Megjelent! Párbeszéd a szolidáris szomszédságért. Közösségfejlesztés Újpalotán a Zsókavár lakónegyed szociális városrehabilitációs programjában

2015/4

Városmegújítás sorozat újabb nagyszerű füzettel gazdagítja a közösségfejlesztés gyakorlatának tárházát, köszönhetően a kiadó Közösségfejlesztők Egyesületének és a programot vezető, a kötetet szerkesztő Péterfi Ferencnek és társainak az Inspirál Közösségfejlesztő Csoportban: Boda Kittinek és Tóth Viviennek. Köszönettel tartozunk továbbá a XV. Média KFT-nek és a szervezőknek a helyi lakosok anyagaiból válogatott fotókért és mindazoknak, akik a programot megvalósították.

A kiadvány egyszerre esettanulmány és szakmai-módszertani anyag – minden témában megszólalnak a helyi lakosok és az őket inspiráló-támogató szakemberek. A miért tesszük? és a hogyan?, az elmélet és a gyakorlat így válik egységes élménnyé és tanulsággá, s nem csak a résztvevők, hanem a mi számunkra is.
A kiadvány témakörei: Elindulás; Az újpalotai program eredetileg tervezett tartalmáról; Szomszédok vagyunk; Közösségi tervezés; A közösségfejlesztés, a segítő beavatkozás szerepe; Közösségi kertek a lakótelepen; A szomszédsági munka fókuszai; Kezdeményezés – Önállósulás – Érdekérvényesítés; Lakásszínház a panelszobákban; Közösségi video – közösségi színház Újpalotán; Zsókavár Információs Iroda – Agora, azaz tető az együttlét felett; Képzés – Érdekérvényesítés: Rajtunk múlik!; A fejlesztői munka szakmai jelentősége: A helyi tapasztalatok továbbadása.
A kiadványt végigolvasva a szerkesztő csak egyetérthet az utolsó témakör alatt kifejtett gondolatokkal:
„Meggyőződésünk, hogy sok pontján modell értékű tapasztalatokat halmozott fel itt, Újpalotán az elmúlt két év során a programot gondozó Inspirál Közösségfejlesztő Csoport. Különösen fontosnak tartjuk ezek továbbadását, de a magunk számára más szakemberek reflexióit, közösségfejlesztő munkánknak a velünk való „tükröztetését” is.
Ennek a folyamatnak részeként – egyebek között – ebben a két évben vendégeink voltak az IFS Nemzetközi Settlement konferencia budapesti látogatócsoportja (akiknek előadásait e számban olvashatják, a Szerk.), az Utrechti Egyetem hallgatói csoportja, az ELTE TáTK és PPK több évfolyamának hallgatói, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szociológia szakos és a Debreceni Tudományegyetem szociális munkás hallgatói, a Közösségfejlesztők Egyesülete Városmegújító Tagozata is. De ugyanezzel a céllal Panelsztori címmel szerveztünk sikeres szakmai konferenciát 2015-ben, amelyre a fővárosi kerületekből jöttek hozzánk szakemberek.
A legszorosabb együttműködéseink az Újpalotai Szabadidő Központ, a Szabó Ervin Könyvtár, a Palota 15 NKFT, a KOMA, a Városgazdálkodási Főosztály, az önkormányzati rendezvényszervezők voltak, eseti partnereink pedig: ESZI (Családsegítő, ÉNO, MUFTI), Orvosi rendelő, Csomópont, Polgárőrség, Egyházak.”
A továbbadás fontosságát vallók körébe sorakozik most fel a Parola szerkesztősége is – és örömmel adja közzé e fontos kiadvány megjelenésének hírét és elérhetőségét, itt www.zsokavar3.hu

szerk. Péterfi Ferenc és az Inspirál Közösségfejlesztő Csoport