A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány és 2018-as tevékenységei

2019/1

Írásom célja a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány alapvető, illetve 2018-as évi tevékenységeinek bemutatása, az, hogy az éves eseményeken keresztül is vizsgáljam a különböző beavatkozásokat és azok kapcsolódási pontjait.

Személyes kötődésem, hogy 2017 tavaszán az alapítvány igazgatójával, Barna Erikával készítettem egy interjút az ELTE Közösségi és Civil tanulmányok MA képzés egyik órájára, és azóta – belső-ferencvárosi lakosként – magam is önkéntes munkát végzek a szervezetnél.

 

A közösségi alapítványok bemutatása a
Ferencvárosi Közösségi Alapítvány példáján keresztül

 

Definiálás

A közösségi beavatkozás feladata a közösség belső erőforrásainak felszínre hozatala és dinamizálása, s ezen belül is a közösség tagjainak képessé tétele, mozgósítása. Feladata továbbá a helyi közösségnek a külső források befogadására való felkészítése.

Suzanne L. Feurt definíciója alapján a közösségi alapítványokban mindkét feladat teljesül:

A közösségi alapítványok olyan független közhasznú szervezetek, amelyeket egy meghatározott földrajzi terület, például egy város vagy egy tartomány, alapvető szükségleteinek kielégítésére és az ottani életminőség javítására hoznak létre.”  (Feurt, 1997).

A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány (FKA) Alapító Okiratában így fogalmazza meg célját:

„Az Alapítvány elsődleges célkitűzése az adományozói kultúra és a helyi ügyek iránti elköteleződés erősítése útján a Főváros kilencedik kerületében élők szociális és egészségügyi ellátásainak, a közoktatási intézmények működésének, kulturális és közművelődési szolgáltatásainak fejlesztése és javítása, az épített és természeti környezeti értékek védelme, a hátrányos helyzetű lakossági rétegek segítése; s mindezek által a Ferencvárosban lakók és dolgozók életminőségének emelése, a kerülethez való kötődés erősítése, a lokálpatriotizmus népszerűsítése és a kerület fejlődését célul tűző kezdeményezések pénzbeli és egyéb módon való támogatása.”

 

Funkciók

Feurt szerint a közösségi alapítványoknak 4 alapvető funkciója van, amelyek sorra vétele lehetőséget ad a FKA konkrét példáival való kiegészítésre:

 

Forrás-fakasztó funkció – adománygyűjtés a közösség hosszú és rövid távú céljainak megvalósításáért

Az FKA különböző alapokba gyűjti az adományokat: Központi Alap (a szervezet mindennapi működéséért), Belső-Ferencvárosi Alap. Konkrét adománygyűjtési programjaikat megismerhetjük az idei év tevékenységeinek elemzése során – ezek mellett személyes megkereséssel, lobbizással is gyűjtenek az alapokra felajánlásokat. Amint ezeken az alapokon összegyűlik 1 millió forint, az FKA pályázatok útján kiosztja őket helyi ügyek támogatására, helyi fejlesztések megvalósítására. Fontos kiemelni, hogy egy helyi, nem formalizált közösség (pl. szomszédság) is pályázhat, nincs szükség feltétlenül szervezeti háttérre. Erre jó példa az Írisz Családi Kör Különalap, amelyet egy helyi vállalkozó indított 50.000 Ft adománnyal. Az ide összegyűlt adományokat negyedévente adja át az FKA az Írisz Családi Kör számára, ami a József Attila-lakótelepen 2007 óta működő, nem bejegyzett, önkéntes csoport. Az Írisz ferencvárosi lányok, asszonyok összefogásával jött létre, tagjai a József Attila-lakótelepen élnek, és céljuk egy minél népesebb, egymást segítő női-, családi közösséget létrehozni lakóhelyükön. Az FKA másik működő különalapja a Zwack Péter Emlékalap, amely célja a hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok, és az oktatásban, fiatalok mentorálásában kiemelkedő munkát végzők támogatása, ösztöndíja.

 

Közvetítő funkció – segíteni a filantróp és közösségjobbító célokkal és érdekekkel rendelkező adományozókat

Feurt a lehetséges adományozókat tágan definiálja: lehet magánszemély, helyi vállalkozó, nonprofit szervezet (egyesület, alapítvány) vagy helyi és nemzetiségi önkormányzat is. Az alapítvány célja segíteni az adományozóknak megtalálni a támogatható ügyeket. Az adományozói cél szolgálhatja a közösség általánosabb jellegű érdekeit (például az FKA 5+2 (1) alapjába való gyűjtést), egy meghatározott helyi projektet vagy más specifikus nonprofit szervezetet. Az FKA idei tevékenységeit vizsgálva mindegyikre fogunk példát találni. Fontos megjegyezni, hogy nemcsak készpénz értelmezhető adománynak, hanem természetbeni hozzájárulások is. Az FKA égisze alatt létrejött Sütiflotta például helyi asszonyok társulása, akik süteményeikkel járulnak hozzá az alapítvány eseményeinek sikerességéhez.

