Ajánló a közösségi megoldások köréből

2023/1

Minden Parola-számhoz összegyűjtünk egy csokor olyan hírt, amelynek közösség- és társadalomfejlesztési vonzata, érdekessége van. Jó olvasást kívánunk ezekhez is!

A magyar településhálózat-fejlesztés kihívásai és lehetséges irányai

Érdemes számot vetni azzal, hogy a következő stratégiai tervezési időszakban a magyar közigazgatás a településhálózat-fejlesztéssel kapcsolatban milyen kihívásokkal és dilemmákkal néz szembe, figyelemmel a térségi versenyképesség és a jóllét (well-being) szempontjaira. A kihívások körében meghatározható a szuburbanizáció, a főváros európai városhálózatba integrálása, a regionális nagyvárosok szerepkörének kialakulatlansága, a megyeszékhelyek gyengülése, valamint a város és vidéke kapcsolatrendszerének rendezetlensége.

Forrás és folytatás

http://real.mtak.hu/145328/1/05_szegvari_66-77_PPB_2022_1.pdf

 

Megjelent a TÁRSADALMI RIPORT 2022

Az elmúlt harminc év gyakorlatához hasonlóan 2022-ben is új Társadalmi Riport kötetet jelentetett meg a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet. Az új tanulmánygyűjtemény a magyar társadalom aktuális állapotáról számol be empirikus vizsgálatok alapján. Sorban a 17. kötetben is arra törekedtek a szerkesztők, hogy a magyar társadalom legfontosabb trendjeit, változásait dokumentálják adatok segítségével.

A Társadalmi Riport 2022 c. kötet nyolc részre tagolódik, a gazdasággal, a demográfiai helyzettel, a társadalom szerkezetével és mobilitásával, a szociális helyzettel és egyenlőtlenségekkel, két egymástól független válság egymásra torlódásának társadalmi hatásainak elemzésével, politikai viselkedéssel és attitűdökkel, valamint a lakosság értékszerkezetével foglalkozik.

Forrás és folytatás

https://tarki.hu/megjelent-tarsadalmi-riport-2022

 

Generációk összefogása két társadalmi probléma kezelésére

Kecskemét 2019-2022. között az URBACT SIBdev Akciótervezési Hálózatban (Action Planning Network – APN) való részvételével kidolgozott egy részmegoldást a város két legégetőbb társadalmi problémájára: az elvándorlásra, ami elsősorban a 18-25 éves kor közötti fiatalokra jellemző és a munkavállalók elöregedésére.

Forrás és folytatás

https://urbact.eu/magyarorszag/generaciok-osszefogasa-ket-tarsadalmi-problema-kezelesere

 

Mondjuk úgy, hogy bocsánatot kért a Tempus Közalapítvány az Emberség Erejéveltől

Jogerős, hogy jogellenesen különböztette meg az Emberség Erejével Alapítványt a Tempus Közalapítvány, amiért az elmúlt években egyre inkább NER-közelivé vált Tempusnak sérelemdíjat kell fizetnie és bocsánatot kérnie.

A Tempus bocsánatkérő közleménye tegnap este tíz után jelent meg, a távirati iroda által működtetett, közszereplők, civil és társadalmi szervezetek beküldött állásfoglalásainak, közleményeinek fenntartott oldalon, az MTI OS-on, ami nem képezi az MTI-kiadás részét.

Forrás és folytatás

https://szabadpecs.hu/2023/02/mondjuk-ugy-hogy-bocsanatot-kert-a-tempus-kozalapitvany-az-emberseg-erejeveltol-unikum/

 

Elvisszük hozzád a közélet iskolája képzéseit!

Ahhoz, hogy Magyarországon valódi demokráciában éljünk, szükség van erős közösségekre, szerveződő és jogaikért kiálló emberekre országszerte – őket támogatjuk Országszerte nevű programunkkal, amit 2022-ben indítottunk.

Az Országszerte program keretében 2022-ben négy vidéki településre vittük el közéleti oktatási programunkat helyi szervezetek segítségével.

Így új formában dolgozunk a Közélet Iskolája küldetéséért: a demokratikus kultúra építéséért, a szerveződéshez szükséges tudás és képességek átadásával.

Forrás és folytatás

https://kozeletiskolaja.hu/orszagszerte-program/

 

Város-vidék kapcsolatrendszer

Felismerve az európai területi együttműködés előnyeit, Szécsény és vonzáskörzete 2019-ben került egyedüli magyarországi mintarégióként az URBACT Food Corridors alprogramjába, melynek kitüntetett célja, hogy organikus módon elősegítse a sok esetben periférikus vidéki és városi alrendszerek egymásra találását, szervesülését, a fenntartható élelmiszertermelés mind szélesebb gazdálkodói körben való elterjesztését. Interjúnk során Bertényi Gábort /Agri Kulti Kutatóműhely/ kérdeztük a Szécsény térségében zajlott Food Corridors akcióról.

Forrás és folytatás

https://urbact.eu/magyarorszag/varos-videk-kapcsolatrendszer-minosegbiztositassal-interju-bertenyi-gaborral

 

A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2022

Az ENSZ és az EU a fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődés megvalósítására 17 kiemelt célkitűzést fogalmazott meg. Harmadízben jelenik meg ez a 18 kulcsindikátort tartalmazó füzet, melyben bemutatjuk, milyen folyamatok jellemzik hazánkat az emberi, társadalmi, természeti és gazdasági erőforrások terén. Igazodva a tartalomhoz, a környezettudatosság jegyében a füzetet újrahasznosított papírra nyomtattuk.

Forrás és folytatás

https://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=1078776&p_temakor_kod=KSH&p_lang=HU

 

Keressen az igényelhető közadatok között!

A Közadatkataszter támogatja a közadatok szélesebb körű újrahasznosítását, amely nagyban hozzájárul a magyarországi kis- és középvállalkozások működésének és szolgáltatásainak digitális transzformációjához, valamint a közigazgatási szervek adatközpontú feladatellátásának megalapozásához. A közadatok újrahasznosítására vonatkozó igények benyújtása és elbírálása a közadatot kezelő közfeladatot ellátó szerveknél történik.

Forrás és folytatás

https://www.kozadatportal.hu/

 

Megjelent az Egyensúly Intézet 2023-as Megatrend Indexe

Az Egyensúly Intézet agytröszt Megatrend Indexe az európai országok hosszú távú sikerét meghatározó trendeket követi nyomon. Célja, hogy bemutassa, hogyan állnak az egyes európai uniós országok – köztük Magyarország – a 21. századot meghatározó globális változásokra való felkészülésben.
Az indexben öt globális trend mutatóit vizsgálja az agytröszt. Ezek a trendek az oktatás, a digitalizáció, a környezetvédelem, az egészségügy és a társadalmi kohézió. Magyarország a Megatrend Index eredményei alapján az európai uniós középmezőny alján, a hátsó egyharmad tetején helyezkedik el. Legjobban a társadalmi kohézió tekintetében állunk: itt a 27 uniós tagállam közül a 15. helyen vagyunk…
Az Egyensúly Intézet 2023-as Megatrend Index összefoglalója itt érhető el.