fbpx

Parola 2001/4

Parola Folyóirat 2001/4

Barangolás az interneten

A Parola előző számában hírt adtunk a „Nem boszorkányság… Internet!” program megszületéséről és a program tervezetéről, most a megvalósítás első lépéseiről olvashatnak az érdeklődők. Az elképzelés gyakorlatban való kipróbálására jó alkalomnak mutatkozott a Dunavecsei Gazdasági Kiállítás, melyet másodszor szerveztek meg a kistérség vállalkozói számára 2001. december 1–2 között. A rendezvényen kunszentmiklósi és tassi hozzáértők részvételével […]

Helyi cselekvés program

A „helyi cselekvés” program kész támogatni bármely helyi, közös probléma megoldására történő állampolgári, önkéntes szerveződést (pl. önkéntes szolgáltatás megszervezése, szívesség-szolgálat, információs központ létrehozása, tanácsadás; helyi média működtetése; közösségi gazdasági kezdeményezések, olyan helyi akciók, amelyek egy további együttműködés alapját képezik). Születő kezdeményezések felkarolására gondolunk elsősorban, olyanokra, amelyek kapcsolatok, cselekvési technikák híján és a kezdéshez szükséges anyagi […]

Jack Rothman: A közösségi beavatkozás megközelítései

Ez a cikk az általam eredetileg 1968-ban bemutatott „három modell” rendszerének újraszerkesztett, javított változata. Kis javításokkal, újításokkal ugyan, de ez a rendszer szolgáltatta a szerkezeti keretet e könyv előző négy kiadásához is. Ez idő alatt megváltozott a közösségek arculata, megváltoztak körülményeik, és a megfogalmazás egyes hiányosságai egyre nyugtalanítóbbá váltak. Kutatásaim hiányosságokra, bizonytalanságokra mutattak rá, és […]

A közösségi munkás – szerepek, jártasságok, kötelezettségek

4.1 A KÖZÖSSÉGI MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES JÁRTASSÁGOK (Val Harris) Általában tíz tágabb címszó alatt szokták összefoglalni azoknak a jártasságoknak a körét, amelyek egy tapasztalt közösségi munkástól elvárhatóak. A legtöbb közösségi munkás speciális jártasságokkal is rendelkezik, amelyek a szakember pillanatnyi helyzete vagy a munkaadó szempontjából nélkülözhetetlenek. Ez a rész azokat az alapvető jártaságokat kívánja bemutatni, amelyekre a […]

Esettanulmány készítése

Az esettanulmány egy közösségi folyamat vagy akció rendszerezett leírása, dokumentálása és elemzése, szakmai reflexiója. Az esettanulmány elkészítése segíti a közösségi munkást abban, hogy eltávolodjon, vagy esetleg „végleg” leváljon arról a folyamatról, amelynek részese volt. Segíti őt abban, hogy mintegy kívülről lásson rá az eseményekre és így meg tudja ítélni beavatkozása tényleges következményeit.

Felső-Kiskunsági Közösségfejlesztő Műhely

Előzmények A felső-kiskunsági közösségfejlesztő munka 1997 februárjában kezdődött, a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Civil Kollégium szakmai segédletével. Két feltáró terepmunka zajlott le 1997–1998-ig. Az első terepmunka a kistérség öt települését érintette: Kunadacsot, Kunpeszért, Szalkszentmárton, Kunszentmiklóst és Tasst. Célja volt megismerni a térség problémáit, a vélemény-formáló embereket, és olyan, közösségért tenni akaró helyi embereket találni, akik a közösségi munkáshálózat […]

A legkisebb közös többszörös

„A halászlé ünnepe a halászlé fővárosában” egy rendezvény közösségformáló hatása, Baján – részlet egy hosszabb tanulmányból –

Betűk méretezése
Kontraszt