Szécsényi tanulságok: Szövetkezetfejlesztés a helyi közösségekben

1993/2

Előző számunkban felhívást közöltünk az Angol-Magyar Közösségfejlesztők Konferenciájára, március 23-24-ére Szécsénybe. A konferencia gondolatébresztő és információgazdag volt. Azok számára, akik ott voltak és szeretnék még egyszer alaposabban végiggondolni a legtanulságosabb előadásokat, illetve azok számára, akik nem lehettek jelen, de szeretnék megismerni a legfontosabb újdonságokat, most és a következő számban összefoglalunk egyet-egyet angol kollégáink munkaterületeiből, azzal a megjegyzéssel, hogy kitűnő házigazdáink, a Nógrád-megyei Közművelődési Központ munkatársai megjelentetni készülnek a konferencia teljes anyagát.


Számomra a legjelentősebb tanulság egy szövetkezetfejlesztéssel foglalkozó iroda munkája volt. Közösségfejlesztői munkánk során gyakran találkozunk azzal a problémával, hogy nincs munkalehetőség, nincs vállalkozókedv, s ha lenne, sem tudják, mire, nincs szaktudás, nincs tőke – vagyis szinte minden hiányzik, ami az újrakezdéshez szükséges. Ilyen emberekkel foglalkozik angol kollégánk, Judith Reynolds is. Intézményük azonban nem a munka- és perspektíva nélkül maradt emberek egyéni boldogulásához akar hozzájárulni, mert felismerték, hogy szinte minden lényeges feltétel nélkül ezek az emberek egyéni vállalkozóként csak megbukhatnak. Nem egyéni, hanem közösségi – szövetkezeti – megoldásokat keresnek, s a leendő szövetkezeti csoportot nem csak megtanítják a szövetkezeti munkára, hanem inkubátor-jelleggel végig is kísérik az emberekkel az alakulási és azután a működési folyamatot is. Az intézménynek még az is érdekessége, hogy maga is szövetkezet, információs központként működik (kapcsolatokat szervez pl. alapítványokkal, pénzintézetekkel is), sőt, maga is rendelkezik egy bizonyos pénzalappal, mint látni fogjuk, amit az indulók rendelkezésére bocsájthat.
A lefordított példákból azt is láthatjuk, hogy a szövetkezeti vállalkozás szinte soha nem a konkrét vállalkozás megszervezésével kezdődik, hanem egy közösségfejlesztési folyamattal, amely érzékennyé és befogadóképessé teszi az embereket saját problémáik megoldása iránt és amelyben megszerezhetik a közös érvényesüléshez szükséges jártasságot.
Bevezetőül még annyit, hogy Judith felajánlotta: képzést szervez nálunk az e munka iránt érdeklődő közösségfejlesztők számára. Hazatérvén elkészíti javaslatát és elküldi nekünk. Mi – gondolom többen – örömmel vállaljuk nála a diák szerepét és mihelyst az előkészületek megérnek a kezdésre, a Parola hasábjain másoknak is felkínáljuk a csatlakozás lehetőségét.

Devoni Szövetkezetfejlesztési Ügynökség
(Devon Co-operative Development Agency Ltd.) CDA

