TEdd, hisz teHETED! Kampány az állampolgáriságért és a demokráciáért! Állampolgári Részvétel Hete, 2008

2008/3

 

TEdd, hisz teHETED!
Kampány az állampolgáriságért
és a demokráciáért!

Állampolgári Részvétel Hete, 2008

Az esemény fővédnöke: Göncz Kinga külügyminiszter

Nemzetközi főszervező és koordinátor:
Central and Eastern European Citizens Network (www.ceecn.net)
Hazai főszervezők:
Civil Kollégium Alapítvány
Közösségfejlesztők Egyesülete
Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület

Szeptember 22-e és 28-a között ismét több száz civil szervezet, összesen 152 helyi, kistérségi, megyei eseményen hívta fel a figyelmet az állampolgári részvétel és a helyi cselekvés fontosságára!
A program idén is két szálon futott: egy országos, szúrópróba jellegű felmérésből, valamint helyi és országos eseményekből állt.

Felmérés:
2008-ban ismét a társadalmi tőke vonatkozásában kívántunk rávilágítani az állampolgári részvétel hazai állapotára.
A felmérés eredményeként kb. 3500–5000 kitöltött kérdőívre számítottunk, amelyek összegzése és feldolgozása hamarosan megkezdődik. A felmérés eredményei itt olvashatók! (szerk.)
A következőkben a helyi programokból adunk ízelítőt. További képek, videók, beszámolók a www.arh.blogol.hu oldalon, a teljes sajtóvisszhang a www.arh.kozossegfejlesztes.hu oldalon található!

“Országos megnyitó, 2008. szept. 22.
A demokrácia nem tökéletes államforma, de egyelőre nem találtunk jobbat – idézte Winston Churchillt dr. Páva Hanna, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetője az
Állampolgári Részvétel Hete szekszárdi országos nyitórendezvényén.

Hozzátette, a mi feladatunk, hogy javítsunk rajta, és ezt csak aktív részvétellel tehetjük meg. Ezt hivatott elősegíteni a programsorozat, amely 17 közép-európai országban zajlik egyidejűleg Lettországtól egészen Örményországig. Mint azt Mészáros Zsuzsa, a rendezvénysorozatot országosan koordináló Közösségfejlesztők Egyesületének titkára elmondta, első alkalommal mindössze ötven település csatlakozott a megmozduláshoz, ami a következő évben már kétszáz fölé emelkedett. Ez is azt bizonyítja, hogy az embereknek van igényük rá, hogy a véleményüket kinyilvánítsák, és aktívan részt vegyenek a közéletben. Ezt megtehetik azok is, akik a héten a Garay térre látogatnak. Ott ugyanis egy paravánon közzétehetik azt is, mi nem tetszik, illetve mi tetszik nekik, és mit szeretnének.” (Tolnai Népújság, TEOL 22.)
További eredmények Szekszárdról, illetve az üzenőfal eredményei a www.arh.blogol.hu oldalon találhatók!
(TEOL, Tolnai Népújság, Pixel TV)

A HÉT

Szeptember 22–28. között 17 országban egyszerre zajlott az Állampolgári Részvétel Hete azzal a céllal, hogy felhívja az állampolgárok, politikusok és a média figyelmét a – ma még szunnyadó – részvételi demokrácia fontosságára. Szekszárdon e kampányhét keretet és lehetőséget adott arra, hogy az emberek megfogalmazzák, hogy mivel elégedettek, mivel nem, és milyen javaslataik vannak közérzetük jobbá tétele érdekében. Elmondhatták véleményüket a közbizalomról, ill. annak hiányáról, és javaslatot tehettek az év képviselőjére. Az összegyűlt több száz észrevétel feldolgozás alatt van, amelyet a szervezők rendszerezés után átadnak az önkormányzatnak.
Pénteken, a HÉT zárónapján az is kiderült, hogy ki „Az Év képviselője Szekszárd, 2008” cím tulajdonosa, amelyet első alkalommal, és országosan is elsőként hirdettek meg Szekszárdon. E komoly játékban résztvevő aktív állampolgárok szinte egyöntetű javaslata alapján a kitüntető címet Tóthi János, a XIII. sz. választókörzet képviselője nyerte el emberközpontúságáért, empatikusságáért, szociális érzékenységéért, közéleti aktivitásáért, amely képviselői munkájában, egyéni és közösségi cselekedeteiben egyaránt megnyilvánul. (Személyén kívül egy képviselőre érkezett még javaslat.)
Az Európa Tanács 1999-es etikai kódexének egyik pontja kimondja, hogy az önkormányzati képviselők jó feladatellátásának elengedhetetlen része az állampolgárok bizalmának kivívása, megőrzése, és a nem őket választókért való felelősségvállalás is. A beérkezett javaslatokban szereplő indokok megerősítik, hogy a Képviselő Úr magáénak érzi és éli ezeket az elveket, példát mutatva a képviselőtársainak és az állampolgároknak egyaránt.

