Helyi Önrendelkezési Minimum fórumok és A Te Választásod kampány

2022/2

A Helyi Önrendelkezési Minimum fórumokról röviden

2022. február végén indult el a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Civil Kollégium Alapítvány közös kezdeményezése, a Helyi Önrendelkezési Minimumhoz kapcsolódó eseménysorozat A Te Választásod kampány keretében. A 2022 áprilisáig tartó kampány alatt kis híján két tucat magyarországi település lelkes helyi csapata csatlakozott a kezdeményezéshez, amelyben arra bátorították a közösségeket, települési intézményeket, hogy szervezzenek fórumokat, eseményeket egy-egy őket érintő témáról és a változáshoz szükséges feltételekről, minimumokról. Többek között közlekedésről, oktatásról, ipari beruházásokról, a környezetvédelem helyi vonatozásairól és lakhatásról beszélgettek és fogalmaztak meg javaslatokat a projekt résztvevői. A megvalósítók fontosnak tartották, hogy a választások előtti időszakban is erősítsék a helyi kezdeményezéseket.

A Helyi Önrendelkezési Minimum fórumok helyszínei: Debrecen, Edelény, Göd, Hortobágy, Kalocsa, Kaposvár, Keszthely, Komárom, Lábod, Miskolc, Pécs, Szentendre, Szombathely, Vecsés (saját szerkesztés)

Ebben a cikkben röviden, a teljesség igénye nélkül foglaljuk össze a Helyi Önrendelkezési Minimum fórumsorozat legfontosabb mozzanatait. Ehhez arra kértük a megvalósító stáb tagjait (Boda Kitti, Monostori Éva, Pénzes Barbara, Fehér Dániel), hogy meséljenek élményeikről, tapasztalataikról a fórumok szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban.

Alapgondolat, koncepció és célkitűzések

Mindenekelőtt fontos kibontani a Helyi Önrendelkezési Minimum és A Te választásod kampány viszonyulását egymáshoz. Maga a HÖM egy jóval nagyobb, programszintű szakmai elképzelés a helyi szintű önrendelkezés meg-, illetve visszaszerzéséről. Olyan alapfeltételek, minimumok kiérlelését és artikulálását feltételező folyamatról szól, amelyben valamennyi, a kölcsönös függőség rendszerében működő szereplő képviselteti magát és válik egy tartós párbeszéd részévé. Ebben a törekvésben egyszerre érvényesül a szubszidiaritás elve, vagyis a lokalitás megemelése és a különféle aktorok (civilek, közintézmények, gazdasági szereplők és döntéshozók) részvétele a folyamatban, amely révén lehetőség kínálkozik a maga komplexitásában érzékelni a helyi szükségleteket és erőforrásokat. Ez volt az a fő téma, ami a 2021-es Nyári Egyetemen is megjelent, és aminek végére megszületett egy első gyűjtés a résztvevők által látott minimumok kérdésében. Ezt követően a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Civil Kollégium Alapítvány közösen kereste azt a keretet, ahogyan eljut a helyi közösségek szintjére ez a kezdeményezés. A Te Választásod kampány erre kínált jó lehetőséget. A kampány célja a soron következő országgyűlési választásokon való részvétel népszerűsítése volt. Ennek keretében kerestek olyan helyi partnereket, közösségeket, akik úgy érezték, van olyan ügyük, amit érdemes lenne kihangosítani a választásokhoz kapcsolódóan. Ezeket a témákat helyi nyilvános eseményeken, fórumokon tárgyalták minél több érintett bevonásával. A szervezés, mozgósítás teljes egészében a helyi partnereken múlott, amit szakmai felkészítéssel, szükség esetén konzultációkkal és személyes részvétellel támogattak a megvalósító stáb tagjai. 15 helyszínen, összesen 21 településen mozgósítva került sor ilyen szervezésre Pécstől Vecsésen át Debrecenig.

A Helyi Önrendelkezési Minimum fórumai tematikus csoportosításban (saját szerkesztés)

Mint azt már korábban láthattuk, az eredeti alapgondolat az országgyűlési választásokhoz igazodott. A megvalósítók olyan helyben megfogalmazódó ügyeket kerestek, amelyekre a megoldást vagy a megoldáshoz vezető utat a majdani országgyűlési képviselő segítségével találják meg. A cél egyértelműen az lett, hogy legyen egy követe a helyiek kezdeményezésének. Nagyon sokféle helyi téma és probléma merült fel a helyi fórumokon, ezek közül voltak olyanok, amelyek önkormányzati, míg mások országos hatáskörbe tartoznak. S bár nem minden kezdeményezés jutott el az országgyűlési képviselőjelöltekig, a helyi csoportok megmaradtak. A további sikerek elérése érdekében azonban még több lehetőséget és újabb inputokat szükséges adni ezen közösségek számára a közeljövőben. A HÖM megvalósítói úgy látják, hogy napjainkban a döntéshozók központosításra törekszenek, ők pedig egy olyan alternatívát szerettek volna mutatni, ahol a döntéshozás helyben marad, a lakosok kezében. Ezekhez próbáltak irányokat, módszereket mutatni az érintetteknek.

