Városvédő fiatalok: Saját kezükbe vették a kezdeményezést

1993/6

A Város- és Faluvédők Szövetsége 1991 óta hirdet meg ifjúsági pályázatot ,GYERMEKEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT” címmel, melyben két korosztály számára (az ált. iskola 3-8. osztályosainak és középiskolásoknak), két kategóriában (írásos pályaművek és képzőművészeti alkotások) 5 témára hívtuk fel a figyelmet. Ajánlott témaköreinkben írhattak, rajzolhattak arról, hogy milyennek szeretnék látni lakóhelyüket, bemutathatták településük valamely nevezetes épületét, népi emlékeit, temetőjét vagy annak híresebb sírjait; és beszámolhattak arról is, hogy ők mit tettek már lakóhelyükért, annak szépítése, védelme érdekében. Szerettük volna felhívni a figyelmüket pályázatunkkal a lakóhely értékeinek megismerésére, ösztönözni őket a kutatómunkára, illetve a településszépítő ,kétkezi” munkára.


Mindhárom alkalommal sok értékes, szép munka érkezett be a felhívásra az ország számos részéből. Az elmúlt évben 204 írásos és 317 képzőművészeti alkotást készítettek 120 településről. Voltak akik egyénileg, voltak, akik csoportosan készítették el pályzatukat, amelyek szinte kivétel nélkül alapos munkáról, óriási lelkesedésről tettek tanúbizonyságot. A jelentősebb képzőművészeti alkotásokból 1993 tavaszán a Budapesti Történeti Múzeumban kiállítást is rendeztünk. Ezeknek a pályázatoknak az elbírálásakor vetődött fel, hogy ez a sikeres folyamat nem záródhat le a díjkiosztással, hiszen számos olyan fiatalt ismertünk meg a munkák alapján, akik tenni akarnak a településük és környezetük szépítése érdekében, aggódnak, felelősséget éreznek az értékek sorsáért. Elhatároztuk ezért, hogy a nyáron a legügyesebbek számára tábort szervezünk, hogy ismereteiket gyarapíthassuk, érdeklődésüket a város- és faluvédő munka iránt felkeltsük, gyakorlati tanácsokat adjunk nekik.
A tábor 1993 júliusában 42 ,ifjú városvédő” részvételével a Káli-medencében megvalósult. Az együtt töltött hét során megismerkedtek a gyerekek a környék épített és természeti értékeivel – Kerner Gábor építész és Bihari György geológus irányításával – bepillantást nyertek Somogyi Győző festőművész alföldi portájára és munkájába, érdekes és értékes ismereteket szereztek többek között L. Szabó Tünde főépítész, Kapiller Imre levéltáros, Lackovits Emőke néprajzos, Vukov Konstantin előadásain. Magáról a városvédős munkáról, a települések ,apró részleteinek” fontosságáról (mint pl. lámpaoszlopok, telefonfülkék, cégtáblák stb.) Ráday Mihálytól – a Szövetség alelnökétől – tudtak meg a legtöbbet.
A résztvevők a tábor végén kifejezeték azt a szándékukat, hogy szeretnének egy szervezetet létrehozni az épített és természeti környezet értékeinek védelmét fontosnak tartó fiatalok számára, és kérték ehhez a Város- és Faluvédők Szövetségének segítségét.
A szervezet alakuló összejövetelére 1993. november 27-én került sor Budapesten, a Budapesti Városvédő Egyesület Eötvös utcai székházában. A résztvevő fiatalok ismét megerősítették a már korábban megfogalmazott céljaikat, szándékukat, és kimondták szövetségük megalakulását. Úgy döntöttek, hogy egyelőre nem önálló jogi személyként, hanem a Város- és Faluvédők Szövetsége ifjúsági tagozataként, a VFSZ alapszabálya értelmében működnek.
Elfogadott programjukban célul tűzték ki egy újabb, 1994. nyarára tervezett nyári tábor megszervezését, a saját településeiken és iskoláikban hasonlóan gondolkodó, tenni akaró fiatalok összefogását, a szemlélet formálását, élményeik és tapasztalataik, véleményük közreadását. Öt fős vezetőséget választottak a szervezet ügyeinek vitelére, és

kijelölték képviselőjüket a Város- és Faluvédők Szövetségének Választmányába. Elnökük Varga Eszter, börcsi 18 éves diáklány (Győr-Sopron megye), a vezetőség tagjai között pedig tolnai, nógrádi és hevesi fiatalok vannak.
Számomra, mint gyakorló pedagógus számára nagyon jó dolog látni a fiatalok lelkesedését, tenni akarását ebben az ügyben. Örömmel olvasom a ,legfrissebb” pályázat dolgozatait, amelyek megint arról győznek meg: érdemes volt meghirdetni! Bizonyára lesznek szép számmal közöttük, akik szívesen csatlakoznak majd a már létrejött ifjúsági szervezethez, és bizonyára sok más fiatalt is érdekel majd a dolog, ha hírét veszi e csapat létrejöttének. Támogatóik – a Szövetségen kívül – egyelőre még nincsenek, pedig a táborhoz, a rendszeres találkozások, tapasztalatszerzések megszervezéséhez pénzre is szükség lesz, mint ahogy szükségük lesz a felnőttek, a helyi emberek támogatására is, ahhoz, hogy lakóhelyükön, iskolájukban cselekedni tudjanak. Jó lenne, ha minél több helyi közösség, egyesület, pedagógus vagy ,népművelő” keresné az ilyen fiatalokkal a kapcsolatot, ösztönözné őket az ilyen jellegű munkára.

Pinczés Rudolfné Kiss Klára

Érdeklődőknek, csatlakozni kívánóknak a Szövetség címe:
Város- és Faluvédők Szövetsége
1126 Budapest, Szoboszlai út 2-4.