Mellékelten közöljük a felnőtt-képzésre, átképzésre vonatkozó hatályos jogszabályokat:

1990/2

1. MT. 7/1988. rendelete az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásról
2. A pénzügyminiszter 5/1989. rendelete az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás költségeinek megállapításáról, viseléséről és elszámolásáról.
3. A művelődési miniszter 3/1989. rendelete a felnőttek szakmunkásképzéséről, egészségügyi szakiskolai, valamint gépírói és gyorsírói szakiskolai oktatásának megfelelő képzéséről, továbbá egyes munkaköri szakképzésekről.
4. A művelődési miniszter 4/1989 rendelete a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. MM rendelet módosításáról.
5. 3. sz. melléklet a 18/1986.-. MM rendelethez: Jegyzék azokról a szakmákról, amelyekben a felnőttek szakmunkásképzése kretében a szakmunkásképesítés – a megfelelő szakmai gyakorlat igazolása nélkül, első vagy további szakképzettségként egyéni felkészülés alapján is megszerezhető, illetőleg amelyekben egyéni felkészülésre nincs lehetőség.
6. 4. sz. melléklet: a 18/196. MM rendelethez: Jegyzék azokról a szakmákról, amelyekben a szakmunkásbizonyítvány a szakmán belül előforduló hegesztési munkák elvégzésére jogosít.
7. A Minisztertanács 36/1990 rendelete az iskolarendszeren kívüli magánoktatás egyes kérdéseiről és az oktatói munkaközösségekről.
8. Az Állami Bér és Munkaügyi Hivatal elnökének 1/1990. rendelkezése az átképzések egyes kérdéseiről.