fbpx

Parola 2021/2

Parola Folyóirat 2021/2

Szerkesztői előszó

Hogyan vagyunk a hatalommal? Hogyan vannak közösségeink a hatalommal? Ki lehet-e kerülni a hatalmat? Lapszámunk fókuszában a hatalom témája áll. Nem elméleti írásokat gyűjtöttünk: az volt a célunk, hogy a hatalom minél több dimenzióját megmutassuk. Hogy mindenki találjon olyan írást, amelyre rácsodálkozik: így sosem gondolt még a hatalomra. Mert a hatalom benne van a mindennapjainkban, […]

Mindennapi hatalom

Soha ezelőtt nem használtam a címben szereplő szókapcsolatot, miközben valószínűleg számtalanszor hangoztattam beszélgetésekben, hogy a hatalmi reláció életünk összes területén jelen van, minden pillanatban.[1] Ma már biztos vagyok benne, hogy nem is létezik másfajta hatalom, csak mindennapi. Nincs olyan hatalmi helyzet, ami ne hatna valamilyen módon mindannyiunkra, akár a tudatában vagyunk, akár nem.

Hatalom és közösség – fogalommagyarázatok

A fenti kifejezések és azok kapcsolata ürügyén két fogalomra utalnék röviden. A közösségi fejlesztőmunka egyik kiemelt kulcsfogalma egy angol szó, az empowerment, amelynek a magyarra fordítása a gyakorlatban nagyon sokféle jelentésű és hangsúlyú értelmezést eredményez. Nézzük ezeket: Gyakran használják fordításként a részvételre képesítést vagy kicsit erre hajazóan a képessé tételt. Sokan vagyunk, akik ezt a […]

Hogy is van egy közösségfejlesztő a hatalommal – ön-szupervízió

A találkozások során alakul ki egyre szorosabban egy kapcsolat. A hatalommal való kapcsolatomat hozom témának, s leginkább a találkozásaimon keresztül tudom megmutatni.

Közösség- és közügyfejlesztés Komáromban

„A diktatúrák nagy trükkje, hogy elhitetik azokkal, akik bennük élnek, hogy nem lehetséges a változás. Megfélemlítésre, gazdasági függésben tartásra és a társadalmi rétegek közötti bizalmatlanságra épülnek, így tartják fent magukat.” Jászberényi Sándor

A hatalom fogalma és értelmezése a közösségszervezésben

Hatalomelmélettel és a hatalom természetével, ahogy mondani szokás, könyvtárnyi szakirodalom foglalkozik. Jelen írás a közösségszervezés legnagyobb hatású személyiségeinek hatalommal kapcsolatos gondolatait, felfogását tekinti át röviden, a végén összegezve a mai nemzetközi és magyarországi közösségszervezésben használatos hatalom értelmezés jellemző vonásait.

A keresztény hitalapú közösségszervezés hatalomképe

A képességre/hatalomra a közösségszervezés nem úgy tekint, mint egy véges mennyiségű erőforrásra, aminek a legoptimálisabb elosztását kell megtalálni, hanem úgy, mint egy egyénileg és közösségileg is korlátlanul növelhető erőre. Ennek a növekedésnek épp a pozíciós hatalom pusztán önmagáért való keresése és bitorlása szab határt, hiszen ez pont a közösséget működtető kapcsolati hatalom kiteljesedését akadályozza. Az […]

Kietlen ösvények és méltó emlékezet – A roma identitást meghatározó roma emlékhelyek hatása a pozitív identitásra és az érdekérvényesítésre

Az interpretáció már önmagában hatalmi pozíció, ezért nagyon sok kiegészítést, közbevetést nem is tennék Setét Jenő roma emberi jogi aktivistával készült interjú elé. A roma identitást meghatározó társadalmi és hatalmi tényezőkről beszélgettünk a roma emlékhelyek identitást meghatározó szerepén és az emlékhelyek állapotának és arányának a többségi társadalom által a romák helyét kijelölő szimbolikus jelentésén keresztül.   […]

Lehetőségek tere fiataloknak – Egy kezdeményezés kialakulásának folyamata és modellje

Lassan három éve indult el a Lehetőségek tere kezdeményezés. Ha projektként értelmeznénk, atipikusnak mondanánk. A kezdeményezés azonban az első pillanattól nem projektként működött, ezért nagyon sokrétű, átfogó párbeszéd, közös értelmezés és folyamatdinamika jellemzi. Ebben rejlik az atipikussága és modellértéke. A kezdeményezésben részt vevők első körben önmaguk közösségét alakították, fejlesztették és stabilizálták. Ennek a folyamatnak meghatározó […]

Vallásközi és emberi jogi együttműködés az online gyűlöletbeszéd ellen

A kirekesztésre és a közösségek helyzetére egyre nagyobb hatást gyakorol az online kommunikáció és a közösségi média. A vallásközi és emberi jogi együttműködés partnerei egy olyan közös ügy érdekében fogtak össze, amely mindannyiukat érinti, közösen tesznek a gyűlöletbeszéd ellen. A projektben résztvevők tanulnak az online gyűlöletbeszéd elleni fellépés lehetőségeiről és ezt a tudást tovább tudják […]

Fokozza-e a szolidaritást a vírusválság?

Mit üzen a rádió? Feischmidt Margittal, a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársával beszélgetett a Civil Rádió 117 perc című műsorában Péterfi Ferenc.[1] Péterfi Ferenc (PF): Hogyan segíthetünk az egészségügyi krízishelyzeten? – Ez volt a címe annak a kerekasztalnak, ami a közelmúltban zajlott, és ennek a konferenciának az egyik vendége volt Feischmidt Margit, aki a Társadalomtudományi Kutatóközpont professzora, […]

“Picik vagyunk, de azért sok minden történik ilyen kis helyeken is” – kistelepülési közművelődés és az öko-lokalizmus

Egy kutatói ösztöndíj keretein belül a kistelepülések közösségi színtereinek működését, azok közösségépítő funkcióját vizsgáltam 2020 és 2021 folyamán[1]. Kutatásom célja az volt, hogy megismerjem a magyar vidék közösségi és kulturális életének realitását és megvizsgáljam, hogy az intézmények működésében megjelenik-e az öko-lokalizmus szemlélete, mely a helyhez való többrétegű kötődést takarja. Kutatásom rendhagyó időszakban zajlott, hiszen akkor […]

A tenni akarás legnagyobb ellensége a félelem – A 2021-es Civic Europe pályázati kiírás margójára

„Számodra is kényelmetlen, hogy a fejed felett hoznak meg téged közvetlenül érintő döntéseket? Azt tapasztalod, hogy egyre többen szorulnak ki végletesen a társadalmi párbeszédből, ahonnan nincs már beleszólásuk közös dolgaink alakulásába? Képesnek tartod magad arra, hogy az eltérő álláspontokat képviselőket egy asztalhoz ültesd? A változás VELED és egy jó ötlettel kezdődik!” – ezzel a felhívással […]

Ajánló a közösségi megoldások köréből

A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői 2019-ben 2019-ben a nonprofit szférában a 2018. évinél 601-gyel kevesebb, 60.890 szervezet működött, 1/3-uk alapítványként, 2/3-uk társas nonprofit szervezetként. A szektor meghatározó jellemzői nem változtak: a klasszikus civil szervezetek sokan vannak és alacsony bevétellel rendelkeznek, míg a kevés számosságú nonprofit vállalkozás jelentős bevételt realizált. A szektor bevételének GDP-hez viszonyított aránya […]

Betűk méretezése
Kontraszt