A Közösségi Rádiók Európai Szövetségének III. Kongresszusa

1991/4

Záróközlemény

A FERL harmadik kongresszusát idén májusban rendezték meg Ausztriában, öt napon át. A háromszáz résztvevő egyharmada Közép-Kelet Európából jött. A vitákra először a fővárosban, majd a két utolsó napon egy kis kétnyelvű községben, (St. Primus) került sor Dél-Karolinában. Ezen országok többségében, Ausztriát is beleértve, napirenden van a rádiózás állami monopóliumának új, liberális rendeletekkel való helyettesítése. A Kongresszus résztvevői egyhangúlag egyetértettek azonban a téren, hogy egy olyan fontos területet, mint a médiák, nem lehet a piaci erőkre bízni, mert ez ijesztő méretű uniformizálódást és koncentrációt eredményezne. A FERL ezért azt követeli, hogy a rádiózás terén történjen világos elhatárolódás a köz vagy állami rádiózás, a magán, kereskedelmi rádiózás és a harmadik szektor, a nem-kereskedelmi és egyetemi rádiók között. A harmadik szektor annak a kifejeződése, hogy a civil társadalom, a lakossági csoportok és egyesületek kereskedelmi és pártpolitikai érdekektől függetlenek. Ezeknek a rádióknak az a feladatuk, hogy biztosítsák az állampolgárok szabad önkifejeződését és megosszák a médiák birtoklását. A közösségi rádiók fórumot teremthetnek olyan társadalmi csoportok és kulturális kisebbségek számára, amelyek egyébként nem kapnak hangot a nagy médiákban.
Csehszlovákia, Románia és Magyarország kormány és/vagy jogi bizottságai képviselőinek jelenléte a kongresszuson a téma iránti komoly érdeklődésüket tükrözi. A FERL tanácsadói minőségben együttműködik európai kormányokkal és intézményekkel és kész mindenkinek ilyen jellegű támogatást adni, amennyiben ezt igénylik. A kárpátaljai (Ukrajna) Radio Altera és moszkvai újságírók egy csoportjának kezdeményezésére hamarosan kampány indul a Szovjetúnióban, hogy a szovjet törvényekben elismertessék a nem-kereskedelmi rádió-szektort.
A Kongresszust az Európa Tanács főtitkárának, Mrs. Catherina Lalumiernek a patronálásával rendeztük meg. Dr. Domeni Columberg, aki az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének delegátusaként vett részt vitáinkban, kifejezte készségét annak elősegítésére, hogy az Európa Tanács helyi rádiókra vonatkozó ajánlásai egy kötelezőbb érvényű Európai Konvencióba is bekerüljenek.
A Dr. Columberg által megfogalmazott jelentést az európai helyi rádiókról 1991. januárjában elfogadta a Parlamenti Közgyűlés.
Ausztriában komoly veszélye van annak, hogy a jelenlegi ORF monopólium ki fog terjedni a magánrádiókra is, amelyek kapcsolatban állnak a legnagyobb újságokkal. Független jogászok egy csoportja most azon dolgozik, hogy egy alternatív rádiós törvénytervezetet dolgozzon ki, amely figyelembe venné az európai intézmények ajánlásait, és amely tiszteletben tartaná az Európai Emberi Jogok Konvenciójának 1. cikkelyét. Az Egyetemi Rádiók szimpóziumán, a Kongresszus első napján egy sor konkrét tervet mutattak be, főként egyetemek és egyetemista csoportok.
Vasárnap vita folyt St. Primusban a független médiák szerepéről a többkultúrájú társadalmakban. A bemutatott tervek között szerepelt egy ungvári egyetemi rádió (SZU), egy budapesti Roma cigányrádió és romániai valamint csehszlovák rádiók. Interkulturális szabad zóna létrehozására tettek javaslatot az Alpok Adria három régiójában. A Radio Agora (Karintia), az Onde Furlane (Friuli, Olaszország) és a Radio Student (Ljubljana) már kidolgoztak egy határok közti, háromnyelvű projektet.
Három munkacsoport, a jogi, a műszaki és a szervezési bizottságok alaposabb vizsgálódásokat végeztek és egy sor ajánlást is tettek.
A FERL tagrádiói továbbképzést és anyagokat fognak felajánlani a kelet-európai nemkereskedelmi rádióknak, ha a körülmények kedvezőbbé válnak. A keleti nyitás abban is megnyilvánul, hogy a FERL újonnan megválasztott Végrehajtó Bizottságában helyet kaptak a Szovjetunió, Románia, Magyarország, Csehszlovákia és a korábbi Kelet-Németország képviselői is. Úgy határoztak, hogy a következő FERL Kongresszusra két év múlva fog sor kerülni a Szovjetunióban.