Szolgálat Közösségi Lélekvédő Egyesület

1991/3

– Mit takar ez a különös elnevezés? – kérdezem dr. Fodor Katalintól, a “SZOLGÁLAT” Egyesület elnökétől.
– A közösségi mentálhigiéné területén dolgozó különféle szakemberek alakítottuk ezt a szakmai egyesületet a múlt év tavaszán. Kettős céllal: az egyre gyakoribbá váló külső megkeresés alapján induló konkrét munkákra, illetve a tagok önfejlesztésére fogtunk össze. Főként a szervezetfejlesztés területén keresik a közreműködésünket, s hogy a hazai szervezetfejlesztőknek ne keresztezzük a piacát, mi specializálódtunk a humán intézmények szervezetfejlesztésére.


– Melyek ezek?
– A skála igen széles, ide tartoznak egyebek mellett a börtönök, a szeretetszolgálat, a honvédség, a családsegítők, szociális otthonok, iskolák, ifjúsági irodák, de színházak és a művelődési házak is.
– Beszélj egy kicsit arról, hogy milyen konkrét munkákat végez mostanában az egyesület!
– Jelenleg öt projektünk van. Az a gyakorlat, hogy egy-egy munka teljes programját kidolgozza néhány tagunk – akiknek az érdeklődéséhez éppen legközelebb áll az adott feladat -, majd utána ők erre a többieket is megtanítják. Így van ez az említett projektek tekintetében is, amelyek a következők:
A menedzserképzés – szervezetfejlesztés humán blokkját dolgozta ki az egyik kis műhelyünk. A másik úgy indult, hogy az Országos Munkaügyi Központból kerestek bennünket, hogy a megyei Munkaerőszolgálati Irodák személyzetét készítsük föl. Ennek dolgoztuk ki a komplex humán felkészítési programját – ilyen témákkal, hogy viselkedés, attitűd, empátia, kommunikációs készség és egyebek. A tematika elkészítésén túl néhány megyében – az éppen ott élő tagjaink közreműködésével – vállaltuk, hogy magát a képzést is megcsináljuk.
Van egy népfőiskolai projektünk, amelyben általában a népfőiskolák humán témáit dolgozzuk föl, továbbá elkészítettük a szociális népfőiskola tematikáját. Ezeket a Magyar Népfőiskolai Társaság rendelte meg tőlünk.
Az iskolai projekt és az egészségügyi intézményekre most készülő anyagok főrészt szervezetfejlesztési jellegűek. Azért is használom ennyit ezt a fogalmat, mert ebben a hónapban kap 24 emberünk nemzetközileg elismert diplomát az Organizational Developmenttől az Emberi erőforrás felhasználású szervezetfejlesztés kurzusáról. Tehát mondhatom, hogy ezen a területen nagyon jelentős szakértelmünk van.
– Kik fordulnak ilyen segítségért, szolgáltatásért hozzátok?
– A legkülönbözőbb szervezetek: szakintézmények, kft-k, önkormányzatok illetve azok szövetsége, kisvállalkozások, sőt még politikai szervezetek is.
– Mivel foglalkoztok még ezeken kívül?
– Működtetünk egy elég komoly szakkönyvtárat – ezeknek a kiadványoknak az egyéni beszerzése anyagilag manapság egyre nehezebb -; esetenként saját tagjainknak kérésre nyújtunk szuperviziós segítséget és szervezünk konferenciákat. Legközelebb október 24-25-én HORIZONT címen lesz ilyen programunk, amelyen a mentálhigiénés munka horizontján lévő szakterületekkel ismerkedünk. Így szó lesz a parapszichológiáról, a sámánizmusról, a sátán jelenségről, a természetgyógyászat mentálhigiénés vonatkozásairól, a pasztorálpszichológiáról.
– Végül hol lehet az egyesülettel kapcsolatba kerülni?
– Bíró Gabriellánál a Szakasits Árpád út 55. szám alatt a Budapesti Művelődési Központban, ő egyesületünk titkára.