Az angolok e konferenciára készített magyar nyelvű bemutatkozó füzetében e kis részlet olvasható róluk: ,Judith Reynolds vagyok és egy független szervezetnek (ld. fent) dolgozom, melyet a Plymouth Városi és a Devon-megyei Tanács hozott létre. Devon-megye egész területén működünk, segítvén azokat az embereket, akik szeretnék megalapítani vagy fejleszteni saját szövetkezeti vállalkozásaikat. Ezek olyan vállalkozások, melyek a résztvevő dolgozók ellenőrzése alatt és tulajdonában állnak. Segítünk lakásszövetkezetek alapításában a magán- és az állami szektoron belül is, és együttműködünk szövetkezeti takarék- és hitelszervezetekkel is. Saját munkám női érdekvédelmi és szociális munka, újabban pedig résztveszek egy képzési program koordinálásában, mely 150 munkahelyet teremt munkanélküli nők számára, főleg Devon és Cornwall (a szomszédos megye) területein.
Marketing-szövetkezetek fejlesztésében is résztveszek, melyeknek keretében az egyes termelők szövetkezetekbe tömörülve együtt találnak piacot saját termékeiknek és adják el őket. Ezeket a szervezeteket farmerekkel, halászokkal, kézművesekkel, iparosokkal, természetgyógyászokkal közösen hoztuk létre.
Intézményünk megpróbál egy sokoldalú képet kialakítani a közösségi gazdaságfejlesztésről, mely magába foglalja és felkarolja az egyes emberek önálló elképzeléseit csakúgy, mint a közösségi igényeket. Sokkal inkább közös, mint egyéni tervekkel foglalkozunk a lakás, a foglalkoztatás, a pénzügy- és kereskedelem területén. Mi magunk is dolgozók szövetkezete vagyunk, s megpróbáljuk a saját munkánkban is érvényesíteni elveinket.
Judith Reynolds
Co-operative Development Agenca
39 Marsh Green Road,
Marsh Barton
Exeter EX4 8NP
Nagy-Britannia”

S most lássuk bővebben a Szövetkezetfejlesztési Ügynökség munkáját, mégpedig az 1991-92-es éves jelentésük tükrében.
A CDA egy non-profit szervezet, amelyet azért alapított a Környezetvédelmi Főosztály ún. Városi Segély programja, a Devon-megyei Tanács és Plymouth-város Tanácsa, hogy szakmai segítséggel és tanácsokkal lássa el a körzetben mindazokat, akik szövetkezetet kívánnak alapítani, valamint hogy az egyes szövetkezetek létrehozásához is nyújtson segítséget. A Munkaügyi Főosztály által kiadott 1988-as CDA működési engedély egy ún. helyi vállalati státuszra szól. Az engedély felhatalmazza a helyi szövetkezeteket és más vállalatokat arra, hogy adományokat juttassanak el a CDA számára, amelyeket azután levonhatnak az adóalapjukból.
A CDA feladata, hogy kulcsszerepet játsszon új szövetkezetek alapításában és hogy ezek bukási arányát a lehető legalacsonyabban tartsa. A CDA munkájának végső eredményei maguk az új szövetkezetek, amelyek felkeltik az emberek érdeklődését a szövetkezet, mint vállalkozási forma iránt és bizalmat keltenek mások elindulásához. Gyakran az embereknek semmilyen megelőző üzleti gyakorlatuk sincs és nem jutnak hozzá nagyobb tőkéhez sem. A Devoni CDA támogatása és tanácsai nélkül sokaknak nem lenne elég önbizalma saját üzleti vállalkozás kifejlesztéséhez.
A CDA képessé teszi az embereket arra, hogy felismerjék saját üzleti elképzeléseik megvalósításának lehetségességét.
A CDA feladata átvezetni őket termékük vagy szolgáltatásuk kifejlesztésének folyamatán, az üzleti terv megfogalmazásán és a szövetkezetek vezetéséhez szükséges képességek elsajátításán. E segítség a szóbanforgó csoport szükségleteire szabott és gyakran több hónapnyi segítséget vesz igénybe a CDA-tól, de a fejlesztés végére a szövetkezeti tagok megszerzik a saját üzleti vállalkozásukhoz szükséges tudást és önbizalmat.
A Devoni CDA feladata nem ér véget egy szövetkezet egyszeri megalakításánál, mert az iroda egy, a későbbiekben is folytatódó támogató és tanácsadó szerepet visz, gyakran olyan speciális probléma-területeket célozva meg, mint a hitelellenőrzés vagy a termékek/szolgáltatás kiterjesztése egy szélesebb piacra történő betörés érdekében.

