Szerkesztői előszó

2023/2

Van-e a vidék, a falvak és közösségeik boldogulására kész recept?  Mik az alapanyagok? Ha vannak is jó megoldások, azok mindenütt mások, mindenütt kell hozzá a kezdeményező közösségi ember, de a kiindulási pont mindenekelőtt a helyzettel való szembenézés.

Nyár eleji lapszámunk azt járja körül, hogyan boldogulnak a kistelepülési közösségek pályázati forrásokkal és pályázati forrás nélkül. Mi a szerepe a támogatásoknak egy-egy közösség életében? Mikor segítő, támogató, erősítő hatású a pályázati forrás, illetve mikor gátja a helyi közösségek erősödésének.
Körbenéztünk milyen kezdeményezések, megoldásmódok vannak – kistelepüléseken, falvakban – szerte az országban.

A közösségek életében fontos szerepe van annak, hogy vannak-e közös tervek, hogy amit célul tűznek ki, ahhoz van-e elég erőforrásuk, hogy érdemes-e előbb azt meghatározni, hogy mit szeretnénk elérni és aztán ahhoz megtalálni a szükséges erőforrásokat. Miért? Mi a különbség belső és külső erőforrások között, merünk-e tervezni, célokat kitűzni ezek ismerete, megléte nélkül.

A pénz-és adománygyűjtés, befektetőkeresés gyakran hamarabb eszünkbe jut, mint számba venni a saját forrásokat, erőforrásokat. Úgy érezzük, ez utóbbiak szűkösek – anélkül, hogy ténylegesen tudatában lennénk ezek mibenlétének.

Gondolunk-e arra, hogy maga a közösség is fontos tőke, erőforrás? Tudatosan törekszünk-e arra, hogy ezt őrizzük, gyarapítsuk? Számolunk-e azzal, hogy belső erőforrásainkat hasznosítsuk (egymásnak segítés, tudásmegosztás, a közös „tulajdon” gondozása, a támogató környezet bevonása)? Vagy csak kívülről várjuk a forrásokat, támogatást?

Természetesen szükség van a mit, miért, mikor, hogyan, kivel  közös megálmodása mellett a miből megtervezésére is, csak az nem mindegy, hogy melyik vezérel bennünket. Csak akkor kezdünk neki közös célunk megvalósításának, ha ehhez már minden, még a szükséges pénz is rendelkezésre áll, vagy ragaszkodunk a céljainkhoz és utána keresünk hozzá, partnert, pénzt, pályázati lehetőséget?

Mostani Parola számunk meghatározó témái e dilemmák feloldásához szeretnének elemzéseket, gyakorlatokat, lehetőségeket, jó példákat számba venni.

A közösségben rejlő erőforrásokat legalább annyira fontosnak tartjuk, mint azt, hogy milyen pályázati és egyéb lehetőségek vannak, és hogyan lehet azokat jól, kompromisszumok nélkül elérni és eredményesen felhasználni.

Mi abban hiszünk, hogy nem érdemes a pályázatokat böngészve azokhoz igazítani a célokat, hanem a számunkra fontos, jó ügyekhez, elképzelésekhez, projektekhez kell megtalálni a forrásokat, a támogatást és keresni a megoldást.

Szerencsére erre is vannak jó példák, használható, kipróbált közösségi módszertanok, amit örömmel adunk tovább.