O.P.E.R.A. Hogyan tudja a közösségfejlesztés a legjobban elősegíteni az állampolgárságot?

2007/1

Hans az előadása megtartása után megdolgoztatta a konferencia résztvevőit: az OPERA-módszert megtanítva annak megválaszolását adta ki feladatul, hogy hogyan tudja a közösségfejlesztés a legjobban támogatni az aktív állampolgárságot?
Helyszűke miatt nincs mód a módszer finom építkezésének lépésről lépésre történő ismertetésére, csak a csoportokban értelmezett legjobb elképzelések felsorolására, valamint a végeredmény: a rangsorolt válaszok ismertetésére.

Legjobb elképzelések:
1. Alkalmak teremtése a találkozásra, beszélgetésre,
2. Lehetőséget teremteni arra, hogy az emberek

– közösség előtt elmondhassák a gondolataikat,
– meghallgathassák mások gondolatait, esetleg elfogadják azokat.

3. A közösségfejlesztés, a közösségfejlesztő:

– cselekvésre ösztönöz,
– nyilvánosságot fejleszt,
– információkhoz segít,
– kapcsolatokat épít,
– önbizalmat épít,
– lehetőséget teremt eltérő érdekű, helyzetű emberek találkozására,
– a hatalom és a kirekesztett csoportok között közvetít,
– értékeket képvisel,
– tudatosítja a szükségleteket,
– alternatívákat mutat fel,
– arra törekszik, hogy a tudás bevitelével az emberek megismerjék jogaikat, lehetőségeiket, a cselekvés módjait.

4. Konkrét akciók, konkrét ügyekben, konkrét érintettekkel!
5. Igenis, meg tudunk csinálni dolgokat!
6. Az érintettség felismertetése.
7. A vidám, derüs események is fontosak!
8. A hosszútávú elképzelések felkarolása.
9. Párbeszéd építése a szervezetek között is!

Rangsorolt elképzelések:
1. – Tudás + cselekvés
– Közös cselekvés, közös akciók – közösségi erő, hatalom megélése
– Pozitív közösségi élmény elősegítése: mit tudsz tenni magadért és a közjóért?
– Politikai tudatosság növelése, a demokratikus működési formák megismertetése – közös cselekvésen és képzéseken keresztül
– Hatalommal való felruházás, képessé tétel
2. – A társadalomhoz tartozás elősegítése
– Mindenki részvételének elősegítése a közös cselekvésben
– Nyilvánosság tematizálása, közfigyelem felkeltése
3. – Hálózatok, civil struktúrák, partnerségek épülnek
– Segít a hatalom munkájának megértésében, segít „beleszólni”
– Párbeszéd, dialógus, kommunikáció
– Önbizalom építése