Társadalmi cselekvési technikák

1997/1

Hogyan lobbyzzunk!

1. Mit jelent a lobbyzás?

időt szánni arra, hogy helyi önkormányzati képviselőnkkel vagy parlamenti képviselőnkkel álláspontunkat és munkánkat
megismertessük
szemtől szembeni párbeszédet jelent, és nem olyan személytelen megközelítést, mint pl. a levelezés
politikai cselekvés: megpróbáljuk kideríteni, hogy a politikusnak vagy a képviselőnek mi a véleménye igényeinkről és
mennyire támogat bennünket
helyszíne: a politikus “hazai terepe” (iroda, városháza, fogadóóra stb.) Ez a politikus számára előnyös: ő szabja meg az
időhatárt, a résztvevőket stb.

2. Mikor lobbyzzunk?

ha egy, a parlament vagy az önkormányzat által hozni kívánt döntést befolyásolni akarunk
ha terveinkhez, jövőbeli határozatok befolyásolása végett, meg akarjuk nyerni egy politikus rokonszenvét és támogatását
mindjárt az elején
ha fontos, hogy párbeszédet alakítsunk ki, konzultációt érjünk el, megmutassuk erőnket
ha fontos, hogy “kiugrassuk a nyulat a bokorból” rákényszerítsük a politikust saját álláspontja felfedésére

3. Hogyan lobbyzzunk?

tudjuk meg, hol és milyen szinten fog születni a bennünket érintő döntés és kinek van módja befolyásolni azt
tudjuk meg, kik, milyen tanácsadók vannak a problémával foglalkozó bizottságokban, ki lesz a bizottság elnöke. ez az
információ általában a városházán megszerezhető.
számoljunk a köztisztviselők ajánlásainak és javaslatainak erejével – annak ellenére, hogy nem ők a döntéshozók
hasznosak lehetnek a helyi és országos sajtóval való kapcsolatok
szerezzünk előzetes információkat arról, akihez fordulunk, ismerjük meg rejtett érdekeit – találhatunk olyan pontokat,
amelyeket érvelésünkben felhasználhatunk
tervezzük meg a látogatást, gondoljuk át érveinket, vigyünk magunkkal beszámolókat, dokumentumokat. A fogadóóra ideje
rövid – alaposan készüljünk fel
* ne hagyjuk magunkat lerázni ködös válaszokkal
lépjünk kapcsolatba újságírókkal, hogy lobbyzásunk nyilvánosságot kapjon
a kapcsolat folytatása, a nyomon követés alapvető fontosságú. A beszélgetés minden pontjáról készítsünk feljegyzést.
Küldjünk emlékeztető levelet arról, hogy szóbeli megbeszéléseinken miben maradtunk.
egy ígéret még nem jelent bizonyosságot – további sürgetésre és nyomásra van szükség

Jelentések, beszámolók írása

1. Miért van szükség beszámolókra?

“A szó elszáll…”: emlékeztető saját magunknak
Vizsgálat, ellenőrzés esetén: bizonylat, tanúság

Előnyök:
a) A beszámoló megírása segít a csoport saját céljainak tisztázásában
b) Az általunk kívánatosnak tartott mennyiségben és módon adhatjuk elő az információkat és az érveket
c) A tagság tájékoztatására alkalmas eszköz
d) felhívja a figyelmet kampányunkra és szervezetünkre
e) Ellenfelünket meglepetésként érheti
f) Alkalmas eszköz kampány beindítására, tárgyalásra, szervezet kiépítésére
g) Döntések alapjául szolgálhat
Hátrányok:
a) Növelheti a szakadékot a választmány és a tagság között
b) Tájékoztatja az ellenfelet gondolatainkról és ismereteinkről
c) hetekbe telik a tények, adatok összegyűjtése és az anyag megírása