Szolgáltatásaik:
A CDA széleskörű szolgáltatásokat nyújt a jövendő szövetkezeteknek – beleértve az információkat és a tanácsadást is – a következő területeken:
– az üzleti elképzelés életképessége
– a feltevések meghatározása
– a lehetséges pénzügyi források elemzése
– készpénzlelőhely-becslés és elemzés
– könyvelési eljárások
– marketing
– üzleti terv fejlesztés és előkészítés
– csoportdinamika, szövetkezeti döntéshozatal, stb.
Ahol ez lehetséges, a CDA rendelkezésre bocsájt egy ún. Erőforrás Központot, amelyik lehetővé teszi a csoport számára, hogy folytassa kutatásait és üzleti tervének fejlesztését, saját időbeosztása szerint.
Ez a lehetőség a következőket nyújthatja:
– összejöveteli szoba
– munkaterület
– számítógép
– fénymásoló berendezés
– telefon
– általános kézikönyvtár és információs anyagok

Irányítás
A Devoni CDA-t egy szövetkezeti testület irányítja, mely áll: a devoni szövetkezetek képviselőiből, a Devon-megyei Tanács és Plymouth-város Tanácsa képviselőiből, a CDA alkalmazottjaiból, az üzleti közösség képviselőiből, a különféle intézmények alkalmazottjaiból és helyi magánszemélyekből, akik a legkülönfélébb területeket képviselik.

Munkatársak
A Devoni CDA-nak öt főállású munkatársa van. Judith Reynolds és egy munkatársa a szövetkezetfejlesztésért és a képzésért felelős vezetők, rajtuk kívül egy fejlesztési-adminisztrációs, egy pénzügyi-adminisztrációs és egy fejlesztési-képzési munkatársuk van. Judith közgazdász és szociális munkás, a többieknek tanári és közösségi munkás, ill. pénzügyi képesítésük van.

Diák-álláshelyek
Az ún. BASPA-tanfolyam – szociálpolitikai és igazgatási képzés bölcsészeknek – két hallgatója rendszeresen fizetett, a műszaki egyetem egy hallgatója pedig önkéntes munkát végez a CDA-nál. Egy hallgató pl. egy képzést vezetett női kisvállalkozók számára ,Törődj a saját munkáddal!” címmel, a másik alapkutatást végzett egy, az alkalmazáson alapuló gyermekgondozás iránti szükségletekről.
Mielőtt három szövetkezetetet részletesebben is ismertetnénk, hadd soroljunk fel néhányat a CDA által életre segített szövetkezetekből:
A Taxi, Egyesült Képzés Gyakorló Szakembereknek, Brambles Vegetáriánus Étterem, Chatterbox Színház, Delta Villanyszerelő Szövetkezet, Exeteri Kézműves Céh, ,Zöldszíntér” elnevezésű újrafeldolgozott papíráru-bolt, Okey Növényvédelem és Permetezés, Újságszerkesztés, Plymouth Autókölcsönző-ellátó Szövetkezet, Plymouth Független Megélhetés Szövetkezet, Plymouth-i Zenészek Szövetkezete, Plymouth Erőforrás Központ, Vörös Ház Művészeti Központ, Relé Villanyszerelő Szövetkezet, Újjászülető Kézművesség Szövetkezet, Totnes Építő Szövetkezet, Treetops Szomszédsági Űvoda, s még néhány más.
A szövetkezetek 1991-ben 213 főt alkalmaztak főállásban, 24 képzési szakembert pedig az egyes szövetkezetek alkalmaztak részmunkaidőben.
S most lássuk az ígért három szövetkezetet részletesebben is!

