Dialóg a közösségekért közhasznú egyesület alakult Miskolcon

2002/4

A Dialóg Egyesületet 2002. június 13-án 10 fő alapította. Az egyesület tagjai szakmailag nagyon széles szakmai körből verbuválódnak. Van közöttünk jogász, falugondnok, ifjúsági területtel foglalkozó, közművelődési szakember, ökológus-biológus, munkaügyi központban dolgozó, angol tolmács, közösségfejlesztő.
Az összefogás ötlete hosszú hónapokon keresztül érlelődött bennünk, amíg eljutottunk a valódi lépésekhez. Az egyesület létrehozatalának egyik célja, hogy ne egyedül, elszigetelve, magányos farkasként dolgozzunk a közösségi-közösségfejlesztői területen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hanem egy csapatot felépítve, együtt próbáljunk segíteni a települések, kistérségek életének közösségi viszonyain.

Az alapszabályban a következő célokat és tevékenységeket fogalmaztuk meg:
Az egyesület célja, az észak-magyarországi, valamint a határon átnyúló magyarlakta területek településeinek, kistréségeinek fejlesztése a társadalmi innováció erősítése érdekében, a közösségfejlesztés módszereivel. A helyi lakosság érdekérvényesítő képességének, a helyi nyilvánosságnak, a helyi társadalomnak az erősítése, az életminőség javítása az ott élők erőforrásainak bevonásával.
Az Egyesület feladatai: Általános célkitűzéseinek valóraváltása érdekében felméréseket végez a településeken és a kistérségekben, cselekvéseket kezdeményez a helyi lakosság körében.
Kiemelt jelentőséget tulajdonít a humán erőforrás fejlesztésének, ezzel párhuzamosan olyan jellegű képzéseket szervez, bonyolít és támogat, amelyek segítik a helyi cselekvési programok beindítását.
Feladatának tekinti továbbá a helyi társadalom és a helyi társadalmat mozgató erők, kapcsolatrendszerek kutatását, az eredmények publikálását (audiovizuális és nyomtatott formában).

Programjai között szerepel rendezvények konferenciák szervezése, melyek célja hogy bemutassák a fejlesztés eredményeit, a közösségfejlesztés módszereinek lehetőségeit.
A munkája során kiemelt hangsúlyt helyez a partnerségépítésre, külföldi kapcsolatok kialakítására (különösen a határon átnyúló kapcsolatokra). Részt vesz
a fenti célok és feladatok megvalósításához szükséges források megteremtésében, illetve bevon a célok megvalósításába más együttműködő partnereket is. Információs hálózat kialakításában közreműködik az elindult fejlesztések bemutatása céljából.
November 22–23-án az egyesület tagsága elvonult egy stratégiai tervezésre, ahol igazából még nem fogalmazódott meg konkrét terv, hanem ismerkedtünk egymással. Ismét átrágtuk magunkat a megfogalmazott célokon és tevékenységeken, illetve tisztáztuk a szerepeket, s azt, hogy ki mennyi munkát, kapcsolati tőkét tud „beletenni” az egyesület működésébe. Ezeknek a kérdéseknek a tisztázása közben merült föl, hogy az alapítók között is vannak, akiknek csak felszínes ismereteik vannak a közösségfejlesztésről, így segítséget kellene kérnünk a Közösségfejlesztők Egyesületétől ahhoz, hogy támogassa egyesületünket egy szakmai képzés finanszírozásával és lebonyolításával. Erre
azonban már nemcsak az alapító 10 embert hívjuk meg, hanem sorainkat bővítve 20–25 főt; megszólítva mindazokat, akik a megye különböző kistérségeiben hasonló szemlélettel munkálkodnak. Ezzel gyarapodik az egyesület tagságának a köre is, egyidejűleg szélesedne azoknak a köre, akik a beinduló munkákba hadra foghatóak lesznek.
A képzést követően ismét egy tervezési szakasz következik, amikor kialakítjuk a szervezet stratégiáját, illetve megtervezzük a 2003-as év részletes munkatervét.