Dér Miklóné a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
a HÉT koordinátora

Záróesemény – Kunbábony (szeptember 29–30.)

Az ÁRH záróeseményét szeptember 26–28-án tartottunk a Civil Kollégium Közösségi Házában, Kunbábonyban, egy nemzetközi szeminárium keretében. 29 külföldi és 10 magyar mutatott be egymásnak a szervezeteik által megvalósított programokat az állampolgári részvételről, a helyi demokrácia fokozásáról, a helyi lakosok és a helyi önkormányzatok közötti kapcsolat szorosabbá és érdemibbé fűzéséről.

A legnépesebb csoport – 14 fővel! – a norvégoké volt. Az Ötletbank (The Ideas Bank) nevet viselő, oslói székhelyű nemzeti közösségfejlesztő szervezet tagja a közösségfejlesztés európai hálózatának, a CEBSD-nek, és egyik kezdeményezője a People and Politics (Emberek és Politikusok) elnevezésű nemzetközi Grundtvig programnak. A norvég csoport fele ettől a szervezettől érkezett, másik fele pedig egy oslói szomszédságból, a Sagena negyedből, ahol jó 10 évvel ezelőtt tudatosan, közösségi módszerekkel kezdtek el küzdeni a terület elszlömösödése ellen. Munkájuk azóta egy nagyon jól működő közösségi ház köré szerveződik, és lényegében mindennel foglalkoznak, ami a helyi lakosokat érinti és érdekli. Munkakapcsolatuk az önkormányzattal napi, természetes és követendő.

A dánok 7 fővel érkeztek, legtöbben a dán tagszervezet, a Kristeligt Studenter-Settlementtől, ebből a több mint 100 éve fennálló settlement központból, amelynek funkciói természetesen sokat változtak az idők során. A csoport tagjai voltak még a koppenhágai önkormányzat szociális tanácsadási irodájának titkára és egy önkéntes központ képviselője. A muzulmán nők klubja párbeszédet szervezett az önkormányzattal egy helyi demokrácia-fejlesztési program keretében, mely azért szerveződött, hogy a fiatalokat bevonja a szomszédságok fejlesztésébe, hogy rendszeres kommunikáció alakuljon ki a fiatalok és a helyi politikusok között, s hogy helyi hálózatok jöjjenek létre.
Katalóniából négyen érkeztek; a CEBSD-tag Desenvoluppament Communitari és a katalán parlament egy-egy képviselője, a barcelonai önkormányzat projektmenedzsere és egy helyi szervezet képviselője. A katalán kormány 4 éve elhatározta, hogy a demokrácia minőségének emelése érdekében növeli az állampolgári részvételt. Katalónia 16 folyó medencéjében fekszik, s komoly vízproblémával küzd. A projekt 5 állampolgári csoportot hozott létre a 16 terület mindegyikében. Minden csoport háromszor találkozott, s kidolgozták javaslataikat a területi vízügy kezelésére. A civilek először maguk között tárgyalták meg a felvetéseket, majd a kormányzat képviselőivel is beszélgettek. A folyamat során kiérlelt javaslataikat végül a kormányzathoz juttatták el.
Egy-egy vendégünk volt Romániából, a Romániai Közösségfejlesztők Egyesületétől és Svédországból, a CEBSD-tag CESAM-ból.

Magyarországot a projektben a Civil Kollégium Alapítvány képviselte, munkája bemutatására már az előző projekt-összejövetelen, tavasszal, a svédországi Malmőben sor került. Mindazonáltal mint házigazda, most is lehetőséget kapott az önbemutatásra, melyet a felső-kiskunsági kistérség, a Civil Kollégium Alapítvány új képzési rendszere és az Állampolgári Részvétel Hetének bemutatása révén ragadott meg a szervezet. Az ÁRH régiós kiterjedtsége, a majd 200 településen egyidejűleg zajló magyar program, s vezető régiós szerepünk nagy tetszést váltott ki a résztvevőkből.
Chuck Hirt és Anna Karailieva, a CEE Citizens Network vezetője és koordinátora, akik egyben a szlovák Közösségszervezési Központot is képviselték, megerősítették szerepünk fontosságát a demokrácia-építés terén.
Jól érezték magukat. Kíváncsiak voltak mindenre, élvezték a kollégiumi szituációt, a házat, a parkot, a jó ételeket, és többször elmondták, hogy kiváltságnak érzik, hogy itt lehetnek. S valljuk be, nincs is jobb érzés annál, mint amikor érdeklődnek irántunk és méltányolják a munkákat!
Azon leszünk, hogy ez a kapcsolat továbbfejlődjön, s az ÁRH és az EWD (European Week for Democracy – Európai Hét a Demokráciáért) fokozatos összekapcsolásával már ne csak a civilek, de az önkormányzatok is bekapcsolódjanak az immár összeurópaivá váló demokrácia-kampányba. Ehhez persze nekünk, civileknek, nagyon „rajta kell lennünk” a projekten és ki kell tudnunk használni az európai hátszelet! Hálózatok nélkül ez lehetetlen lenne.