 

Támogatásnyújtó funkció – ez az anyagi támogatáson felül jelenti a szakmai segítségnyújtást is

Feurt ezalatt a problémás területek definiálását, a szolgáltatások és a finanszírozás hiányosságainak elemzését és a közösség problémáit kezelni kívánó kezdeményezéseket is érti. Kiemeli, hogy segítségnyújtás megjelenhet technikai segítségként, informálisan vagy akár képzések formájában is. Az FKA fő profilja az eseményeken való adománygyűjtés (Swimathon, ÉlőAdás), de tevékenysége kiterjed például egy kimondottan belső-ferencvárosi kulturális-közösségi programra is (Ráday Korzó), amellyel célja a lokálpatriotizmus erősítése, a helyiek aktivizálása, és a városrész sokszínűségének megmutatása.

 

Közösségi vezető funkció – szervezői, katalizátor és közvetítő szerepek betöltése

Az FKA kuratóriuma az általuk meghatározott alapokkal egyben állást foglalt vezető értékeiről is, amelyek mentén alapvetően érdemesnek látja fejleszteni a kerületet. Ezek általánosabb közügyek. Emellett a szervezet adománygyűjtő eseményein mindig olyan projekteket támogat, amelyek valamely helyi (sok esetben hátrányos helyzetű) csoport problémáját közelíti a megoldás felé, vagy amelynek létrejöttével épül a kerület kulturális, társadalmi vagy szociális szempontból. Az alapítvány emellett arra törekszik, hogy bár jó kapcsolatot ápol a helyi szereplőkkel (önkormányzat, civil szervezetek), döntéseit azok érdekeitől függetlenül hozza meg (a semlegesség fontosságát Feurt is külön hangsúlyozza). Emellett kiemelkedően fontos az úgynevezett híd-szerep betöltése: hogy a megfelelő helyi források eljuthassanak a megfelelő helyi emberekhez, s ezzel erősödjék az itt lakók összetartozás-érzése.

Előtörténet, tevékenységek és értékek

A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány alapítója Scsaurszki Tamás. Az alapítvány jelenleg 8 kurátorral működik: hárman közülük már egy korábbi projekt keretein belül elkezdtek gondolkodni, hogy létre kéne hozni egy adományszervező alapítványt, és ezzel egy közösségfejlesztő munkát is elindítani. Ennek eredményeképp jegyezték be 2011-ben Ferencvárosi Közösségi Alapítványt.

Az szervezet Alapító Okirat szerinti tevékenységei a következők:

a.) Kampány- és programszervezés

b.) Programtámogatások

c.) Adománygyűjtés, adományozás-szervezés

d.) Közösségi kezdeményezések támogatása

e.) Lakossági kommunikációs közösségi terek, felületek és fórumok működtetése

f.) Szolgáltatásnyújtás   

 

A kurátorok az alapítvány értékeit 6 pontban foglalták össze:

 1. Három legfontosabb tevékenységünk: helyi adománygyűjtés, helyi támogatásosztás és közösségfejlesztés. Minden programunk ezekre épül és soha, semmi sem születhet meg egy elefántcsonttoronyból irányítva.
 2. Amire mindig emlékeztetjük magunkat: Személyesség – Közös felelősség – Közösségi élmény.
 3. Az általunk kiírt pályázatok támogatásáról a kurátorok és az adományozók együtt döntenek, és a támogatóknak módjuk van megismerni az általuk támogatott projekt résztvevőit, és adományuk konkrét eredményét: így lesz átlátható a helyi támogatásból helyi fejlesztés folyamata.
 4. Nálunk a kurátorok mind aktívak és rengeteg önkéntes munkát végeznek. Örömből.
 5. A kuratórium és más munkatársak, önkéntesek közös csapatában a legkülönbözőbb korú, foglalkozású, érdeklődésű emberek gondolkoznak, terveznek és dolgoznak együtt. Nálunk a párhuzamos valóságok találkoznak.
 6. Magyarországon a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány az első közösségi alapítvány. De nagyon szeretnénk, hogy ha lenne még több is, ezért szorosan együttműködünk a KÖZÖS ALAPON programmal, amely a hazai közösségi alapítványok létrehozását, fejlesztését tűzte ki célul!