Exeteri Kézműves Céh

Közel három éve alapították. A kézműves céh Exeter egy régi, történelmi épületében alakított ki egy mutatós boltot, mégpedig a város egyik közkedvelt helyén, a gyorsan fejlődő régi rakparton. Rakparti kézművesekként kereskedve a szövetkezet 12 alapító taggal indult és most boltjában 40-nél több Exeter-környéki kézműves munkáját mutatja be.
A szövetkezeti tagok a velük bemutatkozó és árusító más kézművesekkel együtt fedezik a bérleti díjat és a bolt fenntartásának költségeit. A boltot a szövetkezeti tagok rotációs rendszerben működtetik, a város egy elsőrendű pontján adva megnyilvánulási lehetőséget a minőségi kézműves termékeknek.
A szövetkezet egy hasonló exeteri bolt bezárása után alakult, melyben a jelenlegi szövetkezeti tagok egyszerű bérlők voltak. A szövetkezetet úgy tekintették, mint az eladótér feletti ellenőrzés problémájának – mellyel az egyéni kézművesek elkerülhetetlenül szembesülnek – egyfajta megoldását. Továbbmenve, a szövetkezeti struktúra lehetővé teszi tagjainak nem csak a saját eladóterük feletti ellenőrzést, de ugyanilyen fontossággal a minőséget és a boltba kerülő munkák fajtáját is, s mindezekért találták ki a Kézműves Céhet.
Az üzlet bizonyítottan nagyon népszerű Exeter lakosainak és látogatóinak körében, és jó híre még növekszik is termékeinek eredetisége és jó minősége miatt. Az effajta másodlagos-, vagy marketing-szövetkezet alkalmas modellje lehet többféle magánvállalkozásnak, amelyek közösen akarnak termékekkel kereskedni. E vállalkozás bizonyítottan megfelelő megnyilvánulási és kereseti lehetőség a kézművesek, népi iparművészek számára, akik közül sokan élnek itt, ezen a tájon.

A Pembroke-utcai Lakók
Részvételre Szerveződött Csoportja

Ez a bizottság 1987 januárja óta dolgozik kitartóan és következetesen az önirányításon és a lakossági részvétel fokozásán.
,Felismertük, hogy a Dél-devoni kikötői területek magas szintű és többszörös hátrányokkal küzdenek. Mindvégig abban bízunk, hogy a bizottságunk által javasolt lakótelepi cselekvés – más csatlakozó kezdeményezésekkel együtt – nem csak az utcát magát fogja megújítani, hanem kiterjed annak környezetére is.
Összes energiánkat és egyesített erőinket arra fordítottuk és fogjuk a továbbiakban is fordítani, hogy minden értelemben változtassunk egyet a terület helyzetén és a Pembroke-utcát az emberek számára kívánatos élettérré tegyük. A Közösség a felújítás munkájára jött létre és az új irányítási szerződéssel hajtóereje is lesz a helyi lakásügy hatékony kezelésének és fenntartásának.
Mint csoportnak sikerült kiépítenünk a Városi Lakásügyi Főosztállyal egy erős és folyamatos partneri viszonyt. Ez a kapcsolat azután a Devoni CDA által erősödött és szilárdult meg, amelyik az elmúlt évek során a közösségfejlesztés és a munkavállalói képzések terén megtanított minket a szükséges gyakorlati képességekre és tudnivalókra.
Közösségünk határozottan bizonyította, hogy sikeres és hogy a cselekvéseknek mintegy a tárháza. A fiatalok, a 60 éven felüliek és a fiatal anyák klubjai hetenként összejárnak, csakúgy, mint több más csoport is, és ők adják a jövőre vonatkozó átfogó tervezéssel kapcsolatos bizottsági viták témáit. Az egyetlen korlátozó tényező a helyhiány, melyet reméljük, hogy a helyi tanács – az újjáfejlesztési csomag részeként – orvosolni fog.
A Bizottságot a közösségen belüli önsegítés céljai és témái egyesítették és bizonyította is, hogy az egyesített erőfeszítések sikerre vezetnek. Hiszünk abban, hogy a hátrányosság körei egyszercsak megtörnek a közösség megújítási tervei révén és képesek leszünk elmozdulni a növekvő alkalmazás és a helyi gazdaság megújítása, mint végső cél felé.
A Devoni CDA támogatása volt a kulcstényező abban a folyamatban, amely képessé tett bennünket arra, hogy egy hagyományos bérlőcsoportból kidolgozhassuk a saját utunkat és egy olyan pozíciójú csoporttá váljunk, amelyik már képes hatékony ajánlatot tenni a helyi hatóságnak a lakótelep kezelésére és a Környezeti Főosztálynak 5.8 millió font erejéig saját környezetének rehabilitációja érdekében.
Christine Watts titkár, 1991 szeptember”