Vercseg Ilona, Közösségfejlesztők Egyesülete

A HÉT ESEMÉNYEI
Az állampolgári részvétel hete a helyi ügyek nyilvánossága is
[2006. 09.18.]
P. S.
Kunszentmiklós és a környező települések is bekapcsolódnak a szeptember 22-étől 29-éig tartó állampolgári részvétel hete rendezvénysorozatba. E program a civil társadalom megmozdulása. 

A közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil cselekvést helyezik a középpontba, s azt is bemutatják, hogy mindez lehetséges. A felső-kiskunsági városban szeptember 26-án, 14-től 20 óráig várják az érdeklődőket a Kálvin téren (a gimnázium és a templom közötti terület). Az itt lévő Pusztagora elnevezésű színpadon a helyi és térségi részvételi demokráciáról beszélgetnek. Ezzel kapcsolatosan kérdőíves felmérés is készül. Lesz kerekasztal beszélgetés, amelynek témája: a polgárok jogai, vélemények és ellenvélemények, érdemes-e tenni valamit?
(Petőfi Népe)

Állampolgári Részvétel Hete Zalaegerszegen 2008. szeptember 23.
Az CEE CN 17 országához hasonlóan Magyarország és Zalaegerszeg is csatlakozott az Állampolgári Részvétel Hetének programsorozatához, amely tegnap elkezdődött a zalai megyeszékhelyen is. A szeptember utolsó hetére időzített rendezvényeknek az a célja, hogy állampolgári részvétel problematikája erőteljesebben jelenjen meg az európai médiában, politikában és a civil társadalomban.

A heti program kiemelkedő eseménye lesz a Vegyünk részt a helyi demokráciában! című fórum, amely során a civil szervezetek, a gazdasági szereplők és a közigazgatás közötti párbeszéd elindítása a cél. Az érdeklődők szerdán délután kettőkor a TESZ-székházban vehetnek részt ezen a rendezvényen, de péntekig még műhelybeszélgetések, képzések, sőt, szemétszedő akció kínál hasznos kikapcsolódási és érdekérvényesítési lehetőséget. További részletek a www.zalaifalvak.hu <http://www.zalaifalvak.hu> oldalon találhatók.
ZTV Híradó (+ Zalai Hírlap, RTL Klub, N-Joy Rádió stb.)

TEdd, hisz teHETED! – Komárom és környéke
Egyesületünk, az Élettér Egyesület, ebben az évben különös figyelemmel fordult a gyermek- és ifjúsági korosztályok felé, az ő véleményükre, ötleteikre voltunk kíváncsiak. Így a különböző rendezvényeken a közel 900 kitöltött kérdőív nagy részét a fiatalok válaszolták meg. Örültünk, hogy pozitívan és segítően fogadták megkeresésünket, kérdéseinket.

Mit szóltak a fiatalok, a civilek?

Bábolnán két csoporttal találkoztunk. Az általános iskola diákönkormányzatának tagjai érdeklődve fogadták megkeresésünket. Megfogalmazták, hogy korosztályukból adódóan nem ismerik a kistérségi szervezeteket, s azok munkáját. Szeretnének megismerkedni kortársaikkal és együttműködni velük!
Számos jó ötletet és kezdeményezés fogalmazódott meg, ezeket összegyűjtöttük, közös feldolgozásukat kezdeményezzük. A „kicsik” nagy büszkeséggel meséltek a településen működő gyermekönkormányzatról és annak működéséről. Kora este velük is találkoztunk. Lengyel Dániel 16 éves gyermekpolgármester ismertette éves munkatervüket és költségvetésüket. Évente 4–5 nagyobb megmozdulásuk van a településen, amelybe aktívan bevonják – korosztályuk mellett – a városi elöljárókat és intézmények dolgozóit is. Az önkormányzat az elmúlt évben 400 000, ebben az évben pedig 450 000 Ft-ot biztosított a számukra. Az állami szektor mellett élő, aktív kapcsolataik vannak a helyi gazdasági társaságokkal is, melyek természetbeni adományokkal, tárgyjutalmakkal bővítik a virtuális kasszát. A polgármester mellett 6 gyermekönkormányzati képviselő dolgozik. Kétévente választásokat tartanak, a jelenlegi polgármester és testülete az előző ciklusban időszaki választásokon került megválasztásra, melyet az elmúlt évi rendes választással újra megerősítettek a helyi gyerekek és fiatalok. Munkájukról, tevékenységükről rendszeresen publikálnak a Bábolnai Hírmondó hasábjain.

