fbpx

Parola 1995/1

Parola Folyóirat 1995/1

Ajánlások a községi és kisvárosi településfejlesztési koncepciók készítéséhez: Településfejlesztési füzetek

Ez a füzet a falusi-kisvárosi településfejlesztési elképzelések összefoglalásához és megfogalmazásához kíván hasznosítható segédletet adni. Mindazokhoz szól – főképp önkormányzati képviselőkhöz, de mindenki máshoz is, akik a település fejlesztésében érdekeltek és akiknek feladata az erről való gondolkodás és a döntés.

A szabad rádiózás valami más: Fiksz Rádió

Mielőtt a mi rádiónk 1994. december 19. és január 6. között sugárzott műsorának technikai koncepcióját és realizálását mutatnánk be, foglaljuk össze a hagyományos típusszerkezet és az ebből adódó technikai koncepció sajátosságait!

Francia anzikszok

Aubusson. Középkori város, szűk sikátorszerű kacskaringós utcáival, öreg templomával és a rajta díszelgő toronyórával. Ebben a városban láthattuk a hajléktalan, munkanélküli fiatalok házát, a “Munkával Segítő Központot”,

United Way - Dél-Dunántúl Alapítvány

United Way Alapelvek, stratégiai célok Közösségi alapelv

Az Etei Tejszövetkezet

A 700 lelkes Ete község Komárom-Esztergom megye délnyugati perifériáján, a Vértesalja lankás dombjain fekszik. Már a múlt századi leírások is kiemelik jelentős szarvasmarha állományát, amit a község határában fekvő nagy kiterjedésű gyepek tartanak el. A törökök által elpusztított Ethe pusztára 1848-ban ide telepített református lakosság a Zichy családtól jelentős adókedvezményeket kapott. A jobbágyfelszabadítás, majd a […]

Teleház - a falu mosolya

Csákberény kis falu a Vértes ölén. Teleházat működtet a falu, a gondolkodó, segítő, tanuló, kapcsolatteremtő faluközösség. Csákberény lakói nem különleges emberek, de képesek különleges dolgokra abban a reményben, hogy lehet tenni azért, hogy jobban éljenek.

Kistérségi fejlesztési program a Kis-Zagyva-Völgyben

“A fejlődés nem a javakkal kezdődik, hanem az emberekkel, az emberek tanultságával, szervezettségével és fegyelmével. E három nélkül minden erőforrás rejtett, kiaknázatlan, puszta lehetőség marad”… “A siker nem érhető el valamiféle, a tudósok, a műszaki emberek vagy a gazdasági tervezők által előidézett mágiával. Csak az egész népesség oktatását, szervezését és fegyelemre nevelését magában foglaló növekedési […]

Nonprofit szervezetek és az önkéntesek: Részletek Kósa Eszter amerikai beszámolójából

Részletek Kósa Eszter amerikai beszámolójából

Jobb energiagazdálkodás a településeken: Tanácsadó program

Második éve folyik “A települések energiahatékonyságáért” című tanácsadó program, mely az önkormányzatoknak kíván segítséget nyújtani. Ki és miért indította a programot? – kérdezzük Lontay Zoltánt, az Energiagazdálkodási Rt (EGI) főosztályvezetőjét.

Tükör által homályosan: Magyar Családsegítők Országos Kamarájának konferenciája

Március elején, Siófokon háromnapos országos konferenciát szervezett a Magyar Családsegítők Országos Kamarája. Negyedik szakmai találkozójukon több, mint kettőszáz, segítő foglalkozású szakember vett részt.

A határok kibővítése

(Sue Pemsel cikke egy York megyei lapban jelent meg. A szerző a Red Water Arts elnevezésű művészetpedagógiai szervezet vezetője. – A szerk.)

A Szabad Rádiók Európai Szövetsége a demokratikus társadalom esélyeiről: Tömegkommunikációs politikával foglalkozó 4. Európai Miniszteri Értekezlet

Az Európa Tanács felkérésére a Szabad Rádiók Európai Szövetsége előadást tartott a Tömegkommunikációs politikával foglalkozó 4. Európai Miniszteri Értekezleten, amelynek 1994. december 7-8-án Prága adott otthont Az SzRESz nagy örömmel tett eleget a felkérésnek, annál is inkább, mert az európai média-körkép egy cseppet sem örvendetes, és meglátásuk szerint innovatív jellegű lépésekre van szükség a valódi […]

Közösségfejlesztői magatartásformák (2.)

Regionális szennyvíztisztítóról és a megszüntetésre ítélt vasútvonalakról példálóztam a korábbiakban azért, hogy ezek nyomán a közösségfejlesztő helyét és szerepét, de leginkább hozzáállását és így magatartását megtaláljam. Említettem, hogy szerintem nem lehet elkötelezettje semmiféle olyan érdekcsoportnak, amely bármelyik megoldást szorgalmazza.

Betűk méretezése
Kontraszt