Szerkesztői előszó

2023/1

Kedves Olvasó!

Parola folyóiratunknak ebben a számában egy sajátos tematikát választottunk: a helyi nyilvánossággal kapcsolatos gondolatokat és gyakorlatokat igyekszünk viszonylag széleskörűen bemutatni.

Már a 90-es évek elején sokat foglalkoztunk a nyilvánossággal – annak is lokális vonatkozásával – elméleti szinten, de a gyakorlatban is. A rendszerváltás után a szabadság, a települési önállóság és a helyi közösség részvételének egyik fontos segítője volt, ha települési közösség által írt és szerkesztett helyi újságok, a helyi történelemmel kapcsolatos közösségi kutatások és kiadványok – gyakran közösségi kalendáriumok születtek, de a 90-es években indultak el olyan szabad rádiók, televíziós műsorok és csatornák, amelyek szintén erre a jelenségre hívták fel a figyelmet.

Közösségfejlesztő munkánknak szinte minden példájában megjelent ez a nézőpont: mennyire tudnak a helyi polgárok részt kérni vagy éppen követelni a helyi nyilvánosságból, hogy kifejthessék akarataikat, véleményeiket. Szóval fontos része volt a szakmai újjáéledésnek ez a terület.

Ezt a fontosságot nem veszítette el az évek során sem – bár lehet, néha a figyelmünk elterelődött más jelentős részletkérdésekre is. De azt tudhattuk és ma ismét ennek kívánunk erőteljes hangot, nyomatékot adni, hogy a helyi nyilvánosság – mert tartalmában tágultak is az eszközei, csatornái – mindenféle közösségi érdekérvényesítési, részvételi folyamatnak meghatározó eleme.

Külön érdekesség, hogy – az eredeti „fő irányok” a helyi lapokon, majd a berobbanó internetes felületeken túl is – mára milyen sokféle megjelenése, megnyilvánulása, milyen terei alakultak ki a helyben zajló dialógusoknak, részvételi formáknak, tehát a helyi nyilvánosságnak a gyakorlatunkban. Ezt illusztrálja ennek a számnak a tematikai anyaga is.

Közösségfejlesztőként kiemeljük, hogy megfigyelések, tapasztalati tények is azt igazolják, hogy a helyi diskurzusnak többnyire hiányoznak a fizikai és a virtuális terei, vagy ha léteznek, azt – sokféle okból – ritkán használják a helyi közösség tagjai.
Ezért kínálunk most sokfelé elágazó példákkal viszonylag gazdag gyakorlati példatárat, azt vallva, hogy a közösségi munkában a párbeszéd, a diskurzus tereinek megtalálása, fejlesztése és rendszeres használata a helyi nyilvánosság kiemelkedően fontos kulcskérdése lehet.

Péterfi Ferenc