Városlakók falun...

1994/3

Az 1990-es évek elején alighanem a Bakonyalja és a Balaton-felvidék között meghúzódó Eger völgye falvai – Pula, Öcs, Vigántpetend, Kapolcs, Taliándörögd (együttes lélekszáma a kétezret alig haladja meg) – lakosaira jut a legtöbb városról falura költözött, időszakosan, vagy tartósan ott élő értelmiségi.


A Veszprém-tapolcai országútról Kapolcs belterületén jól látható egy szépen rendbehozott vízimalom. Története, hogy 1976-ban rátalált és megvásárolta a félig rombadőlt kőszegi malmot Pápai Gábor erdőmérnök – az Erdészeti Lapok főszerkesztője – és kitartó, zömmel kétkezi munkájával ipartörténeti értékhez méltóan rendbehozta, s lakja nyaranta azóta is.
Néhány kilométerrel távolabb – az akkor még bővízűen csordogáló Eger patak mentén – az Anna malmot Harmathy Ildikó és férje, Focht Géza 1983-ban kezdte átépíteni, megmenteni. A közel 300 éves malom napjainkban jó nevű panzió, a hozzá kapcsolódó 2 hektár területen biogazdálkodás folyik. (A ,Bionass” néven ismert mézelt-szárított cékla, zeller, csicsóka innen kerül forgalomba.)
Önálló fejezet a völgy életében, hogy 1985-ben parasztházat és portát vásárolt itt Márta István zeneszerző és Szurdi Éva kerámikus. Márta István és népes baráti köre a kigondolója, megalapozója – immáron öt éve éltetője, szervezője – a Kapolcsi (majd Kapolcsi-Petendi; 1993 óta a Kapolcsi-Petendi-Dörögdi) Művészeti Napoknak. E rendezvény-sorozat évente nyolc-tízezer látogatót vonz e tájra.
Külön története van a Vigántpetendhez tartozó Csórompusztai major és magtár fiatal építészekkel, művészekkel benépesülésének is, melyet hitelesen Pécsi Erika, Jack Tibor, Hatvani Csaba és társaik tudnak elmesélni az arra járóknak. žk, hátat fordítva a városi életnek, 1986-ban telepedtek le itt.
Címszavakban az utóbbi 6-8 évben intézményesült formákról, szervezeti keretekről, bázisokról:
– Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet
(Szervezője a Művészeti Napoknak, kiadója a Völgyfutár – című falulapnak. Kezdeményezésével alakult meg a Vendégváró Egylet.)
– Dörögdi Medence Környezetvédő Népfőiskola
(Az organikus gazdálkodás, a környezetnevelés meghonosításában, felkarolásában, népszerűsítésében, valamint a kisfalusi paraszti gazdálkodás újraéledésének segítésében kíván közreműködni.)
– Magtár Stúdió
(A csórompusztai építészek mellett alkotó grafikusok, iparművészek – városi minőségű infrastruktúrával – egyidejűleg mentői-ápolói a népi építészetnek és meghonosítói a számítógépes kultúrának, nemzetközi kapcsolataik révén követei a népi diplomáciának.)
Szerényen e sorba kíván 1992 óta ,beállni” tevékenységével a
– Pajta Diáktanya Alapítvány is.
Az alapítványtevők – e sorok írói – maguk is városlakó budai lakosok, s talán csak az különbözteti meg őket a betelepült üdülőtulajdonosoktól, a szezonálisan itt élő és alkotó értelmiségiektől, hogy az elszármazottak, a hazajárók csoportját alkotva a kétlakiság igazi megtestesítői. E három, jól körülhatárolt kör tehát e vidéken
– a szezonálisan itt lakó, pihenő, alkotó;
– a betelepült, a falu társadalmába integrálódni szándékozó;
– a hazajáró, kétlaki, gyökereit ápoló városlakó, értelmiségi
Azt gondoljuk és így is tapasztaljuk, valójában a kötődés foka, a gyökerek az identitás mértéke az, ami megkülönböztet minket, hiszen szándékaink, céljaink közösek: értékeink megbecsülése, mentése, gazdagítása, a lehetséges jövőnek a helybéliekkel, a falubéliekkel való együttes formálása. Azaz jóval több az, mi összeköt, mint ami az értelmiség egyes rétegeit, csoportjait elválasztani képes.
