fbpx

Címke archívum: hatalom

Szerkesztői előszó

Hogyan vagyunk a hatalommal? Hogyan vannak közösségeink a hatalommal? Ki lehet-e kerülni a hatalmat? Lapszámunk fókuszában a hatalom témája áll. Nem elméleti írásokat gyűjtöttünk: az volt a célunk, hogy a hatalom minél több dimenzióját megmutassuk. Hogy mindenki találjon olyan írást, amelyre rácsodálkozik: így sosem gondolt még a hatalomra. Mert a hatalom benne van a mindennapjainkban, intézményesült az eljárásainkban, mert van, amikor úgy vagyunk hatalmi helyzetben, hogy észre sem vesszük. Miközben azon dolgozunk, hogy a közösségek, a települések, a hátrányos helyzetű csoportok visszavegyék a hatalmat. (tovább…)

Mindennapi hatalom

Soha ezelőtt nem használtam a címben szereplő szókapcsolatot, miközben valószínűleg számtalanszor hangoztattam beszélgetésekben, hogy a hatalmi reláció életünk összes területén jelen van, minden pillanatban.[1] Ma már biztos vagyok benne, hogy nem is létezik másfajta hatalom, csak mindennapi. Nincs olyan hatalmi helyzet, ami ne hatna valamilyen módon mindannyiunkra, akár a tudatában vagyunk, akár nem. (tovább…)

Hatalom és közösség – fogalommagyarázatok

A fenti kifejezések és azok kapcsolata ürügyén két fogalomra utalnék röviden. A közösségi fejlesztőmunka egyik kiemelt kulcsfogalma egy angol szó, az empowerment, amelynek a magyarra fordítása a gyakorlatban nagyon sokféle jelentésű és hangsúlyú értelmezést eredményez.…

A hatalom fogalma és értelmezése a közösségszervezésben

Hatalomelmélettel és a hatalom természetével, ahogy mondani szokás, könyvtárnyi szakirodalom foglalkozik. Jelen írás a közösségszervezés legnagyobb hatású személyiségeinek hatalommal kapcsolatos gondolatait, felfogását tekinti át röviden, a végén összegezve a mai nemzetközi és magyarországi közösségszervezésben használatos hatalom értelmezés jellemző vonásait. (tovább…)

A keresztény hitalapú közösségszervezés hatalomképe

A képességre/hatalomra a közösségszervezés nem úgy tekint, mint egy véges mennyiségű erőforrásra, aminek a legoptimálisabb elosztását kell megtalálni, hanem úgy, mint egy egyénileg és közösségileg is korlátlanul növelhető erőre. Ennek a növekedésnek épp a pozíciós hatalom pusztán önmagáért való keresése és bitorlása szab határt, hiszen ez pont a közösséget működtető kapcsolati hatalom kiteljesedését akadályozza. Az önmagáért való hatalomgyakorlás, ahogy már a Királyok Könyvében és Ágostonnál is láthattuk, magával hozza az elnyomást és az egyén megnyomorítását; a legitim és igazságos hatalom - legyen az pozíciós vagy kapcsolati - célja kizárólag a közjó előmozdítása lehet, azaz a közösség hatalmának növelése az egyéni képessé tételen keresztül. A keresztény közösségszervezés gondolata szerint ha a közösség egyetlen tagjai is a “képességtelenség” állapotában van, akkor az egész közösség hatalma csorbul (és ennek következtében rezilienciája és adaptációs képessége) - ez pedig közvetlen párhuzamba állítható a krisztusi test tagságával, amiben a legkisebbel szembeni tett olyan, mintha magával Istennel tettük volna. (tovább…)

Betűk méretezése
Kontraszt