fbpx

Farkas Gabriella

A szerző cikkjei:

Megtekintés Cím Szerző Év Tárgyszavak
Megtekintés Tanulságok és dilemmák a Közösségfejlesztők Egyesülete norvég makro programjának apropóján Farkas Gabriella 2015 fejlesztői tevékenység, szakemberek szakmai támogatása, tanulmányutak, képzések, munkaszervezeti újratervezések, külső és belső kommunikáció, honlap(ok), szakmai tagozatok, szervezeti együttműködések, stratégiai tervezés, tapasztalatok. Erőforrás-hiányos szervezetek, külső befolyásoló tényezők, nagyfokú rugalmasság. Elakadt programok: a létrejött közösségi terek fenntartása, továbblendítő kezek, kapcsolatok és partnerség, útiköltség hiánya; tanácsadás, mentorálás és/vagy fejlesztés. KÖFE mint országos módszertani központ. KÖFE tudásbázisa. KÖFE és felnőttképzés. Tervezhető-e a közösségfejlesztő munka?
Megtekintés Terepgyakornokok beszámolói Farkas Gabriella gyakorlatvezető bevezetője Farkas Gabriella 2016 szociológus hallgatók terepgyakorlata
Megtekintés Közösség – tervezés – tanulás – eredmény (Összefoglaló a projektzáró tanácskozásról) Farkas Gabriella 2016 (norvég) projektzáró tanácskozás; - közösségi munka tervezése, az eredményesség, hatásosság mérése és értékelése - dilemmák és nehézségek. SMART modell. LEAP tervezési-értékelési eszköz: Elemzés >Tervezés >Cselekvés>Értékelés, a Közösségi tanulás és fejlesztés (Community Learning and Development CLD) képzési és mentori programból nőtt ki. Közösségi alapú szolgáltatások. ABCD Achieving Better Community Development – Egy jobb közösségfejlesztés megvalósítása c. módszertani kiadvány. - projektmunka idős önkéntesekkel, a LEAP tapasztalatai: Társak – Tettek – Tények - Közösségi alapú szolgáltatások és fejlesztői minták – Definíció kísérlet és terepe tapasztalatok - panelbeszélgetés
Megtekintés Közösségi szolgáltatás – közösségi működtetés kistelepüléseken. A Közösségfejlesztők Egyesülete NCTA programjának 33 hónapja Farkas Gabriella 2016 más szervezetek, csoportok (kapacitás)fejlesztése közösségfejlesztési célokkal; a saját szervezet (KÖFE) működését és fenntarthatóságát erősítő szervezetfejlesztési feladatok. A KÖFE önálló és független szervezetté válása (a Magyar Művelődési Intézettől). Formalizálódó működés és hálózati munka. Szakmai tagozatok (munkacsoportok) alakulása: Helyi fejlesztés; Városmegújítás; Közösségi gazdaságfejlesztés; Közösségi munka a szegénység újratermelődése ellen; Ifjúsági közösségi munka; Akadályozottságban élők társadalmi befogadása; Civil társadalom fejlesztése; Közösségszervezés; Közösségi tanulás; Idősödő korosztállyal végzett közösségi munka. LEAP. Terepmunka. Közösségi alapú szolgáltatások. Eredmények kritériumainak meghatározása – szempontrendszer.
Megtekintés Szubjektív ajánló Lányi András: Elképzelt közösségeim c. kötetéhez Farkas Gabriella 2016 Lányi 1989 és 2016 között megjelenő tanulmányai
Megtekintés Előszó a 2019/3. számhoz Farkas Gabriella 2019
Betűk méretezése
Kontraszt