De szóljunk most már Vigántpetendről, e 220 lelket számláló Balaton-felvidéki településről, mely több tucat értelmiségit indított útjára, ha csak az utóbbi 40-50 évet nézzük is. Pedagógus-házaspárként 1973-ban mi is innen indultunk a nagyvilágnak – egyenesen a fővárosi agglomerációba, Tökölre (onnan kerültünk ,föl” 1986-ban Budapestre). Az erős gyökerek, no meg három gyermekünk nevelése, gondozása, anyagi feltételeinek biztosítása havonta visszaszólított a faluba (ma is megtermelünk a zánkai szőlőben, a petendi káposztás kertben mindent, amit e vidék adni tud, sőt jövedelem-kiegészítésül is szolgál számunkra).
A JEL, hogy a felhalmozott szellemi-szociális tőkénket nekünk is hasznosítani lehetne/kellene, a `80-as évek végén fogalmazódott meg egyértelműen. Késztető, húzó erőt jelentett a Művészeti Napok és civil társadalom formálódását segíteni képes formák, szervezeti keretek újraéledése.
A Pajta Diáktanya Alapítvány – melyet 1992 őszén jegyeztettünk be a Veszprém megyei Bíróságon – nem kevesebbre vállalkozik, mint:
– a tizenéves korosztály számára a falusi életforma, életmód megismertetése, az abban való részvétel biztosítása;
– az Eger völgye – szűkebben Vigántpetend – természeti, földrajzi, történelmi, kulturális értékeinek megismertetésében, a környék népi hagyományainak őrzésében, ápolásában közreműködés;
– foglalkoztatási, bevételi lehetőség biztosítása a vállalkozásba bevonható helyi lakosoknak, háztáji gazdálkodóknak;
– a falu közéletének élénkítése, gazdagítása.
Az 1993-as év – mint a ,beüzemelés” induló éve – már sok mindent visszaigazolt. Jelezte a realitás, a teljesíthetőség határát, korlátait, de megerősítette a feltételezést; a falu nyitott az újra, vannak és lesznek szövetségesei e távlatokban építkező vállalkozásnak.
Legnagyobb nyitottságról az Egyházközség tett tanúbizonyságot, amikor a közelmúltban visszakapott egykori (egyébként 1976 óta üresen álló, illetve Faluszobaként működő) iskoláját, annak gazdasági udvarát, a Pajtát – hasznosításra felkínálta. Illés Sándor plébánossal az élen, aki egyébként az Alapítvány Kuratóriuma elnöki tisztét is elvállalta – igazi Galériává sikerült varázsolni a neves építész, Fellner Jakab tervezte Plébániát.
Keresztelő Szent János napján – a falu búcsúja igazi kulturális értékkel gazdagodott, amikor dr. Hegedűs Tamás címzetes államtitkár megnyitotta M. Kiss Katalin kerámikusművész kiállítását. (Közel 3000-en látogatták meg, alig több mint egy hónap alatt.)
A 200 gyereket – 30-35 fős turnusokban – befogadó tábor léte a helyi önkormányzatnak köszönhető, amely kultúrháza udvarát, s az egykori kastély épületét engedte át nekünk. Az elképzelt, megálmodott szaktáborok sora ezzel kezdetét vette. Sokatmondóak a kiragadott tábori programok:
(néprajzi kirándulások, természetrajzi túrák; népi mesterségek felkutatása; művészettörténeti barangolások; helyi nyelvjárási, tánc- és népdalkultúra megismerése).
Az 1996-os Világkiállításra készülve Veszprém megye által levédett Gyermek-Expo részesei kívánunk lenni. Ha mindannyian akarjuk, így is lesz, hiszen a helyi feltételekre, hagyományokra alapozva kívánunk éptíkezni, s törekvéseink kulturális, szociális, gazdasági elemei itt vernek gyökeret.
,A szülőföld nem csak kenyérrel és borral táplál minket, hanem eszmékkel, érzelmekkel és hittel…”
Az Anatol France-i gondolat üzenet sok kis magyar falu megannyi elszármazottjának ,de intő szó is lehet – nekünk pedig továbbra is hitet, elszántságot adó erő.