2. Kinek szánjuk, kit célozunk meg a beszámolóval?

Ettől függ a beszámoló stílusa, hossza és az ismertetés módja, a technikai és szakmai részletek aránya és mélysége.
Nem kell feltétlenül mindent beleírnunk – a jól megválogatott és szelektált információ hatásosabb
Mellékeljünk hozzá fényképeket, dokumentumokat, sajtókivágásokat, idézzünk hozzászólásokat, véleményeket

3. Néhány alapvető szabály

a) A beszámoló puszta megírásánál és megléténél fontosabb az, hogy mit írunk le benne és hogyan.
b) A beszámoló csak egy része a munkának. A lobbyzás és a nyomon követés fontosabb.
c) Ne érintsünk benne túl sok kérdést – keverjük helyes arányban a tényeket, az érveket és a véleményeket.
d) Az üléseken készült jegyzőkönyvekre csupán támaszkodjunk – önmagukban ezek még sohasem kész jelentések
e) Ne használjuk fel összes adunkat – tartsunk vissza némi információt és érvet, amely a nyomon követő munkában még jól
felhasználható
f) Külső szakértők bevonása a beszámoló készítésébe nem feltétlenül előny: lehet, hogy pénzbe kerül, lehet, hogy éppen
azokkal áll kapcsolatban, akikkel nem szeretnénk, ha kapcsolatban állna, lehet, hogy beszámolónknak nagyobb értéke van a
maga “amatőr frissességében”, mintha profi, ámde külső szakember műve volna.
g) A tények mindig ellenőrzésre szorulnak. Ne adjunk könnyű támadási felületet.
h) Sokkal időigényesebb, de sokkal jobb, ha a beszámoló megírását egy csoport végzi: ha egy ember dolgozik rajta, a többiek
kezéből kicsúszik a dolog, kevésbé fogják ismerni a tényeket, nem tudják, mi került bele, mi maradt ki stb. A munka
szétosztható, átbeszélhető, mindenki kedvére megoldható.
i) Érthető, ne bürokratikus nyelvezetet használjunk, kerüljük a közhelyeket és a szakzsargont.

4. A megírás folyamata

a) Ne feledkezzünk meg az elejére tett összefoglalóról, amely tartalmazza a megfogalmazott ajánlásokat is
b) A megírás előtt állapítsuk meg, milyen fejezetekre, részekre bontjuk a jelentést, pl. bevezetés, a probléma leírása, stb. A
tagolás és az alcímek legyenek világosak.
c) Nem szükséges fényes papírra nyomni, de a borítója legyen figyelemfelkeltő
d) A részletes referenciákat, adatokat, statisztikákat tegyük a jelentés végére. A szövegben csak a leglényegesebbeket
szerepeltessük.
e) Ha a jelentés hosszú, készítsünk tartalomjegyzéket.
f) A sokszorosítás legolcsóbb és legkevésbé szép módja a stencil vagy a fénymásolás. Ha a dokumentumot pénzért árusítjuk,
kettős árat is megállapíthatunk (tagság és külvilág felé)

5. Sajtómegjelentetés

a) Tisztázzuk, miért akarjuk a megjelentetést, és kit akarunk megcélozni
b) Nem elég, ha egy riporternek átadjuk a kész anyagot – tisztázzuk vele a fő pontokat, hogy rövidítés, átdolgozás esetén “
képben legyen”. Ha sajtókommünikét írunk, 300 szónál ne legyen hosszabb
c) A helyi újságíróknak sok anyagra van szükségük – a folytatás is elhelyezhető
d) Az újságíró információs és visszacsatolási “csatorna” is lehet, ismerheti az ellenfél vagy vetélytárs szervezet véleményét és munkáját. Sohase tételezzük fel eleve, hogy a mi oldalunkon áll.
e) Nagyon fontos az időzítés: minél közelebb van a lapzárta pillanata, annál kisebb az esélyünk a bekerülésre
Ahhoz az újságíróhoz forduljunk, aki valóban érdeklődik irántunk, és ne ahhoz, akiről szeretnénk ,ha érdeklődne, vagy akinek érdeklődnie kellene.