Zalai falvakért

1997/1

A Zalai Falvakért Egyesület települési önkormányzatok, kistérségi társulások, civil szervezetek, intézmények
és magánszemélyek egyesülete

A megalakulásról

Zala megye jellegzetesen aprófalvas településszerkezetű megye. A megye 257 településéből 250 falu, nagyobb részük 500 lélekszám alatti.
A volt székhely és társközségi megosztottság szinte teljesen felszámolta az egyébként természetszerűleg összetartozó és egymásra utalt települések közötti együttműködést, sok esetben egymás ellen fordította a falvakat.
Ebben a helyzetben, 1990-ben alakult meg a Zalai Falvakért Egyesület a zalai falvak érdekeinek védelmére, illetve a település- és térségfejlesztés segítése céljából.
1990 végén 59 önkormányzat, 19 más jogi személy (egyesület, alapítvány, művelődési ház stb.) és 16 magánszemély volt tagja az egyesületnek.
Mára 117 települési önkormányzat, 4 kistérségi társulás, 22 más jogi személy és 37 magánszemély tagja az egyesületnek. A közelmúltban létrejött az egyesület falugondnoki tagozata.

Munkánk alapelvei

A falvak egyre fokozottabban rászorulnak a településfejlesztési információkra, s minél kisebbek, hátrányos helyzetűek, annál inkább. Ugyanakkor a leginkább rászorulók jutnak a legkevesebb megfelelő információhoz.
Az aprófalvakban sokszor az információ kezelése, helyi előnnyé formálása is gondot jelent, hiányzik a tapasztalat, a készség.
Elsősorban nem egyedi településfejlesztésben gondolkodunk, hanem összefüggő, egységet alkotó kistérségek, kistájak belső együttműködésének kibontakoztatására törekszünk.
Az egyesület – szem előtt tartva a kistérségek gazdaságfejlesztő céljait – segítő tevékenységét a közösségfejlesztés eszközeivel végzi.

Programjainkkal támogatjuk

· A települési önkormányzatok, kistérségi társulások érdekérvényesítő szándékát – szakmai konzultációk, tapasztalatcserék, előadások és konzultációk szervezésével.
· Önkormányzatok, civil szervezetek és a helyi lakosság közötti párbeszéd és együttműködés kialakítását.
· A megyei falugondnoki hálózat kiépítését.

Segítünk,

· pályázatok elkészítésében,
· fejlesztési források felkutatásában,
· civil szervezetek létrehozásában, tanácsot adunk azok működéséhez,
· alapítványok, egyesületek okiratának elkészítésében,
· kistérségi társulások együttműködésében, külső és belső kapcsolatrendszerének kiépítésében,
· a falugondnoki szolgálatok kialakításában,
· tanfolyamok, átképzések, népfőiskolai kurzusok szervezésében, előadók felkutatásában,
· helyi országos és nemzetközi vidékfejlesztési tapasztalatok, információk és pályázati lehetőségek a ZALAI FALU hasábjain, az egyesület hivatalos lapjában.

Kapcsolatfelvétel:

A Zalai Falvakért Egyesület szolgáltató és információs irodát működtet több más civil szervezettel közösen, ahol naponta állunk az érdeklődők rendelkezésére.

Elérhet minket telefonon, amelyhez üzenetrögzítő és fax is kapcsolódik.
92/324-117

A megyeháza központi számán is hívható irodánk: 92/311-010 mellék: 204

Címünk:
Zalai Falvakért Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.

A Zalai Falvakért Egyesület elnöke:
Guitprechtné Molnár Erzsébet
Türje polgármester asszonya
Tel: 83/356-985

Az egyesület irodavezető titkára:
Szeder Tiborné Kummer Mária
Tel./Fax: 92/324-117