A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány 2018-as eseményei

2018.01.25. FKA Hálaadás napja

Barna Erika elmondása szerint az FKA igen nagy figyelmet fordít az önkénteseire: folyamatosan ellátják őket hírekkel (pl. ha tudomásukra jut egy új képzés), igyekeznek őket minél változatosabban bevonni stb. Mindemellett pedig minden évben rendeznek egy kellemes hangulatú estet, melynek keretein belül megköszönik önkénteseik előző évi munkáját, illetve kiosztják az Év Önkéntese Díjat és az Év Pro Bono Támogatója Díjat (Barna Erika, 2017). Ezek idén is a helyi művész, Rácz Katinka által készített festett üvegek voltak, melyek minden díjazott esetében megidézték saját helyi kötődésük egyik jellegzetes helyszínét.

E koraesti eseményeken a Sütiflotta segítségének köszönhetően mindig akad valami finom csipegetnivaló, illetve a partnerektől valami meglepetés (természetbeni adomány, pl. bor vagy torta), és mindig kellemes beszélgetések várják az ideérkező önkénteseket. Az alapítvány kurátorainak célja ezzel, hogy önkénteseik érezzék: hozzájárulásuk fontos az alapítvány számára, megbecsüli és hálás érte. Elmondható, hogy ezek az estek jól szolgálják a helyiek önbizalmának növekedését, s ezáltal a közösség tagjaninak képessé tételét is.

 • 2018.06.16. Swimathon„A Swimathon egy négyhetes közösségi adománygyűjtő kampány, és egyben egy olyan sokszereplős, jó hangulatú közösségi esemény, amelyet egy uszodában rendezünk meg” – olvashatjuk az esemény honlapján.Eredetileg ez egy olyan angol adománygyűjtő esemény, amelyet 1986-ban rendeztek meg először helyi uszodák igazgatói, eleinte csak azért, hogy az azévi Marathont népszerűsítsék, illetve felhívják a figyelmet a rendszeres mozgásra, bevonzzák az embereket az uszodába. Két év múlva Graham Batterham összeállt az aranyérmes olimpikonnal, Duncan Goodhew-val, és nemzeti szinten híressé tették az eseményt. A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány először 2016-ban rendezte meg a magyar Swimathont, és teszi ezt azóta is minden évben. A módszer lényege, hogy akik úsznak az eseményen, azok egy-egy helyi projekt mellé állnak, és kihívásokat vállalnak: megjelölik a leúszandó távot és időt (lehetőleg valami vicces kiegészítéssel, pl. jelmezben úszás) és kitűznek egy összeget is, amit a kampány során össze szeretnének gyűjteni az adott projekt számára. Az eseményt megelőző 4 hétben felkészülnek, hogy vállalásaikat teljesíteni tudják, és adományok reményében kampányolnak barátaik-ismerőseik körében.

2018-ban 6 ügy volt, amiért a swimathonisták úsztak:

 • Démétér Alapítvány: A Swimathonnal és veled együtt felépülünk!
  Egy közösségi tér kiépítése a Démétér Ház számára.
  Ez a ház a csontvelő-transzplantáción átesett gyermekek számára nyújt lehetőséget, hogy a gyógyulási folyamat idején a gyerekek (a kórházon belül) szüleikkel lehessenek és otthonos körülmények között töltsék hétköznapjaikat, tanuljanak, játsszanak.
  Összegyűjtött adomány: 4.784.817 Ft

 

 • FreeDoc: Fotózás és aktivizmus
  Fotóműhely létrehozása. A projekt célja, hogy minden társadalmi réteg közelebb kerüljön a demokrácia értékeihez a fotózás által, lehetőséget ad a véleménynyilvánításra, önkifejezésre.
  Összegyűjtött adomány: 1.721.984 Ft

 

 • Találj Magadra Egyesület: Adj egy lélegzetnyi időt!
  Gyermekfelügyelet biztosítása a valamilyen formában sérült gyermekek szülei számára.
  Az egyesület célja a hátrányos helyzetben lévő szülők életminőségének javítása azáltal, hogy több szabadidőt igyekeznek biztosítani a számukra.
  Összegyűjtött adomány: 3.398. 646 Ft

 

 • Ferencvárosi lakosok, szervezetek:
  Ráday Korzó 2018.
  A 2017-ben először megrendezésre kerülő Ráday Korzó ismételt megrendezésére.
  A program célja, hogy megmutassa a helyieknek és a többi városrészben élőknek Belső-Ferencváros sokszínűségét úgy, hogy az esemény résztvevői (a legkülönbözőbb helyszíneken, a pékségtől a virágáruson át a nemzeti éttermekig) a látogatókat különböző közösségi aktivitásokba bevonják, szórakoztatják, és végül, de nem utolsó sorban, elgondolkoztatják.
  Összegyűjtött adomány: 1.333.304 Ft

