A helyi nyilvánosság nemcsak helyi ügy: Megyei egyesület a helyi lapokért

1994/1

1993. december 20-án Szegeden Lokalitás néven megalakult a Csongrád Megyei Helyi Lapok Egyesülete.
Előzménye: másfél évvel ezelőtt találkoztak először azok a falusi lapszerkesztők, akik fontosnak érezték, hogy időnként összejöjjenek, a közös bölcsességet, tapasztalatot megosszák, hogy információkat, kapcsolatokat szerezzenek, hogy a lapkészítés során felmerült mindenfajta kérdésről, problémáról maguk között vagy a meghívott szakemberekkel szót váltsanak.

Elkezdődtek a szerkesztőségi találkozók. Akkor még 20 lapról tudtunk, ma 30-at tartunk számon Csongrád megye 56 községéből. A találkozások igen informatívak voltak. Szó esett a hatékony szerkesztőségi munkáról, a kiadásról, a terjesztésről, a lakossági részvételről, a lap és az önkormányzat viszonyáról. A lapok közül mindössze 35% önkormányzati, a többit intézmények, közösségek (az egyiket magánszemély) adják ki.

Komoly vitát indított el és többször visszatért a sajtóetika kérdése, a lapok szerepe és viszonya a pártokhoz, a választáshoz. Abban mindannyiszor egyetértettünk, hogy a lapoknak a teljes függetlenedés irányába kell elmozdulniuk, hogy egyetlen feladatuk lehet: pártatlanul szolgálni a falu közösségét, az ott élőket. Ellátni őket a helyi közhasznú információkkal, megismertetni őket a helyi történésekkel, beszámolni a legfontosabb eseményekről, helyet adni a lakossági véleményeknek, személyes visszaemlékezéseknek. Amitől deszki lesz a deszki újság és szegvári a szegvári.

Az egyesületi szándéknyilatkozatot 19-en írták alá, de bízunk benne, hogy valamennyi újság csatlakozni fog hozzánk.
A legfontosabb célok, amelyeket az alapszabályzat rögzített:
– Megteremteni és erősíteni a helyi nyilvánosságot, segíteni és támogatni a településeken létrejövő és a már meglévő helyi lapokat.
– Figyelemmel kísérni a helyi lapok szerkesztőségeinek működési feltételeit és szükség esetén ezekről dialógust kezdeményezni a település képviselőtestületével.
– Szakmai segítséget nyújtani azoknak a közösségi, intézményi, magán- vagy önkormányzati kezdeményezéseknek, amelyek lapindításra irányulnak.
– Szakmai érdekvédelem biztosítása.
– Információs, képzési lehetőségek megteremtése.
Az egyesület tehát összefogja mindazokat a szakembereket és laikusokat, akik a helyi nyilvánosság – azon belül is a helyi sajtó – kiépítése vagy annak működtetése érdekében dolgoznak.
Ezért
– tanácsadó szolgálatot és információs adatbankot működtet,
– képzéseket, tapasztalatcseréket, az eddigi gyakorlatnak megfelelően szerkesztőségi találkozókat szervez,
– országos és helyi szakemberek segítségét kéri szakmai kérdések megoldásában.
Az egyesület keresi a kapcsolatot más megyék helyi lapjaival is. Módunkban állt találkozni a Békés és a Somogy megyei kollégákkal. Március 26-27-én a helyi lapok országos találkozóján több lap is képviselteti magát Csongrád megyéből.
Szakmai segítséget várunk a városi, megyei lapoktól, a képzéseket pályázattal és önerőből kell megoldani. Reményünk van arra, hogy a megyei lapokban heti rendszerességgel meg-megjelenhetnek a legérdekesebb helyi írások, információk.
Rövidesen talán még az az idő is eljön, hogy egyik lapszerkesztő kollégánk álma valósul meg: önálló nyomdát nyithat, ahol a lapok gyorsabban, olcsóbban, a legkitűnőbb technikával készülhetnek el.
És persze továbbra is találkozunk. A legközelebbi szerkesztőségi ülés Nagymágocson lesz. A legfontosabb aktuális mezőgazdasági információkat szeretnénk eljuttatni mindenkihez. Szó lesz a gazdakörökről, a falugazdász hálózatról, a mezőgazdasági szaktanácsadás rendszeréről, a mezőgazdasági hitelkonstrukciókról. És várjuk a többi falu érdeklődő, leendő lapszerkesztőit, mert a helyi nyilvánosság nem csak helyi ügy. Mindannyiunké.
Az egyesület címe: 6630 Mindszent, Szabadság tér 37. Elnöke: Kovács Lajos (Szegvári Napló), titkára: Tatárné Lecza Jolán (Mindszenti Hírek)