Kanadai Szakmai Együtműködés Program - Magyarország

2000/2

A kanadai kormányprogramot, mely 1990 óta van jelen Magyarországon, a CIDA (Canadian International Development Agency) irányítja. Célja a magyarországi átalakulási folyamatok (piacgazdasági és demokratizálódási folyamatok) segítése kanadai szaktudással. A Phare programtól eltérően nem pályázatok útján elérhető, hanem magyar és kanadai cégek, intézmények együttműködését támogatja.


Magyarország sikereit elismerve a kanadai kormány további bilaterális projekteket már nem tervez, és egy 3–4 éves átmeneti időszak után – melynek során Magyarország regionális projektekben vehet részt – a kapcsolatokat egy mindkét fél által egyenlően támogatott formában kívánja fenntartani. Tervezés alatt állnak különböző projektek a Cseh Köztársaság, Szlovák köztársaság, Magyarország és Lengyelország részvételével: kisebbségi témában az Igazságügyi Minisztérium, közösségi rendőrség témában a Kanadai Királyi Lovasrendőrség tervez együttműködést ezen országokkal.
Az alább felsorolt programok érhetők el pályázat és direkt jelentkezés útján:
1. CESO Classic Program: A CESO egy kanadai társadalmi szervezet, mely a kormány támogatásával a világ minden tájára küld önkéntes, általában már nyugdíjba vonult szakembereket, akik vállalatoknak, kis és középvállalkozásoknak, bizonyos esetekben önkormányzatoknak vagy más intézményeknek nyújtanak tanácsadói szolgáltatásokat a helyi költségeik térítése ellenében. Magyarországi vállalkozások kérhetik a CESO segítségét konkrét üzleti problémáik megoldására.
A program koordinátora és szervezője Háló Margit (Telefon/fax: 466 9647).
2. Partnership for Tomorrow Program: Ez a program olyan szervezeteknek vagy cégeknek nyújt segítséget, amelyeknek már van kapcsolata kanadai szervezetekkel, és ezen együttműködés kiteljesítése céljából meg szeretnék látogatni partnerüket. A programban megpályázható a repülőjegy ára. A pályázat sikerességéhez szükség van a kanadai partner meghívására, aki a magyar partner költségeinek legalább egy részét állja. Mindez fordítva is működik, amennyiben egy magyar szervezet hívja meg kanadai partnerét, az is kérheti útiköltségének fedezését.
További információ a következő honlapokon található: http://ptp.accc.ca vagy .
3. Renaissance Eastern Europe: Ez a program a Magyarországon vegyesvállalatot létrehozni akaró kanadai cégeket segíti. Az előkészítő tanulmányok, a pheasibility vagy market research tanulmányok elkészítéséhez ad maximum 100 000 kanadai dolláros támogatást. Ezen kívül a már megtelepedett cégeknek ad továbbképzési támogatást. Erre a programra a kanadai cégnek kell jelentkeznie a Canadian International Development Agencynél (CIDA).
További információk kaphatók a Kanadai Nagykövetségen: Almási Judit (tel.: 392-3359, fax: 392 3395
e-mail:judit.almasi@dfait-maeci.gc.ca) vagy a CIDA honlapján (http://www.acdi-cida.gc.ca/europe-e.htm REE program for Canadian businesses)
4. Public Sector Bridge Program: Ez a program a magyarországi államigazgatási reformhoz kíván intézményi segítséget nyújtani. Minden állami szervezet, szerv, minisztérium stb. pályázhat, ha szabályozással, stratégia kidolgozásával vagy szervezeti átalakulással kapcsolatos segítségre van szüksége. A pályázatokat a Kanadai Nagykövetséghez kell beadni, és az igényeknek megfelelően keressük meg a megfelelő kanadai minisztériumot vagy intézményt, melyet felkérünk az együttműködésre.
További információk kaphatók a Kanadai Nagykövetségen: Almási Judit (tel.: 392-3359, fax:392-3395,
e-mail:judit.almasi@dfait-maeci.gc.ca)
5. Kanada Alap: Társadalmi szervezeteket támogató pénzalap, melyre a Kanadai Nagykövetségnél lehet pályázni. Az alap közösségfejlesztő programokat támogat emberi jogi, kisebbségi, szociális és környezetvédelmi témákon belül.
További információk kaphatók a Kanadai Nagykövetségen: Almási Judit (tel.: 392-3359, fax:392-3395). A Kanada Alap pontos leírása és jelentkezési lap elérhető: http://www.kanada.hu honlapon.