 

 • KözösALAPON program: Új felhajtóerő.
  Elkötelezett, cselekvő emberek támogatása annak érdekében, hogy közösségi alapítványt hozzanak létre saját környezetükben.
  A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány egyik programja a KözösALAPON, melynek célja a közösségi alapítványok elterjedésének segítése. Ennek eleme az Új felhajtóerő projekt, amely keretén belül 8 szervezőcsoport felkészítésére gyűjtöttek adományokat, hogy segítsék az elindulást, a csapatépítést és a tapasztalatszerzést.
  Összegyűjtött adomány: 4.081.434 Ft

 

 • Ferencvárosi Közösségi Alapítvány: Fix Pont Ferencvárosért.
  A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány kiszámítható, biztonságos és egyben kísérletező működési hátterének biztosításáért.
  Az FKA csapata minden évben úszik saját eseményén, hogy ezzel is példát mutasson, illetve a fenntartáshoz szükséges költségek egy részét fedezni tudja a beérkezett adományokból.
  Összegyűjtött adomány: 2.886.312 Ft

 

A projektek mellett látható a négy hét alatt, csapatonként 10-15 úszó által összegyűjtött adományok összege – ez alapján bátran kijelenthető, hogy a Swimathon egy sikeres adománygyűjtő esemény. S mivel a magánszemélyek a kampány során viszik egyrészt az alapítvány, másrészt a helyi ügyek hírét, ez egy nagyon jó módszer, mely a Feurt által felsorolt funkciók mindegyikét egyesíti magában.

 

2018.09.28-29. Ráday Korzó

Az alapítvány egyik legfrissebb hosszútávú projektje a Ráday Korzó közösségi-kulturális fesztivál, melyet legjobban talán az esemény honlapján található bemutatkozás foglal össze:

A Ráday Korzó programsorozat ötlete belső-ferencvárosi magánszemélyek és civil szervezetek kezdeményezéséből született, hagyományteremtő szándékkal. Célunk az, hogy megmutassák magukat azok a közösségek, vállalkozások, intézmények, vagy akár magánszemélyek is, akik itt élnek, dolgoznak, működnek közöttünk és akik szeretnék, hogy erősebb kapcsolataik legyenek a szomszédságukkal, a velük egy negyedben élőkkel. Rengeteg izgalmas, értékes dolog van ebben a negyedben, amelyek megérdemlik, hogy a helyiek és az itt dolgozók, tanulók jobban megismerjék őket! Beszélgessünk közös dolgainkról, váljon az egész Belső-Ferencváros erre az időre egy nagy közösségi térré!”

A Ráday Korzó 2017-ben került először megrendezésre – akkor 40 helyi csatlakozóval, melyek között volt mindenféle kisbolt, fodrászszalon, pékség, kávézó, galéria, étterem, akik mind készültek valamilyen kulturális programmal (bemutató, kóstoló, előadás, tárlatvezetés, koncertek). Elsődleges célja tehát (nem titkoltan közösségfejlesztő céllal), hogy helyiek kimozduljanak otthonaikból, és jobban megismerhessék egymást és saját környezetüket.

Idén a program finanszírozását is helyi szereplők oldották meg: az FKA Swimathon eseményén a Ráday Korzóért úszott 15 személy (főként tavalyi csatlakozó szervezetek képviseletében, de volt köztük helyi lakos is). Emellett a második Ráday Korzó különlegessége az is, hogy a programba becsatlakozott az FKA „Új szomszédjaink – Sokszínű Ferencváros” elnevezésű, Global Fund által támogatott projektje. Ennek célja, hogy felkutassa a 9. kerületben élő/dolgozó/tanuló külföldieket, és interjúk segítségével megismerje hátterüket, tapasztalataikat Magyarországról, illetve Ferencvárosról.

Ennek köszönhetően a tavalyi értékek mellett az idei Ráday Korzón helyet kapott a különböző nemzeti kultúrák sokszínűsége is: egyes nemzeti éttermek kóstolóval várták a látogatókat, illetve ingyenes speciális nyelvórákat lehetett venni a Skandináv Házban és a Goethe Intézetben is.

