja az volt, hogy kapcsolatot alakítsunk ki a magyar csoporttal és olyan project-lehetőségeket keressünk, melyeket a Small Grants Programme keretében javasolhatunk megpályázni.

Népművelőből laptulajdonos

Isten tudja, pályámon hány válságot éltem át az évek során. A népművelők a társadalmi és politikai változásokban mindig aktív szerepet játszottak. Kevesen kerültek azonban be a hatalomba. Addig terjedt a munkánk, hogy generáltunk egy társadalmi folyamatot, amit az idők szava kívánt, azután a beindított folyamatok vitelét átadtuk olyanoknak, akik csak azt akarták csinálni profi módon.

Önmagát emésztő

Hogyan és miképpen történt, ma már mindegy; N. községben az egyesületalakítás látszott járható útnak a Faluháza fölépítésére. Hogy most azt írom, hogy “fölépítésére”, az bizony kicsit nagyképű, hiszen tudván-tudták ők százvalahányan már akkor is, hogy befejezniök szinte lehetetlen helyi és megyei, országos támogatás nélkül.

Rendeljen koronás címert a Parázs Képző- és Iparművészeti Egyesülettől

RENDELJEN koronás címert a Parázs Képző- és Iparművészeti Egyesülettől

Sóhivatal vagy só: Avagy a háló bemutatása

Feltételezem most így az írásom elején, hogy a címben felvetett probléma végigkíséri majd egész gondolatmenetemet, végigkísért majd egész életemben, s ott huhog, susog majd mindazok fülében, akik elkötelezték magukat a Háló ügye mellett. Nagyon szeretjük ezt a megszólítást, valahogy emberibb és több keresztény szimbólumot hordozó, azaz sokkal inkább a gyökerekre utaló, mint a hivatalos elnevezés, […]

Nógrádi példa faluszervezők képzésére: A Magyar Faluszövetség és a nógrádi önkormányzat közös pályázata

Tisztelt Polgármester Asszony!/Polgármester Úr! A Magyar Faluszövetség (melynek Becze Lajos tari polgármester az egyik alelnöke) és intézményünk közös pályázatot nyújtott be a Soros Alapítványhoz “faluszervezők” képzésére. Kezdeményezésünket a kuratórium kedvezően fogadta. A szakértőkkel történt tematikai, módszertani egyeztetések is megtörténtek, így módunk van felajánlani szolgáltatásunkat a Szövetség alapító községeinek, így Önöknek is.

Törékeny is nagy az ember: II.Nemzetközi Gyógypedagógiai Kongresszus 1990. augusztus

Az Alsószigetközi Batthyány László Alapítvány és Kollégium, az “ABLAK” Győrben rendezte meg augusztusban a II. Nemzetközi Gyógypedagógiai Kongresszust. A színvonalas tudományos szakmai tanácskozáson közel háromszáz résztvevő érdeklődött a gyógypedagógia égető kérdései iránt.

Vállalkozások: Vállalkozóknak ajánljuk: A vállalkozói szabadiskola tematikájának kiegészítéséhez

A Nógrád Megyei Közművelődési Központ Vállakozói Szabadiskolát szervezett a közelmúltban. A Szabadiskolán elhangzott előadások hanganyagát rögzítettük.

Vállalkozások: Önkormányzatoknak ajánljuk: Vállalkozók inkubátorban

Az első pillanatban meghökkentőnek tűnő cím olvastán, gondolom sokan teszik fel a kérdést: hogy kerül a csizma az asztalra, mit takar a két egymástól távoli fogalom összekapcsolása, mi lehet a szerepe egy hagyományosan egészségügyi berendezésnek a gazdasági szférában?

Betűk méretezése
Kontraszt