A piaci szektor - partner a fejlesztésben

1996/3

Könnyű megfeledkezni arról, hogy alig tíz éve Gro Harlem Brundtland-nak, Norvégia miniszterelnök-asszonyának, és az általa létrehozott, az ENSZ által megbízott Környezetvédelmi és Fejlesztési Világbizottságnak még bele kellett vennie “Közös Jövőnk” című nagyhatású jelentésébe egy felhívást, amelyben a fejlesztés olyan új megközelítésére szólít fel, amely
“úgy elégíti ki a jelen szükségleteit, hogy nem teszi tönkre a jövő nemzedékei előtt a saját szükségleteik kielégítésének lehetőségét”.


Azóta a világ drámai változásokon ment keresztül. Több, mint hárommilliárd ember csatlakozott a világméretű piacgazdasághoz, a technológiai változások forradalmasítják életmódunkat és munkánkat, a globalizálódás hatása szinte minden társadalmat érint – pozitívan és negatívan egyaránt.
Mindezen változások ellenére a Brundtland Bizottság alapvető üzenete változatlanul érvényes marad, és azóta szinte az egész világon a fejlődés tág kereteinek megfogalmazásaként fogadták el, annak ellenére, hogy a részleteket illetően folyamatosan és széles körben folynak a viták. Az eredeti üzenetet, amely többezer emberrel való konzultáción alapult, tovább erősítette az 1992-es Rio-i Csúcstalálkozó, majd további öt olyan világ-csúcstalálkozó, amely népesedési kérdésekkel, emberi jogokkal, szociális fejlődéssel, a nők, illetve a városok helyzetével foglalkozott. Számtalan egyéb jelentés is készült, amely főleg finomította, mintsem alapvetően megváltoztatta volna a fő témát. A legjelentősebb megerősítést azonban maga a cselekvés jelentette: milliószámra születtek olyan új tevékenységek – némelyik nagyszabású és nemzetközi méretekben, de a legtöbb helyi szinten, a terepen – amelyek a fejlesztés új paradigmája felé mutatnak.
Három kulcsfontosságú megállapítás támasztja alá az új fejlesztési paradigma jogosságát:
1. A gazdasági fejlődés önmagában nem elegendő, sőt káros is lehet, ha nincsenek megfelelő kapcsolatai a humán, környezetvédelmi és szociális dimenzióval
2. A kormányok, ha egyedül, önmagukban működnek, nem tudnak eleget tenni az igényeknek és szükségleteknek. A legjobb esetben is csupán hatástalanok, a legrosszabb esetben viszont akár kártékonyak is lehetnek, mivel nem adnak lehetőséget és hatalmat, és nem működnek együtt a többi szektorral, valamint nem fejlesztik azok képességeit és erőforrásait
3. A fenntartható fejlődés parancsoló szükségszerűséggé vált minden nemzetnél és a társadalom minden szintjén, nem csupán a fejlődő országokban és a szegény közösségekben.
Éppen abban a pillanatban, amikor a kormányok rákényszerülnek arra, hogy felismerjék saját korlátaikat a fejlesztés kihívásaival szemben, megjelenik a színen, és a helyi, országos és nemzetközi fejlesztések elképzelésében és felelős megvalósításában egyre fontosabb szerepet kezd játszani két, az állami szektoron kívül eső csoport: 1. a nyereségérdekelt vállalatok, a legnagyobb multinacionális cégektől kezdve a mikrovállalkozásokig, és 2. a nonprofit önkéntes vagy nem-kormányzati szervezetek (NGO-k) valamint a közösségekben gyökerező szervezetek, amelyek a civil társadalom alapjait jelentik.