Woodfield Szövetkezet

A szövetkezet egy szövetkezetképzési programból fejlődött ki, azoknak a fiatal embereknek a szükségleteire szabottan, akik a devoni Woodfield ,Nappal” elnevezésű Központba járnak.
A csoport tanulási nehézségekkel küszködött és sokan szenvedtek a legkülönbözőbb dolgokra való alkalmatlanság érzésétől. A szövetkezeti gondolat a központ által szerződtetett szakemberektől származott és azt tűzte ki célul, hogy gondoskodik a képzésben résztvevők által önállóan létrehozott munkahelyről, vagyis az alkalmazásról.
A projektet a résztvevő fiatalok finanszírozták egy nyertes pályázatukból (Prince’s Trust). Az elnyert adomány lehetővé tette a csoport számára, hogy fizessen a szövetkezetképzési csomagért, amely más, a megye különböző területein már hasonló projekteket megvalósító csoportok gyakorlatán alapult.
A csoport ezután felkérte a devoni CDA-t a képzésre.
A képzési összejövetelek 1990 márciusában kezdődtek, és az ütköztetett problémák a résztvevők és a szövetkezeti szervezet alkalmazottjainak a szükséges részvétel fajtáiról vallott különböző felfogása köré központosultak.
A csoport végigdolgozta magát a csoportfejlődési folyamaton és megszerezte az ehhez szükséges jártasságot, a hozzáértőbb tagok jegyzőkönyvet vezettek és elnököltek az üléseken, stb.
Innentől kezdve a csoport továbbment és egy pénzszerzési tevékenységet indított el, mely együttjárt saját szervezeti életre való jártasságuk fejlesztésével is. Mindez a munka lépésekre történő lebontásával, kisebb csoportoknak speciális feladatok kiadásával jár, amelyeket azután a csoportok a közgyűlés elé tárnak, amelyik a döntéseket hozza.
A résztvevő fiatalok egyértelműen élvezték ezt a feladatot és az egész képzési program alatt fenntartották az érdeklődésüket. A siker megbízható mutatója éppen az, hogy önkéntesként is vállalták ezt a munkát.
Steve Shanks, 1991 októbere

Visszatérve a Szövetkezetfejesztési Ügynökség (CDA) szervezethez, milyen eszközeik vannak céljaik eléréséhez?

A Kölcsön Alap
Az ún. Kölcsön Alap egy igen értékes vagyoneszköz a Devon-megyei bejegyzett szövetkezetek fejlesztésében és támogatásában. A Szövetkezeti Kölcsön Alap a Devon-megyei Tanács Munkaügyi Alapjáé, de a CDA kezeli és ellenőrzi.
Ćltalánosságban az mondható el, hogy az Alap nyilvántartott munkások és – másodlagosan – devoni szövetkezetek számára férhető hozzá. A pénzalapok kezdvezményes árfolyamon, rövid időtartamra – általában 2 évre – állnak rendelkezésre. A CDA általában nem hagy jóvá személyenként 500 fontot meghaladó kölcsönöket, s ezek kiegészítései a megye saját, max. 5.000 fontban megállapított kölcsönöneinek. (Viszonyításul: a heti létminimum 50 font, heti 100 font közepes, 200 font már igen jó fizetésnek számít. A ford. megj.)
A CDA útmutatója szerint az Alap új szövetkezeti állások biztosítását szolgálja, de a gazdasági hanyatlás jelenlegi időszakában az is fontos, hogy szükség esetén józan belátással kölcsönöket biztosítsanak a már létező szövetkezetek alkalmazási problémáinak enyhítésére is, átsegítendő őket nehéz időszakaszaikon.