Nagyigmándon két témakörben hívtuk és vártuk az érdeklődőket. A délelőtt folyamán a kistérség 9 településén tevékenykedő gyermek- és ifjúsági szakemberek találkoztak egymással, míg délután magukat a fiatalokat invitáltuk közös tapasztalatcserére.
A szakemberek részben optimistán, részben pesszimistán közelítettek a helyi és a kistérségi ifjúsági feladatokhoz. A kötetlen beszélgetés előre nem várt eredményt is generált. Kísérleti jelleggel és közös módszertani feldolgozással a kistérség két településén – Mocsán és Nagyigmándon – elindítunk egy települési ifjúsági közösségfejlesztési folyamatot. Körvonalazódtak a feladatok és a kompetenciák. Megkeresték a helyi

„véleményformáló” gyerekek és fiatalokat, felállt a településen a helyiekből összefogó fejlesztői munkát segítő csoport.
Sajnos a délutáni időponttal nem volt szerencsénk. A gyerekek és a fiatalok nem bennünket választottak.

Komáromban 13 szervezet határozta el ez év februárjában, hogy megalakítja a Közművelődési Tanácsot, megválasztja elnökét, aki képviseli véleményüket, javaslataikat az önkormányzat képviselő-testületi ülésein és közművelődési bizottságában. A hivatalos eskütétel és beiktatás előtt azonban meg kellett felelni a törvényi előírásoknak. Így most nyílt lehetőségünk megbeszélni és elfogadni a megalakult tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Az összejövetelt az ÁRH hetének eseményei közé illesztettük, hiszen a közművelődési tanács célkitűzései, tevékenysége aktív állampolgári magatartáson és szerepvállaláson alapul.
Szintén Komáromban kerül megrendezésre már hetedik éve a Felvidékről Kitelepítettek és Deportáltak Országos Találkozója. Ezen a napon neves előadók és történészek előadásain keresztül ismerkedhetünk meg e történelmi eseményről. A főszervező Kecskés László Társaság Alapítvány igényes és tényszerűségen alapuló kutatásokat, dokumentumokat jelentet meg minden évben, így az idén is, amikor is Eszterházy János életművét feldolgozó könyv került kiadásra és bemutatásra.

A rendezvény további eredménye a határon átnyúló együttműködések és megbékélések elősegítése. Egyesületünk a rendezvényen kérdőíves felmérést végzett.
A kérdőívet, ifjúsági kortárssegítőink segítségével, a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola valamennyi osztályában is kitöltötték, s segítőinknek sikerült az intézmény pedagógusainak véleményét is kikérniük.

Tatabányán már harmadik éve veszünk részt a város civil szervezetei által megrendezett Civil Napon. Ez a nap a helyiek aktív részvételével megvalósuló komplex civil összefogás, ahol minden szervezet „tesz egy részt az egészhez”. Ennek eredménye egy egész napos tartalmas és változatos tevékenység.
Egyesületünk, a Közösségi kezdeményezéseket támogató hálózat Komárom–Esztergom megyei hálózatán keresztül vesz részt a rendezvényen, ahol ebben az évben kérdőívezést folytattunk.
Felhívásunkhoz kapcsolódó megyei programok jobbára helyi érdekérvényesítést, összefogást mutatnak.

Ácson Reneszánsz nap, Mocsán szüreti mulatság szervezésébe kapcsolódtak be a helyi lakosok és civil szervezetek, míg Komáromban több esemény is zajlott.

A Jókai Filmszínházban helyi amatőr filmesek bemutatkozó alkotásait vetítették, melyek lakóhelyünket, az itt élőket ábrázolták. A Művelődési Központ adott otthont a házban működő és tevékenykedő művészeti együtteseknek. A közös produkció a fiatal korosztály számára kedves és keresett programnak bizonyult. Az együttlét további célja a fiatalok megismertetése és bevonása a civil szervezetek munkájába. A program folytatásaként, a város többi civil szervezetével kibővülve, a Monostori Erődben rendezték meg a „Híres Komárom” történelmi hétpróbát. A próbatételek állomásait egy-egy szervezet vállalta tevékenységi körének megfelelően, és a város történelmi eseményeibe helyezve vonták be a közönséget. Mi két állomást is vállaltunk. A honfoglalás hagyományait, harcművészetét ismertettük meg, illetve az első szabad választásokra emlékezve kérdőíveztünk. Ugyancsak a Monostori Erőd adott otthont a 90. éve befejeződött Első Világháborúval kapcsolatos megemlékezésének. Ebből az alkalomból Egyesületünk a Komárom monostori városrész 24 hősi halottjára emlékezett egy kiállítással, mely az elhunytak emlékhelyeinek bemutatását tartalmazta. A vendéglátó szervezet pedig Európa számos országából hívott hagyományőrző szervezeteket, amelyek tagjai korabeli egyenruhákban játszották el e történelmi esemény egyik meghatározó csatarészletét. Egyesületünk ezen a rendezvényen is folytatta a kérdőívezését.

