Jegyzőklub megalakulásáról

1991/4

Jegyzőklub megalakulásáról

Bér községben, 1991. április 19-én 23 Dél-Nógrád Megyei Község jegyzője, körjegyzője ¦ a BM Önkormányzati Főosztály, a BM Közigazgatási Intézet képviselőinek, valamint a Köztársasági Megbízott Nógrád Megyei Hivatala Vezetőjének jelenlétében ¦ létrehozta az első magyar községi jegyzőklubot.

A klub nyitott, annak tagja lehet minden jegyző, amennyiben részt vesz a klub munkájában. A klub nem zárt rendszerként, hanem laza szövetségként működik, elnökség és szabályzat nélkül.

A klub célja: ¦ a községi jegyzők munkájának szakmai és törvényességi szempontból való segítése.

Ennek érdekében, a szakmai szekció üléseken jogszabály értelmezése, különböző beadványminták, rendelet-tervezetek készítése történik, valamint részvétel a Magyar Közigazgatási Intézet által a jegyzők, polgármesteri hivatalok részére készítendő útmutatók, módszertani anyagok kidolgozásában.

A klub el kívánja érni:
¦ hogy a jegyző legyen a falu demokratikus szellemű közigazgatási vezetője,
¦ tevékenységét, a gyors és udvarias eljárás,
¦ és a szó valódi értelmében vett szolgálatkészség jellemezze.

Tisztelt Jegyző Kolléga!
A klubalapítók azt kérik Magyarország minden községi jegyzőjétől, hogy a soron következő továbbképzésen, értekezleten vitassák meg a klub elképzeléseit, (a klub működésével kapcsolatos elképzelés megjelent a Magyar Közigazgatás júliusi számában) és ha azt elfogadhatónak, megvalósításra alkalmasnak tartják körzetenként, tájegységenként alakítsanak jegyzőklubot.

A körzetenként, megyénként megalakult jegyzőklubok pedig ,Országos Szövetség”-be tömörülve legyenek egymás segítésére, mivel a szakmai és törvényességi segítségre valamennyi jegyzőnek szüksége van.

A klub kéri az illetékes jegyző kollégákat, hogy a jegyző-klub megalakulásáról szíveskedjék Varga Ferenc klubszervezőt, Szirák és Bér községek körjegyzőjét tájékoztatni.