Képzés
A képzés egy növekvően fontos része lett a CDA munkájának. ,Résztvettünk és együttműködtünk mások kezdeményezéseiben és saját felkészítő-jellegű képzést is kifejlesztettünk.
Válaszként a Devon Kikötői Hajógyár folyamatos munkáselbocsájtásaira, résztvettünk az ún. OPUS-tervben, képessé téve az elbocsájtott munkásokat arra, hogy mérlegeljék saját vállalkozásaik megalapításának lehetőségeit is.
Konzultációs szerepünket tovább folytattuk a Loughborough-i Szövetkezeti Főiskolával, és a BASPA műegyetemi tanfolyamain szemináriumokat vezettünk

(BASPA ld. Diák-álláshelyek résznél!), s e tevékenységeket a jövőben is folytatjuk. A felsőoktatási testületek felismerték a CDA munkájának fontosságát és ez számunkra igen örvendetes.
A legtöbb felkészítő képzésen belül a CDA egy új kisvállalkozói tanfolyamot is vezetett Kezdőrúgás 1. címen, azoknak a plymouth-i embereknek, akiknek tanulási nehézségeik vannak. Ez a program nagyon sikeresnek bizonyult és alapul szolgál a megyében a sajátos szükségletekkel rendelkező emberek projektjeinek kifejlesztéséhez. Egy másik, szintén nagyon sikeres kurzust is vezettünk nők számára ,Jöjjünk lendületbe” címmel, mely már az előző év tapasztalataira épült. 12 nő fejezte be sikeresen ezt a tanfolyamot, többen közülük továbbléptek és különféle üzleti vállalkozásokat alapítottak.
Intézményünk a Yeovil-i Somerset Művelődési Szolgálatot is ellátja képzési programmal, s ez a munkanélkülieket képző kisvállalkozói és szövetkezetfejlesztési gyakorlatunk közvetlen eredménye. A megyén belül és kívül több intézménnyel működünk együtt a képzések és konzultációk terén, pl. az Önkéntes Szervezetek Nemzeti Tanácsával, a Szövetkezeti Kiskereskedelmi Szolgáltatások Kft.-vel és a Plymouth-i Szociális Szolgáltatások szervezeteivel.

A jövő
Folytatjuk a munkanélküliek és a más hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szükségleteire adható válaszok keresését.
Együttműködünk a Devon- és a Cornwall-megyei Képzési és Vállalkozói Tanáccsal a Kezdőrúgás 2. programon, mely egy hosszútávú, 2 éves képzés, és amelyik a sajátos szükségletekkel rendelkező embereknek kíván a képzés végére alkalmazási lehetőséget biztosítani.
A megye két felsőoktatási intézményével közösen kifejlesztünk egy képzési programot fejlesztők számára.
Az îr Nemzeti Szövetkezetfejlesztési Ügynökséggel szoros kapcsolatot fejlesztettünk ki. E kapcsolat lehetőséget ad arra, hogy az Európa Közösség nemzetközi programjaiból kiemelt támogatást pályázzunk meg. Nemzetközi kapcsolatunkat ki akarjuk terjeszteni a Közösség más országaira is.
A Szövetkezeti Főiskolával közösen kifejlesztettünk egy képzési programot nemzetközi szövetkezeti dolgozók számára. Ez annak az eredménye, hogy a CDA-nak ítéltek oda két nigériai szövetkezeti képzésre vonatkozó szerződést. Ez a szélesebb nemzetközi piacfejlesztés egy lehetőségére is példa.
Megpályáztuk a nemzeti ún. Belterületi Programoknál egy plymouth-i hitel-szövetkezet alapítását.
Intézményünk elérte, hogy egy nemzetileg elismert szakképesítést adhat képzéseken résztvevő hallgatóinak. îgy azon résztvevők sem vesztegetik nálunk el az idejüket, akiknek üzleti elképzelése esetleg nem életképes”.
A CDA több szociális szolgálattal működik együtt annak érdekében, hogy az új, ún. (Települési) Közösségi Gondozási Törvénybe ill. a Gyermekek Törvényébe a szövetkezeti forma használata bekerüljön.