Települések – témák – közösségek

Az alábbi táblázat foglalja össze a településeken megvalósult fórumok témáit, a helyi kezdeményezéseket. Rendkívül sokszínű eseményt szerveztek a megvalósítók, bizonyítva azt, hogy a helyben megfogalmazott problémák és ügyek sokszor egyedi, helyi erőforrásokra épülő megoldásokat igényelnek az érintettek részvételével. Némiképp önkényesen négy nagyobb tematikus csoportba oszthatjuk a megvalósult fórumokat: (1) civil kezdeményezések, párbeszéd; (2) szegregátumok és felzárkóztatás; (3) önkormányzatiság, bevonás; (4) környezetvédelem és közlekedés.

Település Fórum / Téma
Debrecen (Kéretlen Figyelem Egyesület) Nem bántja a szemét?! – Az aluljáró áldatlan állapota
Edelény (Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete) Helyi szociális, lakhatási problémák feltérképezése és megoldási lehetőségek keresése
Göd (Gödi Ökoklub) Zöld Önrendelkezési Fórum
Hortobágy (Habeas Corpus Egyesület) Hortobágy Hangja Helyi Önrendelkezési Fórum
Kaposvár (Karisz Kisebbségi Egyesület) Roma érdekérvényesítés és esélyegyenlőség lehetőségei a településen
Keszthely A hévízi kifolyó ügye, fák védelme
Komárom (Mag-ház) Átlátható helyi döntéshozatal lehetőségei Koppánymonostorban
Lábod (Lábodi Romákért Egyesület) A kisebbségi önkormányzat érdekérvényesítési képességének növelése
Miskolc (Dialóg Egyesület) Szegregációtól a felzárkózásig
Pécs Helyi ifjúsági programok, közösségi kezdeményezések támogatása
Pécs (ZÖFI, Zöld Bringások) Hogyan lehet Pécs kerékpárosbarát város?
Szentendre (Civil Kotta Egyesület) Városrészi közösségi költségvetés lehetőségei
Vecsés (Eleven Vecsés) A települést kettévágó vasúti átjáró

A Te választásod kampányban megvalósult Helyi Önrendelkezési Minimum fórumok helyszínei és témái (saját szerkesztés)

Példák helyi együttműködésekre

Minden helyi kezdeményes siker a maga nemében, hiszen ezen események jóvoltából sok-sok helyen kapott szárnyra egy-egy helyi kezdeményezés, közbeszéd témájává váltak helyi problémák. A választásokhoz ilyen közel szervezni nyilvános eseményeket közéleti témákban kockázattal járhat a szervezőkre nézve, ők mégis mindannyian vállalták. Elmondható, hogy mindenhol volt hozzáadott értéke a szervezésnek. Volt olyan csapat, amelyik most próbálta ki magát ilyen eseményen, és komoly mértékben sikerült erősítenie a társadalmi bázisát, míg máshol a meglévő kapcsolatok megerősítése lett a kimenet. És volt olyan is, ahol azzal, hogy nyilvánosságot kapott egy helyi téma, tematizálódott a közbeszéd, és a helyi döntéshozatal lépéseket tett a helyzet megoldása felé, míg máshol képviselőjelöltek köteleződtek el a fórumok témái iránt. A szervezők pozitívumként értékelik azt, hogy a felhívással új szervezetekkel is sikerült megismerkedni és együtt dolgozni.

Kéretlen Figyelem, Debrecen
A Gödi Ökoklub Zöld Önrendelkezési Fóruma

A megvalósult fórumok közül egyértelműen kiemelkedett a zöldek előrelépése Gödön, illetve a roma szervezetek összefogása Kaposváron és Edelényben. Néhány helyen azonban – mint minden hasonló projekt esetében – megfigyelhető volt egyfajta érdektelenség az együttműködéssel kapcsolatban. Minden közösség esetében van 1-2 elkötelezett ember, aki próbálja a helyi ügyet képviselni, ahhoz partnereket szerezni és elkötelezni őket. A folyamatban részt vevő partnerek azonban a helyi ügy egy-egy részére, de semmi esetre sem a teljes egészére keresnek megoldást. Arra éppen, ami őket személyesen leginkább érinti. Azonban megfigyelhető, hogy ha arra valahogy nem kerül sor, vagy nem úgy kerül sor, ahogy azt elvárták, akkor elpártolnak a kezdeményezéstől.

