Szociális Szakmai Szövetség

1997/1

az Európai Unió PHARE programjának keretében három éve hozták létre hazai szociális szakmai szervezetek: a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, az Iskolaszövetség, a Magyar Családsegítők Országos Egyesülete és a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete.
A Szociális Szakmai Szövetség célja a szociális szakma súlyának és presztízsének növelésén túl a szociális szakma szakmai öntudatának kialakítása, a szociális szempontok megjelenítése a politika kormányzati, helyi és közéleti szintjein.


“Gyorsjelentés a szegénységről” címmel új kiadványt jelentetett meg, amely a képviselőket, pártpolitikusokat és a közembereket tájékoztatja a társadalomban zajló szociális folyamatokról.
Évente két Gyorsjelentés megjelentetését tervezzük, a következő a fogyatékkal élők helyzetét mutatja be. Ez a kiadványunk sajnos elfogyott, utánnyomását tervezzük.
“Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához” című kötet a szociális munka szakembereinek nyújt közvetlen gyakorlati segítséget, a mindennapi problémák megoldásához.
“Szociális Munka Etikai Kódexe” című dokumentum kiadását hosszas szakmai egyeztetések után állították össze a Szövetség szakértői.
“Jelentés a szociális szakemberek iránti keresletről” című kiadvány 1996. decemberében jelent meg. A Fraternité Rt. kutatása hasznos adatokkal szolgál a szociális szolgáltatások komplex tervezéséhez. A fenti kiadványok megrendelhetők az iroda címén:
1094 Budapest, Liliom u. 8.
Tel./fax: 216-2867, 216-2866
A Szövetség lapja a HÁLÓ című szakmaközéleti, szakmapolitikai lap. A HÁLÓ a legszélesebb értelemben vett szociális szakmához szól. A lapban olyan írások, információk jelennek meg, amelyek közvetlenül segítik a szociális szakemberek mindennapi munkáját, eligazodását a szakma aktuális kérdéseiben. a HÁLÓ híreivel, információival, vita- és jogi rovatával és egyéb írásokkal a szociálpolitika, a szociális munka legaktuálisabb, legégetőbb kérdéseire reagál, teret ad a szakembereknek arra, hogy megvitathassák azokat. A HÁLÓ szándékaink szerint egyfajta modern fórum, agora a szociális szakemberek számára. A lap előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatóságánál (1846 Budapest), az ügyfélszolgálati irodákban, a hírlapkézbesítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR, Buda-pest XIII. Lehel út 10/a. levélcím: 1900 Budapest) és vidéken a postahivatalokban. Az előfizetés egy évre 1800 Ft. A HÁLÓ példányai megvásárolhatók, illetve az 1996. szeptemberinél korábbi számok ingyen kaphatók, megrendelhetők a szerkesztőség címén:

1094 Buda-pest, Liliom u. 8.
Tel./fax: 216-2866, 216-2867.