Az általunk koordinált eseménysorozatot a Máltai Szeretetszolgálat által összefogott „Más-nap” rendezvény zárta, melynek célja a fogyatékkal élők és az egészségesek együttes részvétele volt. A program során a gyermekeken keresztül a szülőket és nagyszülőket is igyekeztünk megszólítani és bevonni. A délutánt a Komáromban tevékenykedő civil szervezetek fogták össze, volt zene, tánc, játék, ügyességi verseny és természetesen kérdőívezés is.
Sajnos a helyi médiumok ebben az évben sem tettek egy részt az egészhez. Így mi nem tudunk beszámolni sajtótermékekről, de egyesületi hírlevelünkben közzétettünk egy kis összefoglalót, amelyet 1200 példányban ingyenesen terjesztünk a koppánymonostori városrészben. A helyszíneken videofelvételeket és fotókat is készítettük. A filmek összevágása és szerkesztése most zajlik. Az általunk készített fotókat – a beszámolónkkal egyidejűleg – feltesszük a honlapra, remélem, sikerül!

Köszönjük szépen, elfáradtunk. Jó volt, hasznos volt, újabb tevékenységeket generált. új kezdeményezések, moccantások elindulását segítette. Talán tettünk egy részt mi is az egészhez?!

Monostori Éva és az Élettér Egyesület

Lángokban a Mecsek: őrtüzek lobbannak a hegységért
2008. szeptember. 20., 09:18 – BAMA

A Mecseket fenyegető veszélyekre híjvák fel a figyelmet civilek, természetvédők őrtüzek gyújtásával 2005 óta.
Szombat délután öt órakor hat helyszínen lobbannak fel mecseki civil szervezetek által gyújtott őrtüzek lángjai a Zengőn, a Hármashegyen, a Misinán, a Tubesen, a Jakab-hegyen és a Zöld Völgyben, azaz a Zselic és a Mecsek között, az európai uránellenes nap és az Állampolgári Részvétel Hete alkalmából. Tizenhárom szervezet nyilatkozatban szögezte le ismét, hogy a Mecsek évmilliói nem válthatók át forintmilliárdokra, rövid távú gazdasági, hadászati és politikai érdekek kiszolgálására (Baranya Megyei On-line, Dunántúli Napló, Pécsi Napilap stb.)
2008. szeptember 20-án a Mecsek védelmében elkötelezett 13 civil szervezet nyilatkozatot tett közzé: www.arh.kozossegfejlesztes.hu.

ÁRH – Debrecen
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár lelkes résztvevője volt az ÁRH-nak, egész héten kiállítást tartott a témába vágó könyvekből, az olvasóteremben pedig tájékoztatást végeztek a könyvtárosok és lehetőséget adtak az ÁRH-s kérdőív kitöltésére is.

Az ÁRH felhívása, a megyei program olvasható a Könyvtár honlapján: http://www.hbmk.hu/archiv/08arh.html

Szeptember 22-én, hétfőn, az ÉLETFA Irodában Székelyhíd polgármestere, továbbá három (magyar és román) civil szervezet képviselője vitatta meg, hogy hogyan lehetne egymást segíteni a társadalmi részvétel fejlesztésében. A konkrét felvetések nyomán felmerült egy javaslat: a témában nyújtsunk be pályázatot a hamarosan kiírásra kerülő Európai Területi Együttműködési Operatív Program pályázati kiírására! Októberben Székelyhídon találkozunk, ahová újabb települési polgármestereket és civil szervezetek képviselőit invitálunk, többek között Székelyhíd testvértelepüléséről, Létavértesről.

Szeptember 23-án, kedden, a Közösségi Munka Műhelyben vitattuk meg az állampolgári részvétel fokozásának helyi lehetőségeit.
Szeptember 25-én, csütörtökön, 17 órától „Miért veszek részt?” címmel kávéházi kerekasztal-beszélgetést szerveztünk, melyen részt vett Dr. Bihari Zoltán, aki a benzinkút vagy bevásárlóközpont építése ellen tiltakozó lakossági csoport vezetője az újkerti lakótelepi zöldövezetben (a témáról bővebben itt: 
http://basahalom.blog.hu/2008/05/13, Nagy Lajos a Pacsi Alapítványtól, akik a kormányrendelet módosításért küzdenek a terápiás kutyák elfogadtatása érdekében (honlapjuk: http://www.pacsi.hu/), valamint Jenei Zsolt, aki egy sikeres famentő lakossági szerveződés vezetője volt a Víztorony utcai lakótelepen (bővebben: http://www.debrecenifak.fw.hu/).

Igen élvezetes beszélgetés volt, a résztvevők azzal álltak fel, hogy sok hasznos ötletet kaptak egymástól, amit maguk is alkalmazni fognak.
Az on-line vita-generálás nem „jött be” úgy, ahogy terveztem. A három fórum közül kettő nem foglalkozott vele, a Debrecenfalu blogon ugyan megjelent a felhívás, de nem sikerült vitát gerjeszteni: 
http://debrecenfalu.hu/kategoria/tartalmak/%C3%A1rh.
Az előadások a különböző korosztályoknak és a felsőoktatási intézményekben, valamint a standolások jól sikerültek, és sok kérdőívet is sikerült kitöltetnünk Debrecenben.
Giczey Péter

ÁRH – B.A.Z. megye, Királd, 2008. szeptember 27.
Közösségi találkozó
10 civil szervezet, 21 települést képviselve, közel 50 fő részvételével került megrendezésre a közösségi találkozó Királdon. Miért pont itt? Azért, mert megyénkben ez volt az első település, ahol közösségfejlesztési folyamat zajlott.
Erre az alkalomra hívtuk mindazokat a településeket, civil szervezeteket Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, ahol eddig volt valamilyen közösségi mozgolódás a segítségünkkel.
A nap célja, hogy ismerkedjenek egymással a települések, valamint elkezdődjön a megyei együttműködés tervezése.