Tiszta ivóvizet a szegregátumokba! – Edelény

Összességében elmondható, hogy minden fórumnak megvoltak a maga sikerei, mindegyik máshogy volt eredményes, sok helyen sikerült helyi lakosokat bevonni a fórum eseményeibe, elindítani a közös gondolkodásban. A fórumokról és a szervezésről videós összeállítás is készült, amely a Közösségfejlesztők Egyesületének Facebook oldalán tekinthető meg.

A továbblépés lehetőségei

Több helyszínen járva a megvalósítók azt tapasztalták, hogy valamennyi kezdeményezés folytatható, érdemes a folytatásra. Meglehet, hogy el kell engedniük most az elején az általuk felvetett eredeti célt ahhoz, hogy idővel ezek a közösségek elérhessék azokat. Az alakuló közösségek nem állnak azon a szinten, hogy az érdekérvényesítés legyen a legfontosabb és legégetőbb első lépésük. Nyilván fontos, s ez az, amiért szövetkeznek. Ahhoz azonban, hogy célba érjenek, meg kell erősödjenek közösségileg és szakmailag. Egy jól együttműködő, szakmailag megerősödött közösség tudatosan és hatékonyan tud fellépni az érdekei, a helyi ügye érvényesítésére. A közösségek tagjai meg akarják érteni a helyzetüket, amiben vannak, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy reális és pontos információkhoz jussanak lehetőségeikkel kapcsolatban. Az információs káoszt lenne hivatott megoldani egy fejlesztési folyamat, amiben a szerepek is kikristályosodnak, s az ügyek is letisztulnak.

Fotómontázs a fórumokról érkezett képekből (saját szerkesztés)

Minden helyi szervezés egy meglévő folyamatba ágyazódott be, aminek ez az esemény egy állomása tudott lenni. Látható tehát, hogy a folytatás sok helyen adott. Az más kérdés, hogy kinek mi jelenti a továbblépést. A legfontosabb, hogy a HÖM fontos hívószó lett – jelenleg elsősorban a civil szereplők számára. A kampány rövidsége miatt így – bár a legtöbb helyen szándék volt arra, hogy a helyi szereplők mind szélesebb körét elérjék – a megfogalmazott minimumok elsősorban a helyi közösség, civil szektor meglátásait követik adott ügyekben. Ennek kiterjesztését és szélesebb körben történő szintetizálását tekinthetjük az ideális folytatásnak. Miközben nyilvánvalóan azt is be kell látni, hogy sok helyen a helyi szereplők egymásrautaltságának ténye még nem teremti meg automatikusan a párbeszéd lehetőségét, így a lehetséges mozgástér ebben nagyon különböző.

7 lépés egy tetterős közösségért

Kovács Edit, a Közösségfejlesztők Egyesületének elnöke az alábbi infografikán 7 lépésben foglalta össze, hogy mit tehetünk egy tetterős közösség létrehozása érdekében. Helyi Önrendelkezési Minimum fórumok szervezése egy olyan fontos fogaskerék lehet ebben a folyamatban, amely segíthet megtalálni a közös helyi ügyek mentén elkötelezett embereket és csoportokat. Később ezek a közösségek a folyamat előrehaladásával a közös tervezés és cselekvés által képesek lehetnek elérni kitűzött céljaikat, és az érdekérvényesítés útjára léphetnek.

Kovács Edit: 7 lépés egy tetterős közösségért

Szerző

A szerző 2018-ban szerzett oklevelet az ELTE Közösségi és civil tanulmányok mesterképzésén, mindig érdeklődve figyelte a helyi közösségi kezdeményezéseket. Szülővárosában, Esztergomban immár 15 éve tagja egy kis színjátszókörnek, melyet 2020-ban egyesületté alakítottak barátaival. Jelenleg Az ELTE Szociológia Doktori Iskola Szociálpolitika programjának harmadéves PhD-hallgatója, kutatási területe a közösségi kulturális intézmények társadalmiasított működési módja. A Helyi Önrendelkezési Minimum fórumokhoz kapcsolódó közösségi média kampány szervezője és megvalósítója.