Szerkesztői előszó

2021/1

A 2021-es év a közösségfejlesztés szempontjából nehezen indul, mert sok mindent lehetséges az online világ eszközeivel pótolni, de a személyes találkozást, ami a párbeszédeket, a közvetlen részvételt, a közös megoldások keresése közben kialakuló csoportdinamikát jelenti, azt szűkebb és tágabb viszonylatainkban semmi nem tudja pótolni. 

Ugyanakkor tétlenül sem várhatunk: amit most tehetünk, a változásra felkészülni, keresni, ami hozzásegít, hogy visszavegyük a közös cselekvések esélyeit. Ahogy egy kommunikációs szakember fogalmazott a minap: az újrakezdéshez, az újranyitáshoz nem elég a ZÁRVA táblát megfordítani.

Külső kényszerek miatt lefékeztünk ugyan, de ebben a helyzetben is megmutatkozott a közösségek ereje, új és gyors személyes segítő beavatkozások születtek. Kiderült, sokan rendelkeznek az adni tudás valamilyen többletével, és ezek jó része közösségi megoldásokat is eredményezett.

A Parolának ebben a számában igyekszünk az újratöltéshez végiggondolni, hogyan tudhatunk – egy még oly megosztottá vált világban is, mint a mienk – párbeszédet tanulni és elindítani; három interjú dinamikájával keresni a valódi cselekvés példáit, kereteit; látleletet adni a krízis hatásáról a civil szektorban; néhány elmélyültebb elemzést, esettanulmányt kínálni a közösségi munka folyamatainak bemutatására, és csokorba gyűjtve a közvetlen részvétel technikáinak, módszereinek hazai és nemzetközi példáit sorba állítva, azokat közreadni.  

Fel kell készülnünk, alaposan átgondolni, tervezni a közeli jövőt, levonva az elmúlt időszak tanulságait, tanulni az elmúlt időszak közösségi mozgásaiból vagy éppen mozdulatlanságából. Azért, hogy amikor cselekedni kell, tudjunk mozdulni, a változáshoz hozzájárulni, a közösségeinket mozgósítani.  

A változáshoz a reményünket egymásban keressük, no meg, ahogy Zorba, a görög mondja „Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan…”

A Parola szerkesztősége és kommunikációs csoportja nevében ezúton szeretnénk megköszönni Pataki Andrea (Kontaktia) kommunikációs szakember lelkiismeretes és bennünket igazán gazdagító pro bono munkáját. Segített kommunikációs felületeink (honlap, facebook-oldal, hírlevél) összehangolásában, kommunikációs stratégiánk, kampányaink kialakításában – és megtanított minket ezen eszközök hatékony használatára. Az volt a cél, hogy a Parola cikkei minél több olvasóhoz eljussanak, és a lap köré támogató közösség épüljön. Elindított minket az úton, most már nélküle, de az útmutatásai alapján megyünk tovább.