Szerkesztői előszó

2022/1

Globális jelentőségű ügyek zajlanak körülöttünk, erőteljesebbé válnak a közvetlenebb környezetünk,  a szomszédságunk történései és az egyes embereknek, kisebb társaságoknak is fontos szerepük lehet például a szolidaritás kifejezésével, megteremtésével. Mindezekben a dimenziókban milyen esélyeket, lehetőségeket találhatunk a közösségi megközelítések, a cselekvő részvétel megteremtésével? Többnyire ezekre a kérdésekre keresünk szakmai válaszokat a Parola folyóirat mostani lapszámának írásaival.

Egy angol nyelvű tankönyv a Jártasságok a szomszédsági munka területén című kiadvány 5., bővített kiadásába több magyar esettanulmányt is beépítettek a szerzők, Paul Henderson és David Thomas. Ezek az írások adják a Parola 2022/1-es számának első felét, amelyeket Vercseg Ilona szerkesztett és látott el az angliai könyv bemutatásával, a rangos hazai tapasztalatok megjelenésének méltatásával.

A Pécsi Közösségi Alapítvány egy díjat alapított, erről a – helyben különösen jelentős eseményről tudósít egy következő írásunk. Talán ehhez, a személyes figyelem és elismerés gesztusához is rokonítható a Közösségfejlesztők Egyesületének sorozata, amelyben időszakonként egy-egy társunk különösen izgalmas munkájáról szervezünk nyilvános online beszélgetést: most Velenczei Ági mesél a saját munkáiról.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szerkesztette a Szociálpedagógia folyóirat 18/2021-es tematikus lapszámát, amelynek egésze Közösségfejlesztő gyakorlatok címmel – Elekes Györgyi értő válogatásában – a közvetlenebb szakterületünkről válogatott írásokat. A lapszám bemutatásán túl Péterfi Ferenc: „Fejezetek a közösségfejlesztés magyarországi történetéből. A felépülés és/vagy beépülés esélyeiről” című, szakmatörténetet elemző tanulmányát adjuk közre.

A szomszédság egy sajátos lokalitás, de az önkormányzatiság a helyi társadalmak egy másik terepe – ehhez kapcsolódik egy civil szereplőből polgármesterré választott szereplővel, Pikó Andrással készült Esti párbeszéd, amelyet a Civil Rádióból emeltünk ebbe a lapszámba.

Végül a Közösségi megoldások sorozatunkban hívjuk fel az emberi-társadalmi szolidaritás néhány figyelemre méltó kezdeményezésére a figyelmet, és a Közösségfejlesztők Egyesületének hírei szerepelnek e mostani lapszámunk szerkesztőinek Dudok Dávidnak és Péterfi Ferencnek az ajánlásában.