A köszöntő, a nap céljának ismertetése, az ÁRH bemutatása után egymást követték a civil szervezetek bemutatkozásai, kiemelve az erősségeiket, amelyekben ők jók, amelyeket meg lehet tőlük tanulni. Ezután egy hosszabb ebédszünetre került sor, amely azt a célt is szolgálta, hogy a jelenlévők elkezdjenek egymással beszélgetni.

Az ebédet követően műhelymunka következett 3 csapatot alkotva. Itt arról folyt a párbeszéd, hogy:

– Mit várunk a megyei együttműködéstől?

– Milyen segítségre lenne szükségünk a településünkön a munkánkhoz?

– Hogyan tovább együtt?
– Mit csináljunk a következő találkozón?

 

 

A három csoportvezető bemutatta a műhelyben zajló munka eredményeit, majd egy probléma megoldására fórumszínházi módszerrel kerestük a megoldást. A történet első szereplői a szervező Dialóg Egyesület tagságából kerültek ki.

A nap ezzel a közös cselekvéssel zárult.

Kunt Balázs és a Dialóg Egyesület

Vállaljunk cselekvően szerepet – tegyünk az öntudatos ifjúságért! Székelyudvarhely
Az ÁRH-hoz bárki csatlakozhat, aki fontosnak érzi a közösségi kezdeményezés, cselekvés és részvétel fejlesztését, a demokrácia és a civil társadalom erősítését. Így történt ez Székelyudvarhelyen is, ahol a Civitas Alapítvány és a Europe Direct Központ (UFF működteti) szervezésében kétnapos rendezvényre került sor e törekvések jegyében. A helyi szervezők főként az ifjúságot szólították meg, hangsúlyozván, hogy az élő demokrácia középpontjában az öntudatos állampolgárok állnak, akik cselekvően vesznek részt életterük, sorsuk alakulásában. Ha sikerül már ifjú korban megérteni az aktív állampolgárság fontosságát, és ezt magukévá tudják tenni a fiatalok, akkor felnőttként már cselekvő állampolgárokként járulhatnak hozzá egy fejlettebb demokrácia megvalósulásához.
A rendezvénynek a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája adott otthont.

