fbpx

Címke archívum: közösségszervezés

Jártasságok a szomszédsági munka területén

Az írás szerzői: Hernádi Anna Borbála – Kovács Edit – Kustár Blanka – Monostori Éva – Sélley Andrea – Vercseg Ilona Paul Henderson és David Thomas Jártasságok a szomszédsági munka területén című könyve a leginkább…

A közösségszervezésben elért sikerek

Ebben a beszélgetésben[1] a közösségszervezésben elért sikerekről beszélget Csordás Anett (Lépjünk, hogy léphessenek! Egyesület), Homoki Andrea (Eleven Gyál), Csepregi Dorottya (A Város Mindenkié) és Jakab Krisztina (Eleven Gyál). A beszélgetést Balogh Fruzsina vezeti. (tovább…)

A közösségi érdekérvényesítés perspektíváiról beszélget Peták Péter Mező Jánossal, Móra Veronikával, Udvarhelyi Tesszával, Sebály Bernadettel és Varga Mátéval

Peták Péter ismertette, a CKA közösségszervező tevékenysége körüli kontextusról, a közösségi érdekérvényesítés jövőjéről, lehetőségeiről és a kihívásokról szól ez a beszélgetés. Hogyan írható le a közösségi érdekérvényesítés alakulása napjainkban a civil társadalom fejlődése szempontjából? (tovább…)

A hatalom fogalma és értelmezése a közösségszervezésben

Hatalomelmélettel és a hatalom természetével, ahogy mondani szokás, könyvtárnyi szakirodalom foglalkozik. Jelen írás a közösségszervezés legnagyobb hatású személyiségeinek hatalommal kapcsolatos gondolatait, felfogását tekinti át röviden, a végén összegezve a mai nemzetközi és magyarországi közösségszervezésben használatos hatalom értelmezés jellemző vonásait. (tovább…)

A keresztény hitalapú közösségszervezés hatalomképe

A képességre/hatalomra a közösségszervezés nem úgy tekint, mint egy véges mennyiségű erőforrásra, aminek a legoptimálisabb elosztását kell megtalálni, hanem úgy, mint egy egyénileg és közösségileg is korlátlanul növelhető erőre. Ennek a növekedésnek épp a pozíciós hatalom pusztán önmagáért való keresése és bitorlása szab határt, hiszen ez pont a közösséget működtető kapcsolati hatalom kiteljesedését akadályozza. Az önmagáért való hatalomgyakorlás, ahogy már a Királyok Könyvében és Ágostonnál is láthattuk, magával hozza az elnyomást és az egyén megnyomorítását; a legitim és igazságos hatalom - legyen az pozíciós vagy kapcsolati - célja kizárólag a közjó előmozdítása lehet, azaz a közösség hatalmának növelése az egyéni képessé tételen keresztül. A keresztény közösségszervezés gondolata szerint ha a közösség egyetlen tagjai is a “képességtelenség” állapotában van, akkor az egész közösség hatalma csorbul (és ennek következtében rezilienciája és adaptációs képessége) - ez pedig közvetlen párhuzamba állítható a krisztusi test tagságával, amiben a legkisebbel szembeni tett olyan, mintha magával Istennel tettük volna. (tovább…)

Szakmai támogatás folyamata a Civil Kollégium Alapítvány közösségszervező programjában

A Civil Kollégium Alapítvány 2015-ben indult közösségszervező programjában kitüntetett szerep jut a szakmai támogatásnak. Képzésekkel és mentorálással, csoportos és egyéni formában segítik a terepen dolgozó közösségszervezők munkáját a mentorok. Mi és hogyan történik ebben a folyamatban, hogyan segíti a mentorálás a szakmai elmélyülést, sikerességet? (tovább…)

Szervezz és szerveződj

A Civil Kollégium Alapítvány (CKA) közel két éves (2018-2019) közösségszervező programjának záró kiadványa jelent meg 2020 nyár végén. A támogatott helyi- és regionális közösségszervezők, országos kampányok eredményei személyes interjúk és leírások révén tárulnak fel benne. Néhány jellemző részletet emelünk ki ehelyütt, ajánlva olvasóink figyelmébe a teljes kiadvány tanulmányozását. (tovább…)

1 2
Betűk méretezése
Kontraszt