Terepgyakornokok beszámolói Farkas Gabriella gyakorlatvezető bevezetője

2016/1

A Közösségfejlesztők Egyesülete kezdettől fogva kiemelt figyelmet fordított a felnövekvő és feltörekvő új generáció tanítására, nevelésére, a fiatalok változatos szakmai tevékenységekbe való bevonására. Jó ideje már ugyancsak folyamatosan előtérben tartott szempont a társszakmák megszólítása, szakmaközi együttműködések és együttgondolkodások lehetőségének megteremtése, illetve a közösségfejlesztői szemléletmód terjesztése a vidéki és városi közösségeket érintő szakmaterületeken dolgozó szakemberek körében.

Egyik legutóbbi nagy közös munkánk, a szervezeti stratégia megújítása során tagjaink szakmai, illetve szervezeti célként és elvárt eredményként nevesítették is ezeket a területeket.
A fenti alapvetésekből kiindulva, valamint a szervezet felsőoktatáshoz kapcsolódó tevékenységeinek erősödése nyomán az elmúlt időszakban számos egyetemi gyakornokot fogadtunk. Az elmúlt év őszén több hallgató is érkezett hozzánk a Debreceni Egyetemről, szociális munka, illetve szociológia szakról. A szociológus hallgatók gyakorlati ideje viszonylag rövid volt, fontos szempont volt azonban, hogy ezalatt a rövid (és kötött) idő alatt is legyen lehetőségük valós helyi kezdeményezések megismerésére, illetve módszertani tudásaik gyakorlására. Más tereplátogatási lehetőségek mellett így feladatuk az lett, hogy látogassanak el 1-1 budapesti közösségi kezdeményezés, helyszínére, az előre megbeszélt szempontok alapján a kezdeményezések képviselőivel készítsenek interjút, majd tapasztalataikat rövid esettanulmányban dolgozzák fel. Az alábbiakban Kovács Ildikó és Ordasi Ágnes így született munkáit mutatjuk be.

Farkas Gabriella gyakorlatvezető