fbpx

Parola 2016/1

Parola Folyóirat 2016/1

Megjelent! Vívódások és felismerések

Parola

A címlapon és a kötetben Valkó László festőművész művei szerepelnek Szerkesztő: Vercseg Ilona Tördelő: Sain Mátyás „A KÖFE kiadásában most megjelenő Parola Füzet többségében azokat az írásokat tartalmazza, amelyek korábban előadásokként a szervezet rendezvényein hangzottak el, emellett tartalmaz máshol publikált kisebb írásokat is. A kiadványban az a becsvágyam tárgyiasul, hogy e közösséghez tartozóként hagyjak nyomot, s egyben lehetőséget adott […]

Társadalmi változások közösségfejlesztési kezdeményezésekből?

Parola

Tavaly nyáron a Központi Statisztikai Hivatal bejelentette, hogy többé nem adja ki a létminimumról szóló kiadványt. A hivatal azzal érvelt, hogy a számok nem adnák vissza a valós helyzetet. A számok ijedtségre adnak okot. Az utolsó létminimumról szóló kiadványban kiderült, Magyarország egyharmada él e minimum alatt. Mivel nem csak itt, hanem a politika mindennapjaiban is […]

Két közösségi kezdeményezés Kecskeméten

Parola

Kecskeméten élek, ezért dolgozatom témája két kecskeméti közösségi kezdeményezés. Az egyik közösségi munka személyesen is érint, a másik pedig egy klasszikus civil szerveződés. Nemzetközi önkéntes tábor Helvécián (Kecskemét külterületén) Ez a nemzetközi tábor három szervezet összefogásával valósult meg 2015 nyarán: az SOS Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványa, az Útilapu Hálózat és a Helvéciai Önkormányzat Általános Iskolája együttműködésében. […]

Jólét és önbecsülés a közösségi munka fényében

Parola

Esszéfüzér az ELTE I. éves nappali tagozatos, közösségi munkát hallgatók esszéi  A kollektív típusú, közös tudaton alapuló szolidaritás a modern társadalmakban mindenütt visszaszorulóban van, de a közép- kelet-európai régióban szinte egy csapásra omlott össze. (Vercseg 2011) A piacgazdaság körülményeinek sokkterápia-szerű bevezetése nem hozta meg a várt eredményt, az itt-ott már korábban is felbukkanó anómia teljesen […]

Hajózás a szivárvány alatt

Parola

A posztadoleszcencia jelensége jól megfigyelhető a mai Magyarország területén is. Mint közel huszonöt éves egyetemista diáklánynak, nekem sincsen még gyermekem, így az anyaközpontok működése, szerveződése távol áll tőlem. Mint másodéves szociológus mesterszakos hallgató, úgy gondolom, hogy az ismeretlen dolgokkal szemben az ember kezében az egyetlen használható „fegyver” a megismerés. A Közösségfejlesztők Egyesületénél teljesített terepgyakorlatom keretein belül […]

Vissza a Pál utcába! A modern grund

Parola

Molnár Ferenc már 1907-ben megírta, hogy mekkora értéke van egy pici zöld területnek az épületdzsungel közepén. A Pál utcai fiúknak is ez volt a legnagyobb kincsük 1889-ben. A grund, mely egy kis szabad területet jelentett a bérházak között, hatalmi harc tárgyává vált. Az volt a játszótér, a focipálya, a fatelepi útvesztő és nem utolsó sorban […]

Parkot tervezünk közösen! Esettanulmány egy újpalotai park közösségi tervezésének folyamatáról

Parola

Tények Újpalota a XV. kerület városrésze, ahol a ’70-es években az addig mezőgazdasági területkén használt szántóföldekre panelházakat építettek. Így jött létre egy több mint 15 ezer lakásból álló lakótelep a város szélén. Kezdetben még kevés szolgáltatás volt helyben elérhető, de ma már minden megtalálható a környéken, az itt élő kb. 40 ezer főnyi2001-es népszámlálási adatok […]

Terepgyakornokok beszámolói Farkas Gabriella gyakorlatvezető bevezetője

Parola

A Közösségfejlesztők Egyesülete kezdettől fogva kiemelt figyelmet fordított a felnövekvő és feltörekvő új generáció tanítására, nevelésére, a fiatalok változatos szakmai tevékenységekbe való bevonására. Jó ideje már ugyancsak folyamatosan előtérben tartott szempont a társszakmák megszólítása, szakmaközi együttműködések és együttgondolkodások lehetőségének megteremtése, illetve a közösségfejlesztői szemléletmód terjesztése a vidéki és városi közösségeket érintő szakmaterületeken dolgozó szakemberek körében.

Cirkusszal nevelni

Parola

Szabó Márton írása a szociális cirkusz módszeréről eredetileg a Taní-tani Online-on jelent meg http://www.tani-tani.info/a_szocialis_cirkusz_modszere, ez a közlés tehát másodközlés, a szerző engedélyével. Következő lapszámunkban a szerző egy újabb írását, esettanulmányát tesszük közzé. A szerk. Labdákat dobálni tanítunk, de céljaink a tanulási készségek fejlesztésétől a társadalmi befogadás elősegítéséig terjednek. Szociális cirkusz: egy keveset hallott, szinte ismeretlen fogalom […]

KÖZÖSEN TERVEZTÜNK 2015-BEN

Parola

http://obvf.hu/kozosen-terveztunk-2015-ben/ Az idei közösségi tervezés krónikája Az előző évek tapasztalatai alapján az önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy 2015-ben új szintre emeli a kerületiek bevonását a helyi ügyekbe. A Városfejlesztő azt a megbízást kapta, hogy valamennyi idén kezdődő tervezésbe vonjuk be az érintett lakókat, intézményeket, hogy az ő ötleteik és igényeik már a kezdetek kezdetétől beépülhessenek […]

Az én történetem

Parola

Az én történetem egész messzire vissza fog nyúlni. Olaszliszka romaságának történetét szeretném bemutatni nektek. Elmondom nektek mindennapjainkat, reményeinket, álmainkat és jövőnket. Mind azzal kezdődik, hogy megszületünk, és mindenféle jelzőket aggatnak ránk. Miért, kérdem én? Mi is lélegzünk, mi is emberből vagyunk, minket is Isten teremtett! Mint minden embert egyformán… Nem értem a megkülönböztetés lényegét.

Betűk méretezése
Kontraszt