Első nap, szeptember 24.
Az előadások sorát Szilágyi István nyitotta meg, aki Fiatalok Európában témakörben hasznos információkat osztott meg a hallgatósággal arról, hogy hogyan alakul az ifjúságpolitika európai szinten. Szó esett ugyanakkor az elöregedő Európáról, az ifjúság és az ifjúsági kezdeményezések fontosságáról, továbbá a fiatalokat érintő és érdeklő utazásról, oktatásról, munkavállalásról, önkéntességről és ifjúsági csereprogramokról.
A második előadó dr. Jásper András, a Diákközéletért Alapítvány kuratóriumi elnöke volt Magyarországról, aki Ifjúsági és diákjogok témában hasznos példákat mutatott be a diákoknak. Körbejárta, hogy hol is helyezkednek el a diák és ifjúsági jogok az általános jogrendszerben, továbbá, hogy mi is a jog: „lehetőség, amit az állam garantál”. Igazán jó példaként mesélt arról, hogy 4 diák összefogásával és kitartó munkájával miként született meg a Diákjogi Karta ’94-ben, és hogyan jutottak el vele a közoktatási törvény módosításához ’96-ban. De olyan, a diákok számára pikáns részletek is előkerültek, mint mennyire szabályozható a smink, dekoltázs és testékszerek… Egy új projektjüket is bemutatta, melyhez az itteni diáktanácsok is csatlakozhatnak az internetnek köszönhetően: www.diakonkormanyzat.hu
A harmadik előadó a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány programigazgatója, Hegyi Hunor volt, aki a Közösségi Alapítvány mint a helyi közösségépítés aktív gyakorlata témában beszélt. Jelenleg a világon egyedüli magyar közösségi alapítvány a miénk, tudhattuk meg az előadótól, és Romániában is még csak egy ilyen szerveződés van, Kolozsváron. A jó példák között szerepelt a város által is jól ismert 2%-os kampány, az „Ön dönt” kampány és a nemrég sorra került Városi Kaláka, melyek serkentik a helyi részvételt.
Megnépesedett az előadóterem, amikor a polgármester, Bunta Levente érkezett meg a helyszínre. A fiatalok igencsak aktívak voltak a nyilvános fórumon. A polgármester felvezető gondolataiban elmondta, hogy az önkormányzat feladata elsősorban az infrastruktúra biztosítása, beleértve ebbe az oktatási és kulturális infrastruktúrát is. Ugyanakkor nyitott az ifjúsági kezdeményezések irányába. A diákok kérdései a következő témákat érintették: milyen stratégiája van az önkormányzatnak a fiatalok hazacsábítására; milyen tervei vannak az önkormányzatnak a fiatalok szabadidős és sporttevékenységeikhez szükséges terek kialakítására; hogyan kívánja támogatni az ifjúsági kezdeményezéseket az önkormányzat; hogyan tudja segíteni a diáktanácsokat? A polgármester válaszaiból többek között arra derült fény, hogy önkormányzatként a helyi gazdaság fejlesztésére törekednek, hogy ezáltal új munkahelyek teremtődjenek. Ugyanakkor abban kívánnak segíteni a fiataloknak, hogy felmutassák, milyen szakmákra van igény a mai társadalomban, a fiatalok pályaválasztását segítendő. A szabadidős és sporttevékenységek kapcsán elhangzott, hogy épül az uszoda és a vállalkozókkal történt egyeztetések szerint az extrém sportok pályájának a kialakítása is tervben van. Az önkormányzat örömmel fogadja a fiatalok kezdeményezéseit, de elsősorban nekik kell tudniuk megfogalmazni az igényeiket, elvárásaikat. A terveket pályázatként kell összerakni, költségvetést mellékelve ehhez, hogy átlátható legyen az önkormányzat számára is, hogy mit szeretnének és mekkora forrás szükséges ehhez. Ugyanakkor azt is elmondta a Polgármester, hogy a következő évi költségvetésben elkülönítenek majd egy alapot az ifjúsági elképzelések számára is, amit majd megpályázhatnak az ifjúsági szervezetek. És szinte zárszóként dobta fel a labdát: szüksége lenne egy ifjúsági referensre az önkormányzatnál, aki segítene neki abban, hogy kapcsolatot tartson az ifjúsággal. Ezt a személyt a fiatalok választhatják meg.
A beszélgetők körében volt Orbán Árpád, a Civitas Alapítvány igazgatója is, aki a fiatalok tudatos részvételét szorgalmazta, mondván, hogy meg kell tanulniuk közösen megfogalmazni és eljuttatni igényeiket az önkormányzathoz. Az is fontos lenne továbbá, hogy a diákpolgármesterek által hozott határozatok megvalósulásait nyomonkövessék.
Az előadásokkal párhuzamosan a fiatalok a Patkóban is aktívak voltak: labirintust építettek, melynek falára a városi lakosságnak volt esélye véleményét felírni: mit üzen a vezetőknek, a politikusoknak? A kísérleti jellegű rendezvény arra világított rá, hogy még tanulnunk kell a részvételt, a véleményünk nyilvános megfogalmazását és felvállalását.

Második nap, szeptember 25.
Tematikus szabadtéri tevékenységek fogadták a tettrekész fiatalokat a városi parkban. Fogjunk össze! felszólítás várta a vállalkozó kedvűeket, akik párban, egymást segítve mászhatták meg Jákob lajtorjáját. De egyénileg is megmérethették magukat a cselekedni vágyók a rekeszmászásban. A szabadtéri gyakorlatokkal párhuzamosan újabb előadássorozat várta a hallgatóságot a MÜTF épületében.
A Civil Elkötelezettség Mozgalom elnöke, Horváth-Kovács Ádám érdekes műhelymunka keretében a hallgatóság bevonásával világított rá az aktív és passzív állampolgári magatartás közötti különbségekre, aztán a hallgatósággal együtt határozták meg, hogy miként is lehet aktív egy állampolgár.
Vetési Imola, a MAKOSZ ügyvezető elnöke a romániai középiskolások érdekvédelmi helyzetét ismertette, kiemelve a 2008-as sikeres törekvésüket, mellyel törvénymódosítást értek el a „gyermekpénz” 18 éven felüli diákok számára történő folyósítása érdekében.
Dr. Juhász Jácint Attila, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdász Karának dékán-helyettese az európai ösztöndíjakról és csereprogram-lehetőségekről számolt be a diákoknak, részletesebben az ERASMUS program ismertetésére térve ki.
Az előadások sorát a székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda vezetője, Mihály István zárta, aki bemutatta a polgármesteri hivatalban működő iroda szolgáltatásait, kiemelve azokat a kérdésköröket, amelyekben a fiatalok, diákok fordulhatnak hozzájuk segítségért a bizalom, a pártatlanság, a titoktartás és ingyenes szaktanácsadás jegyében.
A hallgatóság ez alkalommal sem volt passzív, a közös csoportmunka, az előadásokhoz fűződő kérdések, a szabadtéri gyakorlatokba való bekapcsolódás mind-mind azt sugallta, hogy bár újdonság ez a típusú kezdeményezés, de van érdeklődés iránta, és vannak tettrekész fiatalok, akiknek van véleményük és akik cselekvésre is készek. (Príma Rádió) E-mail: rozalia.csaki@civitas.ro.

