fbpx

Laufer Gyöngyi

A szerző cikkjei:

Megtekintés Cím Szerző Év Tárgyszavak
Megtekintés Civil szervezetek a nemzetközi fejlesztési együttműködésben – magyar kitekintés Laufer Gyöngyi 2015 civil szervezetek, nemzetközi fejlesztési együttműködés, globális egyenlőtlenségek és okai, a szegénység mutatói a világban, fejlődő világ, Észak-Dél megosztottság, gyarmatosítás – a fejlődő országok fejlettek általi kizsákmányolása, gyarmati függés, globalizáció, Wallerstein-féle világrendszer elmélet (centrum, félperiféria, periféria), harmadik világ országai, Nemzeti Fejlesztési Együttműködés (NEFE). Segélyezés, technikai segítésnyújtás, hitelek folyósítása. Donorok és recipiensek. Fokozódó válságok és globális kihívások - szorosabb nemzetközi együttműködés. Planners – searchers. Big Plans – Big Push. A helyi dimenzió fontossága. Az érintettek érdekeinek felkutatása, felismerése és érvényesítése. Civil szervezetek szerepe: a fejlesztésben érintett társadalmi réteg erősítése. Civil szervezetek elterjedése a nemzetközi fejlesztési együttműködésben. 1980-as évek: az NGO évtizede. NGO – NGDO-k (non-governmental development organizations). Humán szempontok beemelése a fejlesztése. Demokratizálódás Kelet-Európában, a bipoláris világ felbomlása, a szovjet blokk szétesése. Civil szektor erősödése. Jó kormányzás. Új civil szerepek: képviselet, szolgálatnyújtás, képessé tétel (empowerment), filantrópia – szervezeti diverzitás. Magyarország szerepe a nemzetközi fejlesztésben. Human Development Index. A magyar civil szféra tényleges és állandó bevonásának hiánya (a fejlesztésbe); nem civilbarát politikai környezet, társadalmi beágyazottság hiánya, kapacitáshiány. Magyar fejlesztési civil szervezetek: vallási vagy hit alapú szervezetek; klasszikus NGDO; oktatási szervezetek. Szemléletformálás (kommunikáció, információátadás – tájékoztatás, kampány, oktatás – globális nevelés. Szakpolitikai érdekérvényesítés mint eszköz a támogató környezet megteremtéséhez. Katalizátor szerepkör. Új Fenntartható Fejlődési Célok.
Betűk méretezése
Kontraszt