Összefognak a civilek: Amikor már senkire sem számíthatunk, mindenkire kell számítanunk

1994/1

,Amikor már semmire sem számíthatunk,
mindenre kell számítanunk!”
(Jules Renard)

A Civil Szervezetek Regionális Találkozójára Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyéből mintegy 80 szervezet 150 képviselője jött el Békéscsabára február 5-6-án.

A kétnapos találkozó céljai között szerepelt az információ-áramlás és együttműködés elősegítése a régióban, hasznos tapasztalatok, módszerek átadása és helyzetfelmérés a civil szféra lehetőségeiről a választások előtti időszakban.
A közös gondolkodást előadások segítették, Csafkó Ferenc az MTA Dunántúli Tudományos Intézete munkatársa a civil szervezetek helyi társadalomban betöltött fontos szerepéről beszélt, bemutatván a kapcsolódási lehetőségeket a települési önkormányzatokhoz.

Dr. Vadász István muzeológus előadásában az öntevékeny társadalmi szervezetek területi eloszlását ismertette, valamint egy érdekes tudományos munkáról számolt be, a Szolnok megyei civil szervezetek tevékenységéről a rendszerváltás előtti és az azt követő időszakban.

Dr. Balázs Péter, az Alapítványi Központ, valamint Rabi Béla a Magyar Oktatási, Tuományos és Közművelődési Alapítványok Szövetsége elnökei az új jogszabályi változásokról, az alapítványok helyzetéről és a pályázati lehetőségekről adtak tájékoztatót.
Az előadók és a tanácskozás résztvevői közösen megállapították: igazi érdekképviseletet a helyi társadalomban az önmaguk által létrehozott civil szervezetek láthatnának el, de ehhez még nem elég erős és egységes ez a szféra. A cselekvésre kész magyar állampolgárok mindezt még csak sejtik, azt viszont már saját bőrükön tapasztalják, hogy ha egyesületet kívánnak létrehozni, lépten-nyomon korlátokba ütköznek.

Ha mégis sikerül az akadályok leküzdése után megalakulniuk, szigorított adótörvények garmada nehezíti létezésüket.
Igazi parázs vita alakult ki a jelenlévők között az összefogás lehetőségeiről, a lehetséges normák kialakításáról, az ebben a szférában tevékenykedő munkatársak felkészítéséről, a különböző szervezetekkel szemben élő előítéletek megszüntetése érdekében a nyilvánosság nagyobb bevonásáról.

A legizgalmasabb program a MIÉNK A TÉR című keretben valósult meg, ahol bemutatkoztak a különböző szervezetek képviselői rövid referátumokban. Itt derült ki, hogy mennyire összetett, sokrétű és színes a civil szervezetek világa és mennyire tagolt rétegenként, településenként és műfajonként. Több olyan

egyesület, alapítvány is bemutatkozott, melynek tevékenysége az egész régióra kiterjed és módszerei az országban bárhol hasznosíthatók. Többek között: a Polgári Tanácsadó Szolgálat Makóról, az United Way Deal Alapítvány szegedi tagozata, a Katolikus Ifjúsági Iroda Szegedről, a Gyermekanimátorok Egyesülete, az Állás-Pont Ifjúsági Információs Iroda, a Békés Megyei Cigány Egyesület, a Nagyalföld Alapítvány, a Dél-alföldi Közösségszolgálat, az Öngyógyítás Alapítvány Békéscsabáról és a vajdasági, erdélyi egyesületek küldöttei.

A három megye képviselői megállapodtak, hogy a jövőben rendszeres lesz az információcsere a civil szervezetek között, elsősorban a hasonló tartalommal működő egyesületek körében. Továbbképzéseket, találkozókat szerveznek, amelyre meghívják egymást is, kidolgozzák az együttműködés hosszú távú lehetőségeit.

A civil szféra valóságos színeit, sokrétűségét visszaadó tanácskozáson címek cseréltek gazdát és további meghívások születtek. Az elhangzottakat a rendezők külön kiadványban kívánják megjelentetni.

Pocsajiné Fábián Magdolna
a Közösségfejlesztők
Békés Megyei Egyesülete titkára