Varga A. Tamás fontosabb publikációi

2002/2

Önálló kötetek

A klub, mint aktivizáló környezet. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1981. 223 p
(Vercseg Ilonával): „Nyitott ház – nyitott tevékenység” képzés. Múzsák Közművelődési Kiadó, 1985, Budapest. 132 p.
(Vercseg Ilonával:) Település, közösség, fejlesztés. Tapasztalataink a helyi társadalmi-kulturális fejlesztésről. Kiadja az Országos Közművelődési Központ Budapesten, 1991-ben, 193 p.
(Vercseg Ilonával:) Közösségfejlesztés. Kiadja a Magyar Művelődési Intézet és a Közösségfejlesztők Egyesülete Budapesten, 1998-ban, 321 oldalon. Második, javított kiadás 2001-ben.


Tanulmányok

Társadalmi erőpróbákra buzdító cselekvési lehetőségek. A műegyetemisták kunszentmiklósi közművelődési akciójának előkészítése (kiadatlan kézirat), 1971.
Egyetemisták a közművelődésért (kiadatlan kézirat), 1973.
A művelődési otthonok funkcionális rendszere. Kultúra és Közösség, Budapest 1975. 4. 30–39 p.
Mikor lesz színházellátás Magyarországon? In: Színháztechnikai Fórum, 1976. 4.

Művelődési otthoni funkcionális tervek:
– Az úttörő- és ifjúsági házak létesítésének telepítési, térbeli és működési aspektusai, 1975. In: A közösségi művelődés terei. Népművelési Intézet Művelődési Otthon Osztály, Bp. 1976. 41–49. p..
– (Pogány Györggyel:) A Mosolygó Antal Művelődési Ház funkcionális javaslata 1975. In: A közösségi művelődés terei. Népművelési Intézet Művelődési Otthon Osztály, Bp. 1976. 49–58. p.
– Pécsi Művelődési Központ – Beke Pál, Földiák András, Kígyós Sándor, Kovács Sándor, Lipp Márta és Varga Tamás
– Budapest, IV. ker. (Újpest) – Fiala István, F. Vankó Ildikó, Varga Tamás
– Hatvan, Úttörő, Ifjúsági és Művelődési Ház – Beke Pál, Deme Tamás, Lipp Márta, Makovecz Imre, Varga Tamás
– Nádudvar – Beke Pál, F. Kovács Ferenc, Makovecz Imre, Varga Tamás
– Székesfehérvár, Videoton Szabadidő- és Sportközpont – Beke Pál, Kovács Sándor, Varga Tamás, Varsányi Gyula
– Zalaszentlászló
– Dióskál
In: Az épület. A közösségi művelődés terei. Szerk. Beke Pál. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1979. 99 o.
A művelődési otthon alaptevékenységének rendszere (vázlat). „Nyitott ház” kísérletek 1976–78. Népművelési Intézet, 1978. 31–41. p. és Alapvetés, Múzsák Kiadó, é.n.
A művelődés szerepe az autonóm személyiség kialakulásában. Elméleti alapvetés hipotézisekkel. Népművelési Intézet, 1979. Budapest, 57 p.
Tanulmányok a városi alapellátás problémájáról I–II. Szerk. Szentpéteri Zoltán. (Beke Pál, Varga A. Tamás, Makovecz Imre, Péterfi Ferenc, Bodnár Mihály, Losonczi Tamás, Sass István, Ballai József stb. írásai.) Bp. Népművelési Intézet Művelődési Otthon és Klub Osztály, 1981. 128 és 119 p.
Teendők a siófoki November 7. Tsz gazdálkodási körzetéhez tartozó községek fejlesztéséért. (Első megközelítés.) A feltárásban részt vevő munkacsoport tagjai: Balipap Ferenc, Beke Pál, Fényi Tibor, Kerényi Gábor, Köles Sándor, Makovecz Imre, Péterfi Ferenc, Say István, Szentpéteri Zoltán, Varga A. Tamás, Vattay Dénes. Bp. Népművelési Intézet, 1983. 36 p.
Történelmi, társadalmi, gazdasági és kulturális sajátosságok, adottságok, adatok Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek községekről. Népművelési Intézet Művelődési Otthon és Klub Osztálya, Bp. 1983. 39 p.
(Vercseg Ilonával): Közösségfejlesztési törekvések néhány magyarországi településen. Folklór–Társadalom–Művészet, 1983, Budapest. 3. 5–19. p.
(Vercseg Ilonával:) Közösségfejlesztés a Bakonyban. Kultúra és Közösség, Budapest, 1988. 3. 95–104. p.
Lépésjavaslatok a helyi közösségfejlesztés kialakításához. Kultúra és Közösség, Budapest, 1988. 3. 104–109. p.
(Vercseg Ilonával:) A helyi orgánum, mint a helyi fejlesztés eszköze. Kultúra és Közösség, Budapest, 1988. 6. 94–106. p.
(Vercseg Ilonával:) A közösségfejlesztés hazai sajátosságai. Kultúra és Közösség, Budapest, 1990. 1. 32–41. p.
(together with Ilona Vercseg): Community development in Hungary. In: The Journal of Community Education. Volume 9 Number 1 1991, 14–17. p.
(Huszerl József, Péterfi Ferenc, Varga A. Tamás, Vercseg Ilona:) Fejlesztési javaslatok Csenger és társközségei várossá válási folyamatához. In: Település, közösség, fejlesztés. Második könyv, 77–181. p. OKK, Budapest, 1991.
(together with Ilona Vercseg:) An Experiment in Community Development in the Bakony, Hungary, In: Community Development Journal, Volume 27 Number 1, January 1992. 50–59. p.
(Vercseg Ilonával:) A közösségfejlesztés lehetőségei kistérségekben, (kézirat), 28 o. MMI, Budapest, 1993.
(Vercseg Ilonával és Varga Mátéval:) Közösségfejlesztés és felnőttképzés – Gondolkodjunk a demokráciáról! In: Közművelődés és felnőttképzés. Írások Maróti Andor 75. születésnapjára. Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, Budapest, 2002. 385–389. o.
Kisebb cikkek a Parola, az ICEA és a CEBSD hírleveleinek hasábjain.

