Telekunyhó

1994/1

Ez a név maga is találgatásokra ad okot. Méginkább meglepő, hogy ezzel egy könyvtárban találkozunk.
– Mi tehát a Telekunyhó – kérdezem Nagymágocson Blaskó Jánosnétól – és miért éppen a könyvtár ad neki otthont?
– Felismertük azt a tényt, hogy könyvtárunknak ki kell lépni a pusztán kölcsönkönyvtári funkcióból és fel kell vállalni a településen élők információs igényeinek kielégítését is. Az Országos Széchenyi Könyvtár szakirodalmi szemléjét olvasva bebizonyosodni látszik, hogy a skandináv országokban oly elterjedt ,Telekunyhó” (Telecottage) tájékoztató állomás létesítése a kis könyvtárak és a kis közösségek számára a jövő útja.


– Milyenek a tárgyi adottságai Nagymágocsnak és környékének?
– Jelenlegi körülmények között véleményem szerint, ahol nincs crossbar telefonhálózat, az a térség elmaradottnak nyilvánítható. Nagymágocs egy 3700 lakosú alföldi település Csongrád megyében. Tíz kilométeres sugarú körben Nagymágocson kívül még három olyan kis település van, amelyik nem rendelkezik crossbar telefonvonallal. Nyilvánvaló, hogy az ezen településeken élőknek egy regionális tájékoztató állomás létesítése az esélyegyenlőség egyik alapja lenne. Ezáltal valóban rövid időn belül, mint ahogy ezt nemzetközi Telekunyhó példák is mutatják, az adott térségben, településeken a vállalkozások, a közösségi élet színvonala várhatóan emelkedni fog. Ebből következne, hogy a térség lakosságmegtartó ereje nőne. Az itt élők hátrányos helyzte megszűnne.
– Kik vennék igénybe a szolgálatásaikat?
– Könyvtárunk előzetes tájékozódást végzett intézmények, gazdálkodó szervek, kisvállalkozók, kistermelők, magángazdálkodók körében. A különböző tevékenységet folytató emberek szívesen vennék még térítés ellenében is a friss információkat. Példaértékű lenne, ha ezeken a kis településeken élő emberek számára létezne egy információs tájékoztató állomás, ahol a mindennapi élethez, munkájukhoz szükséges információkhoz perceken belül hozzájuthatnának.
– Milyen területeket érintene, miről informálna a Telekunyhó?
– Több fontos területet is érintene a tevékenységünk. Terveink szerint ezek közé tartozna:
1. Helyi közérdekű, közhasznú információk tárolása, saját adatbázis kiépítési terv. Videotex adatbázisok használata.
2. Munkanélkülieknek szóló információk, így például a legközelebbi Munkaügyi Központ adatbázisainak, és az Állás-Pont szegedi alapítvány jelenleg kiépülés alatt lévő adatbázisainak használata.
3. Kis- és középvállalkozók információs ellátása a szegedi Progress Vállalkozásfejlesztési Alapítvány információs lemezeivel és a Videotex adatbázisok használatával.
4. Agrár-területek, kistermelők, magángazdálkodók információs ellátása a MOSZ Videotex rendszerben szereplő mezőgazdasági információk lekérésével.
5. Egyéb közösségi információk tárolása közösségi adatbázisok létrehozásával és kezelésével. Ezekkel az információkkal segíteni kívánjuk a településeket, intézményeket, a közösségeket, hogy egymás összekapcsolt tapasztalatait hasznosítva adatlánc alakuljon ki.
Léteznek információs rendszerek, adatbázisok és már léteznek az igények is. Könyvtárunk a kettő közötti közvetítő szerepre vállalkozik. A szükséges eszközökkel, adatbázisokkal rövid időn belül kiépülhetne az ország első kistelepülési Telekunyhó tájékoztató állomása, mely a szerényebb vidéki térség fejlesztését szolgálná.
Ehhez már elindult a térség 6 településének összefogása, bírjuk az önkormányzat 1 millió forintos támogatói ígéretét, de nagyon nagy szükség lenne a megigényelt és a MATÁV által ígért telefonvonalra. Reménykedünk.