E nemzetközi programok mellett az FKA is készült különlegességekkel. Kiállítást rendezett „Mesélő Tárgyak” címmel az interjúalanyok egy-egy otthonról hozott, valamilyen különös eszmei értékkel bíró tárgyainak fényképeiből, melyeket a Ráday Korzó különböző helyszínein helyeztek el, rövid történetekkel kiegészítve.  Ingyenes városi sétát is szervezett „Ferencváros, az olvasztótégely” címmel, melyet Szabó Attila szociálpolitikus, jogász vezetett 2 turnusban.

 

2018.10.15-11.10. Mesélő Tárgyak kiállítás a
Vásárcsarnokban

A Ráday Korzó egyik kiemelt sikerének tekinthető, hogy a „Mesélő Tárgyak” fotókollekció, ami kizárólag a kulturális-közösségi fesztiválra készült, végül Fővám téri Vásárcsarnokban is kiállításra került. Az FKA ezt egy különleges, zártkörű megnyitóval ünnepelte, amelyre partnerei mellett a Ráday Korzóhoz csatlakozók képviselőit is meghívta, ezzel köszönve meg nekik a részvételt. A kiállítást Závada Pál író, ferencvárosi lakos, és Nick Thorpe, a BBC közép-európai tudósítója nyitották meg, ezt követően pedig a projektet röviden ismertette Barna Erika, az FKA igazgatója és Polyacskó Orsolya, a program koordinátora.

2018.11.29. IV. ÉlőAdás közösségi adományozói est

Az FKA legrégebbi, talán már mondható, hogy hagyományos eseménye az ÉlőAdás exkluzív közösségi adományozói est. Egy – természetesen részben a Sütiflotta által biztosított – fogadáson vehetnek részt a meghívottak (az FKA partnerei, a bemutatkozó szervezettek meghívottjai), majd 3 helyi projektet ismerhetnek meg, amik megvalósítása érdekében adományokat ajánlhatnak fel a háttérszervezetek számára. Az egyetlen kikötés, hogy minden meghívottnak támogatnia kell legalább egy célt, minimum 10 000 Ft értékben. Ezen felül természetesen bármekkora összeg felajánlható bármelyik projekt számára.

Az idei est érdekessége, hogy az egyik támogatható szervezet a Ráday Korzó egyik csatlakozója, a MigHELP Egyesület lett. Így a kerületben élő külföldiek segítésének lehetősége egy új platformot kapott.

 

Projektek:

 

MigHELP Egyesület: ÖSSZEFONÓDVA.

Kosárfonó műhely a külföldi és magyar sérülékeny nők jövőjéért.

Összegyűjtött adomány: 1.360.000 Ft

 

Studium Generale: NYÁRI TÁBOR 2018.

Ingyenes, érettségire felkészítő tábor a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok számára.

Összegyűjtött adomány: 850.000 Ft

 

Konkáv Közösségi Tér: KONKÁV AUDIO.

Hátrányos helyzetű gyerekek zenekari pályájának támogatása.

Összegyűjtött adomány: 1.059.000 Ft

 

A fentiekből látszik a 3 projekt támogatottsága – az idei esemény kimondottan sikeresnek mondható, hiszen mindhárom projekt 10-20%-kal magasabb összeget gyűjtött végül össze, mint az előzetesen megadott, egyedi maximális célkitűzés.

Összegzés

A fenti rövid összefoglalóból talán látható, hogy milyen sokszínű, szerteágazó, de mégis összefonódó tevékenységei vannak a Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak. Végigkövethető, hogy hogyan lehet úgy összekötni különböző projekteket, hogy azok végül mind egymást erősítsék.

 

Felhasznált források

 

Ferencvárosi Közösségi Alapítvány honlapja http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/

 

Swimathon honlapja
https://2018.swimathon.hu/

 

Ráday Korzó honlapja
https://radaykorzo.hu/wp/

 

Az eredeti, angol Swimathon honlapja
https://swimathonfoundation.org/

 

GlobalFund honlapja http://globalfund.org/

 

Ferencvárosi Közösségi Alapítvány – Alapító Okirat. Forrás:  http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/files/2012/03/FKA_alapító_okirat_megújítás_2014_EGYSÉGES-SZERKEZETŰ.pdf

 

Feurt, Suzanne L. (1997): Közösségi alapítványok. Parola, 7., (2-3.), 34-35. Forrás: http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/parolaar.nsf/nyomtat/A449F9BBCA58A3C3C125688 60006D2F4?OpenDocument (Letöltve: 2018.12.28.)

Saját interjú Barna Erikával, a Ferencvárosi Közösségi alapítvány ügyvezetőjével (2016.04.27)

Képek: A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány hírleveleiből és az általa kezelt honlapokról

 1. 5 általános alap és 2 különalap