Csáki RozáliaCivitas Alapítvány, Székelyudvarhely – programkoordinátor

Kutatók az aktív állampolgárságért – Szeged
„Kutatók az aktív állampolgárságért” címmel kerekasztal beszélgetés zajlott 2008. szeptember 25-én délután az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában. A rendezvény a Central and Eastern European Citizens Network keretében az Állampolgári Részvétel Hete – Tégy egy részt az egészhez! című nemzetközi eseményekhez kapcsolódott. A beszélgetésben részt vett Dr. Farkas Olga főiskolai tanár, Kiss Mária Rita főiskolai docens és Dr. Kovács László Imre egyetemi docens. A házigazda Dr. Démuth Ágnes, főiskolai docens volt.
A rendezvényen jelen voltak: kutató-fejlesztő tanárok; a Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ; a Felnőttképzési Intézet; a Tanító és Óvóképző Intézet; az Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék hallgatói és a Közéleti Kávéház programjai iránt érdeklődő „szegediek”. A kerekasztal-beszélgetés jelentős tanulságokkal szolgált az európai uniós keretek között értelmezhető aktív állampolgárságra képzés területén, és a témában előkészítette a MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Neveléstudományi és Pszichológiai Szakbizottság Állampolgári Kompetenciák Munkabizottság által megkezdett kutatások folytatását.

Farkas Olga

Elkészült a Helyi Demokrácia Audit 2008 jelentés – Székesfehérvár
Az Echo Nonprofit Network, csatlakozva az Állampolgári Részvétel Hetéhez, szeptember 22–28 között 300 fős telefonos felmérést készített a székesfehérvári lakosok körében a helyi demokrácia és az állampolgári részvétel témakörében, megismételve a 2006-ban készített Helyi Demokrácia Audit programját. Összefoglalva a kutatás eredményeit megállapítható, hogy nem változott a viszonylag magas lakossági elégedettség és az átlagos igénymegfelelés indexe, ugyanakkor 2006-hoz képest érezhetően csökkent a döntéshozói problémaismeret indexe, a döntéshozatal átláthatósága, a lakosok kevesebb beleszólási lehetőséget éreznek és a helyi sajtó függetlensége is alacsonyabb pontot ért el, mint két évvel ezelőtt. A teljes jelentés és a korábbi fehérvári Helyi Demokrácia Audit elemzések itt érhetők el:
www.arh.blogol.hu.

Tégy egy részt az egészhez! Budapest, XVII. Kerület

2008. szeptember 19.
Állampolgári Részvétel Hete
Horgász- és főzőversennyel, családi programokkal készülnek a kerületi civil szervezetek az Állampolgári Részvétel Hetére. Várják mindazokat, akik fontosnak tartják a közösségi alapú társadalom kialakulását, és ezért tenni is hajlandóak.
A 17 országot összefogó társadalomfejlesztő szerveződés, a Central and Eastern European Citizen Network fő célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a kelet-közép-európai állampolgári kezdeményezések fontosságára. Tagszervezetei között van a XVII. kerületi Közösségi kezdeményezéseket támogató hálózat is. Az állampolgári részvétel hete a közép-kelet-európai hálózatok együttes és hangsúlyos megnyilatkozása.
A XVII. kerületi hálózat szeptember 27-én, szombaton, barátságos horgász- és főzőversenyt, kézműves-foglalkozásokat szervez a kiskároshidi horgásztónál. Baráti, munkahelyi társaságok, civil szervezetek jelentkezését várják. Nevezés előzetesen a helyszínen és telefonon: 06-70/612-8957-es és a 06-70/256-0261-es mobiltelefonszámon, szeptember 22-ig. A programok szervezői között van a Társadalmi Egyesülések XVII. kerületi Szövetsége, illetve a XVII. kerületi Nagycsaládosok Madárfészek Egyesülete is. (Helyi Téma)
Az ÁRH-ról 2008-ban eddig 45 alkalommal tudósítottak különböző médiaorgánumok, de a felmérés eredményeinek megszületése után további híradásokra számítunk.
Az ÁRH során idén is országszerte olyan témákról esett szó, melyek az emberekről és közösségeikről szóltak, nem az állandóan és mesterségesen gerjesztett politikai, illetve médiatematikákról, hanem helyi, kistérségi ügyekről, problémákról és megoldási alternatívákról. Terítékre került maga a részvétel, illetve a demokrácia fogalma, az aktív állampolgáriság, a beleszólás és a helyi cselekvés lehetőségei, láthatóvá váltak a hazai jó gyakorlatok.
Képek, videók, beszámolók : www.arh.blogol.hu
Felmérés eredmények, illetve az összes híradás (hamarosan teljes terjedelemben)
a www.arh.kozossegfejlesztes.hu oldalon olvasható.