Héra Alapítvány

1993/6

Az alapítvány célja: azoknak az állampolgároknak a segéllyel való támogatása, akik az energia árak növekedése miatt súlyos helyzetbe kerülnek (nagy családok, nyugdíjasok, pályakezdők, csökkent munkaképességűek, mozgáskorlátozottak stb.).
Az alapítvány adományozói: bárki természetes és jogi személy, magyar vagy külföldi. Az adományozó igazolást kaphat a betett összegnek az adóalapjából történő leírása céljából, ezért nevét és levelezési címét a befizetéskor egyértelműen közölje.


Az alapítvány által adott támogatás formái:
1. Egyszeri pénzsegély az energiaszámlák kifizetése útján.
2. Energiatakarékos háztartási eszközök juttatása ingyen vagy kedvezményesen (fényforrás, hőkészülék, ablakszigetelés stb.).
3. Ingyenes szaktanácsadás a takarékos energiafelhasználás céljából.
Az alapítvány által támogatottak kiválasztása:
1. A HÉRA egyéni kérelmekkel közvetlenül nem foglalkozik. A rászorultak javára az önkormányzatok nyújtanak be pályázatot a HÉRA-hoz.
2. Az önkormányzatok a működő szociális hálózatuk által derítik fel (tartják nyilván) a rászorultakat. Ebbe bevonják a területi energiaszolgáltató cégeket. Környezettanulmányok alapján állítják össze a rászorultak listájából a támogatásra javasoltak jegyzékét.
3. Az önkormányzatok lehetnek a települések ÖK-ai, lehetnek szociális (segélyezési) tevékenységet hivatásszerűen végző más szervezetek (Vöröskereszt, egyház, illetve egyházi alapítvány, SZETA, stb.).
4. A támogatottak nem lehetnek:
a) alkoholisták,
b) más módon a közerkölcsöt sértő, méltatlan életmódot folytatók.
5. Különös figyelemmel kell lenni
a) Az energiaszámlájukat azon az áron is tisztességgel fizetőkre, akik a szájuktól vonják meg a falatot.
b) Az energiaszolgáltató cégek nyugdíjasaira, illetve az ő hátramaradottjaikra.
c) Az energiaszolgáltatóktól (önhibájukon kívül pl. átszervezés miatt) elbocsátott, s ezért a korábbi kedvezményeket már nem élvező állampolgárokra.
A támogatottak tájékoztató levelet kapnak arról, hogy milyen célból és kitől kapják a támogatást. Vállalják az energiatakarékos életmódot, és azt, hogy a HÉRA képviselőjének kérdésére elmondják tapasztalataikat.

Mi a teendő?

Az önkormányzat (polgármester) pályázzon támogatásért a HÉRA Alapítványhoz az illetékességi körébe tartozó rászorultak javára. A rászorultakat környezettanulmánnyal válasszák ki, állapítsák meg a rászorultság indokát, mértékét, a leghatékonyabb támogatási módot.
A pályázatban a támogatásra javasolt személyek nevét, lakcímét, a rászorultság jellegére utalást (pl. nyugdíjas, mozgássérült, gyermekeit egyedül nevelő, energiaszektorból elbocsájtott stb.), valamint a támogatás hatékonynak ítélt módját és mértékét (pénzösszeg, energiatakarékos fényforrások száma) kell megadni. Mutassa be az önkormányzat, összefoglalóan, hogy maga miként tevékenykedik az alapítvány céljával összefüggő szociális területen, és támogassa adományával is a HÉRÁ-t.
Az önkormányzat állapodjon meg a helyi energiaszolgáltató céggel, hogy a fizetési nehézséggel küzdő fogyasztókról a HÉRA segélyezéshez szükséges információt megadja, valamint a megítélt összeget – amelyet a HÉRA a szolgáltató számlájára utal át – a támogatásra kijelölt állampolgárok energiaszámláján jóváírja. Az erre vonatkozó dokumentumot (másolatát) is csatolni kell a pályázathoz.

A pályázatot az iroda postai címére kell megküldeni:

H-1251 Budapest Pf. 34.
HÉRA Alapítvány megjelöléssel
történjen.

Felvilágosítást minden érdeklődőnek ad az iroda, amelynek helye:
Budapest, Iskola u. 13. III. 346. szoba
Telefon: 202-7853
Telefax: 202-1246