Szerkesztett kötetek

Szakmai kiadványok
A közösségi művelődés terei – alapkérdések. Szerk. Barna Gábor, Varga Tamás. Népművelési Intézet Művelődési Otthon Osztály, Bp. 1976. 81. p.
Közelítések. 11 beszélgetés népművelőkkel a művelődési otthoni tevékenység fejlesztésről. Alföldi Albert, Balipap Ferenc, Győri Jánosné, Hallgató Éva, Hazag Mihály, dr. Kecskeméthyné Sedivi Lilla, Markolt Endre, Péterfi Ferenc, Takács Péter, Tóth János, Vattay Dénes interjúi. Szerk. Varga A. Tamás. Az interjúkat készítette Vercseg Ilona. Bp. Múzsák Kiadó, 1983. 123 p.
Limbos, E.: Kulturális és szabadidős csoportok animálása. Szerk. Varga A. Tamás. Bp. Népművelési Intézet, 1985.
192. p.
Biddle, W.W. – Biddle, L.J.: A közösségfejlesztési folyamat. Szerk. Varga A. Tamás, ford. Rakovszky Zsuzsa, Szentpéteri Gabriella, Budapest, OKK Közösségszolgálat, 1988. 269 p.
Informatika és közhasznúság. Szöveggyűjtemény. Szerk. Varga A. Tamás. OKK MI Bp. 1989. 108 p.
Közösségi munka. Szöveggyűjtemény. Vál. Varga A. Tamás, Szerk. B. Vörös Gizella. 187 p. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest, 1993.
Perlman, R. – Gurin, A.: Közösségszervezés és társadalmi tervezés. Vál. Varga A. Tamás. Közösségfejlesztők Egyesülete, Bp. 1993. 138 p.
Válogatott közösségfejlesztési irodalom a „Képzők képzője” programban tanulók számára, 2002.

Helyi fejlesztésben
Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek Közérdekű Közösségi Kalendáriuma, 1984. Szerkesztő-közösségfejlesztő Varga A. Tamás és Vercseg Ilona. Bakonyszentkirály Községi Közös Tanács – Népművelési Intézet, Budapest, 1984. l32 p.
Kalendárium 1985–86. Szerkesztette a Kalendáriumi
Baráti Kör és Varga A. Tamás, Vercseg Ilona. Bakonyszentkirály, 1985. 207 p.
A Kalendárium Irodalmi Melléklete. „Bakony, te szép hazám!” Nagy Bálint verseskötete. Bakonyszentkirály. Községi Közös Tanács – Népművelési Intézet, Budapest, 1985. 58 p.

Videofilmek

Helyi fejlesztésben
Nagy Bálint portréja, 1984
Molnár Elek portréja, 1984
Választási előkészületek, 1985
Szakmai videofilm
Közösségfejlesztés a Bakonyban, szerk. Varga A. Tamás és Vercseg Ilona, Látószög Stúdió, Bp. 1989. november. 59 perc, angol, francia nyelven is.
Korkép, Magyarország. „Kapcsoljuk önmagunkat, Kecskéd”. Az MTV filmje 1994. februárjában, szerk. Hevér Zoltán, rendezte Wiegmann Alfréd.
Civil Kollégium Alapítvány – Kunbábonyi Közösségi Ház. MTV Civil percek, 1997.
Mélyvíz a közösségfejlesztésről – 1998. szeptember 3. MTV2. Szerk. Wiegmann Alfréd
A Felső-Kiskunsági Szövetkezet, 2001. Szerk. Varga A. Tamás, riporter-rendező Wiegmann Alfréd

Fontosabb kitüntetések

1990. Bessenyei – Díj
1992. Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt