Vállalkozássegítés Zalában: A zalaegerszegi vállalkozási iroda tervezete

1991/1

ELŐZMÉNYEK:
Zala megyében és a megyeszékhelyen a kedvező adottságok /a nyugati határ közelsége ellenére lassan halad a gazdasági rendszerváltás.


Bár klasszikus válságágazatok /bányászat, acélipar stb. /nincsenek térségűnkben, a munkaerőhelyzet erőteljesen romlik. 1990. november 1-én megyénkben 801 fő kapott munkanélküli segélyt és 1622-en nem voltak munkaviszonyban.
Csak Zalaegerszeg városában idén tavasz óta 565-en váltották ki az egyéni vállalkozási engedélyt A kisiparosokat és kiskereskedőket is figyelembe véve statisztikáink szerint egyenlőtlen a vállalkozások tevékenységi területek szerinti megoszlása, legtöbben a kereskedelem, a szolgáltatás terén próbálkoznak A kezdő vállalkozók körében – vizsgálataink szerint – nagyfokú a tájékozatlanság, a bizonytalanság.

Mindezeket figyelembe véve hirdette meg intézményűnk a Zala megyei Művelődési és Ifjúsági Központ ez év őszén a Vállalkozók Népfőiskoláját /Tematikája a mellékletben./
Rendezvényünk nagy sikerének köszönhetően a résztvevők szándéka alapján művelődési központunkban alakult meg a Vállalkozók Zalaegerszegi Egyesülete, amely most áll cégbírósági bejegyzés alatt.
Fentiekkel párhuzamosan több csatornán is elkezdtük felkészülésünket egy Vállalkozási Iroda létesítésére. Az érdekeltek széles köre részére októberben meghívtuk intézményünkbe Stuart Thomson urat, a SEED és a Közös Piac szaktanácsadóját Sokat okultunk közreadott tapasztalataiból.

Novemberben Liz Rhodest, az Enterprise Centrum magyarországi képviselőjét láttuk vendégül. A rendkívül hasznos programokon részt vettek a zalaegerszegi vállalatok, bankok, intézmények vezetői is. Előzetes felmérés alapján, szándéknyilatkozók szintén foglalkoznak egy alapítvány létesítésével is. A vállalkozókat segítő központot szponzoráló alapítványhoz számos konkrét szándékot rögzíthettünk Megyei Művelődési és Ifjúsági Központunk sokrétű feladata ellátásához az optimálishoz közeli objektív és szubjektív feltételrendszerrel rendelkezik Három egybe nyíló helyiséget tudunk biztosítani a Vállalkozói Iroda céljaira /Előnyűnk, hogy egy épületben vagyunk a Munkaerő Szolgáltatói Irodával./ Saját erőnkből hozzáláttunk Vállalkozói Iroda felszereléséhez. Már rendelkezünk külön telefonvonallal, fax-berendezéssel, telex-vonallal, irodagépekkel, Xerox-gyorsmásolóval stb.

A VÁLLALKOZÁSI IRODA CÉLJA:
Az Iroda megalakulásától kezdve koncentrált reklám-propapanda és Public Relations tevékenységgel hatékony segítőjévé válik a kezdő vállalkozóknak Az egyéni vállalkozók alapszintű szakmai tanácsokat, információkat, képzést, tanfolyami lehetőségeket kapnak az irodától. Mindezt a SEED követelményeinek megfelelően.
Középtávú célunk további vállalkozói tanácsadó központ szervezése Zala megye többi városában: Nagykanizsán, Keszthelyen, Lentiben, Zalaszentgotthárdon, Letenyén.
Távolabbi célként fogalmaztuk meg a források: partnereink koordinációjával kisvállalkozási inkubátorház létesítését Zalaegerszegen ; a munkahelyteremtést

A VÁLLALKOZÁSI IRODA TEVÉKENYSÉGE:
Hetente 3 napon 4-4 órában fogadjuk az érdeklődő vállalkozókat. A városnak legjobb szakemberei által nyujtott tanácsadás kiterjed:
– jogi
– pénzügyi
– menagement kérdésekre.

Információs bankot hozunk létre:
– vállalkozók listája;
– rendeletek, jogszabályok;
– piaci információk /alapanyag, munka erő, késztermék, szolgáltatás/
– vállalkozáshoz helyileg szükséges ismeretek ingatlanok, üzlethelyiségek, helyi piac, konkurencia infrastruktúra stb./
– működő tőke, lízing lehetőségek, külkapcsolatok, marketing.

Az Irodához forduló vállalkozók térítésmentesen illetve önköltségi áron vehetik igénybe az alábbi szolgáltatásainkat:
– gépelés;
– másolás
– telefon és fax szolgáltatás
– telex használat
– idegen nyelvű fordítások
– tolmács biztosítása
– tárgyaló helyiségek
– a tárgyalásokkal, rendezvényekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások
– Megyei Művelődési Központunk, háttérintézményként biztosítja lehetőségeit nyomdai, dekorációs, fotós-videós vállalkozók számára
Szakmai bemutatók Kiállítások szervezése; tapasztalatcsere és tanulmányutak lebonyolítása és még számos szolgáltatás valósítható meg a vállalkozók igényei szerint, a vállalkozási kultúra magasabb szintre emeléséért A SEED által szervezett oktatási programokat figyelembe véve rendez irodánk a szükséglet szerint – vállalkozói tanfolyamokat – szakirányú képzéseket.
Sajátos profilként az Iroda felvállalja a kulturális vállalkozások szakmai segítését illetve a gazdálkodással is foglalkozó egyesületek patronálását. A Vállalkozási Iroda távlati célkitűzéseit az inkubátorház létesítését elérendő – a Know-how Alapítvány, a SEED támogatásával – hozzálátna egy térségünkre kiterjedő teljes vállalkozási – piaci térkép, üzleti terv elkészítéséhez.

A VÁLLALKOZÁSI IRODA MÜKÖDÉSI FORMÁJA, PÉNZÜGYEI:
Irodánk non-profit jellegű tevékenységet folytat. Finanszírozása alapítványból történik. Neve: Vállalkozásokat Segítő Alapítvány. Az alapítvány székhelye: Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-II.
Alapítványtevők: városi és megyei önkormányzatok Zalaegerszeg vállalatai, intézményei városunk bankjai.
Ezen túlmenően feltétlenül számítunk “külső” szponzorokra, az Enterprise Centrum, a SEED kiemelt támogatására
Az alapítvány kezelését, képviseletét az alapítványi célok szellemében egy kuratórium végzi.
A nyitott alapítványhoz intézményűnk, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ felajánlja 3 helyiségét, berendezéseit, felszereléseit, felszereléseinek használatát.
A Vállalkozási Iroda kiadásainak főbb összetevői:
– részmunkaidős foglalkoztatási bérek
– tiszteletdíjak
– egyedi megbízások
– útiköltség, gépkocsihasználat
– szervezési. reklám, propagandakölltségek
– postaköltségek
– irodaszerek stb.

A bevételek összetevői:
– a térítéses szolgáltatásokból befolyó összegek
– tanfolyami díjak

A VÁLLALKOZÓK NÉPFŐISKOLÁJA
Feldolgozandó témák és tervezett előadóik
A vállalkozások jogi keretei, a működéshez szükséges jogi ismeretek Adóügyek tudnivalói
Társadalombiztosítási szabályok
Pénzügy, hitelpolitika; gazdálkodás
Export-import, vámügyek
Biztosítási formák. – lehetőségek
Érdekvédelem – Érdekképviselet
A programok színvonalát garantálja, hogy Zalaegerszeg legjobb szakemberei a felkért foglalkozás vezetők
A Népfőiskola a tanfolyami formánál a résztvevők személyes igényeit maximálisan figyelembe veszi. Az elméleti ismeretek elsajátításán, a konzultációs lehetőségeken kívül mód van arra is, hogy a gazdálkodás adminisztrációs munkáit is gyakorolják a résztvevők