A The Prince of Wales Business Leaders Forum-nak, ennek a nemzetközi, az üzleti szféra által vezetett, londoni székhelyű nevelési/oktatási egyesületnek az a küldetése, hogy ösztönözze és támogassa az üzleti szektort abban, hogy a lehető legjelentősebb szerepet játssza a társadalom számára kihívást jelentő szociális, környezetvédelmi és etikai kérdések megoldásában – és nem pusztán a gazdasági kérdések területén. Úgy döntöttünk, hogy az üzleti szférának ezt az új szerepét a változások korát élő, átmeneti helyzetben levő országokban, illetve az éretlen, de gyorsan fejlődő gazdaságokban fogjuk felmérni.
Hisszük és tapasztalataink alapján tudjuk, hogy az üzleti szektor ezekre a kérdésekre csak másokkal partneri kapcsolatban együttműködve tud sikeres választ adni. Együtt kell működnie más vállalatokkal (néha versenytársaival is), beszállítóival, vevőivel, azokkal a közösségekkel, amelyekben működik (ideértve azt a milliónyi szervezetet is, amelyek a civil társadalmat alkotják), a kormányzattal minden szinten, a felsőoktatással és a tudományos világgal, a szakszervezetekkel és a médiával. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a legsikeresebb és legfenntarthatóbb partnerségek igénybe veszik, segítségül hívják az üzleti szféra erős oldalait és menedzsmentbeli tapasztalatát. Az is egyre világosabban látszik, hogy más üzleti műveletekhez hasonlóan, a vállalat társadalmi felelősségvállalása nyilvánvaló üzleti céloknak tesz eleget és érezhető üzleti nyereséggel jár – nem valamiféle rosszul értelmezett, emberbaráti érzelem vezérli.
A The Prince of Wales Business Leaders Forum megalakulása óta eltelt hat év alatt arra törekedtünk, hogy dokumentáljuk a szektorok közötti partnerségi akciókat, ösztönözzük a szektorokon átnyúló tevékenységeket, bátorítsuk a gyakorlati tapasztalatok cseréjét és a megfelelő projektek és programok átvételét, és az érdeklődők rendelkezésére bocsássuk azokat az eszközöket és módszereket, amelyek elősegítik a partnerségépítés folyamatát.
Jelentős haladást értünk el, és egyre több az elmesélhető sikertörténet. Nem lehetünk azonban elégedettek, amikor számos országban növekszik az egyenlőtlenség, emberek milliárdjai élnek abszolút szegénységben, és milliók élnek munka nélkül vagy munkájuk elvesztésétől való állandó félelemben. Nem lehetünk elégedettek, amikor az éghajlati változások, a környezet állapotának romlása, az élővilág változatosságának csökkenése és csökkenő vízkészletek fenyegetik bolygónkat. És nem lehetünk elégedettek azért sem, mert erősödik a bűnözés és a korrupció, mind az üzleti szektoron belül, mind a társadalom egészében.
Az üzenet világos. Nem folytathatjuk a növekedés tovább már nem fenntartható modelljét, amely a század utolsó évtizedeit uralta. Újra kell értékeljük magatartásunkat és értékeinket, az élethez való egész hozzáállásunkat. Az országokat és a vállalatokat egy átláthatóbb, elszámoltathatóbb és nagyobb részvételt igénylő módon kell irányítani, mint a múltban. Politikai és gazdasági vezetőinknek új utakat kell találniuk arra, hogy meghallgassák egymást és a civil társadalom vezetőit, válaszoljanak nekik és együttműködjenek velük. A The Prince of Wales Business Leaders Forum továbbra is azon dolgozik tagjaival és partnereivel a világ különböző részein, hogy hozzájáruljon ezeknek a változásoknak az előidézéséhez.

Jane Nelson
Politikai és kutatási igazgató
The Prince of Wales Business Leaders Forum

(A cikk Jane Nelson “Az üzleti szféra – partner a fejlődésben” c. új publikációjának adaptációja. A tanulmány a Világ-bankkal és az ENSZ Fejlesztési Programjával közösen készült és 1996 októberében jelent meg.)