Egy elgondolkodtató lista

1996/3

1995. decemberében Tatabányán egy partnerség-műhely zajlott le a város önkormányzatának, civil szervezeteinek és vállalatainak képviselőivel. Ez volt az első ilyen jellegű kezdeményezés a város életében, amely alkalomból olyanok is találkozhattak, akik korábban sohasem konzultáltak egymással. Salamon Hugónak, a Közművelődés Háza kht igazgatójának a javaslatára a mintegy harminc résztvevő megpróbálta csokorba szedni mindazokat az akadályokat, amelyek meglátásuk szerint a társadalmi szektorok közötti párbeszédet és közös cselekvést gátolják. A listát abban a reményben adjuk közre, hogy akkor is elgondolkozásra, cselekvésre készteti olvasóinkat, ha az akadályok némelyike talán csupán a helyi adottságokból következik.

1. Nem ismerjük egymás munkáját
2. Hiányzik a megfelelő összefogó szervezet
3. Bizonytalanok vagyunk a helyzet megítélésében és értékelésében
4. Hiányoznak a perspektívák
5. Hiányzik a hiteles és megbízható információ
6. Nincsenek partnerségi modellek
7. Gyakran álmegoldásokhoz folyamodunk
8. Előítéleteink vannak
9. A partnerség fontossága nincs kellőképpen el- és felismerve
10. Nincs olyan személy, aki vállalja a kezdeményezést
11. Arra várunk, hogy valaki más cselekedjen
12. Azt hisszük, hogy érdekeink ellentétesek
13. Nincsen lehetőség a partnerségi megközelítés értékeinek felbecsülésére
14. Hiányzik az önbizalom
15. Passzívak vagyunk
16. Túlságos hangsúlyt kapnak a negatív példák
17. Fejletlen az állampolgári tudat
18. Hiányzik a kitartás
19. Nem ismerjük az együttműködési lehetőségeket
20. A város szerkezete nem alkalmas az együttműködésre
21. Hiányzik a pozitív gondolkozás és az optimizmus
22. Nincs együttműködési tapasztalatunk
23. Fennáll az a veszély, hogy a folyamat formálissá válik és elbürokratizálódik
24. Úgy gondolkodunk, hogy “Ez az ő problémája, és nem az enyém”
25. Alábecsüljük a kis eredményeket
26. Hiányoznak a kapcsolatok a különféle szervezetek között
27. Egyoldalú haszonra törekszünk
28. Nem vagyunk semlegesek
29. Hiányzik az egészséges lokálpatriotizmus
30. Hiányzik annak a felismerése, hogy szükségünk van egymásra
31. Nincsenek döntések
32. Hiányzik az objektivitás
33. Nincs pénz
34. Hiányzik a gyors döntéshozás képessége (túl sokat gondolkodunk, de nem döntünk el semmit)