Szerkesztői előszó a Parola 2021/3-as számához

2021/3

A Parola 2021/3-as számának szerkesztőiként a kezdetekben talán nem is sejtettük, hogy mekkora fába vágjuk a fejszénket, amikor az aktuális lapszám vezérfonalának a 18. Nyári egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért tematikáját választottuk. A kunbábonyi esemény résztvevői idén a helyi önrendelkezéssel kapcsolatos előadások, műhelybeszélgetések, szakmai bemutatók keretein belül foglalkoztak elméleti kérdésekkel és közösségi megoldások példáival, lehetőségeivel és kihívásaival. Így olvashatnak ebben a Parolában a Civil Minimum 2022-ről Móra Veronika tollából, valamint a Nyári Egyetemen megfogalmazott Helyi Önrendelkezési Minimumról Bodnár Zsuzsa összefoglalójában. A záródokumentum esetében vita alakult ki a Nyári Egyetem résztvevői között arról, hogy kik legyen a Helyi Önrendelkezési Minimum címzettjei, kik a leginkább érintettek ebben a témában, másképpen fogalmazva: kitől várjuk, hogy nyilvános párbeszédet folytassanak a helyi önrendelkezésről. A Parola szerkesztőiként úgy véljük, hogy teret adhatunk egy ilyen eszmecsere kibontakozásához folyóiratunk hasábjain, így felkértük Péterfi Ferenc közösségfejlesztőt, hogy ossza meg olvasóinkkal vitaindító gondolatait. Ezen felül két gondolatébresztő előadást is közlünk az eseményről: előbb Kovách Imre A demokrácia állapota – Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban, majd Kákai László Helyi önrendelkezés és civil társadalom című előadásának összefoglalóját olvashatják. Merényi Miklós egy izgalmas kerekasztal-beszélgetést vezetett: Civilek és önkormányzatiság Magyarországon és Közép-Európában. Erről mostani számunkban nem közlünk írást, az érdeklődök itt tájékozódhatnak a témában: ELLENFÉL VAGY SZÖVETSÉGES? – egy erős helyi civil társadalom és önkormányzat lehetséges együttműködése, Helyi érdekvédő kampányok: nyerd meg az ügyed, és válts ki demokratikus hatást!

Szinte hihetetlen, hogy milyen gyorsan elteltek a nyári hónapok, a nappali forróságot és a kellemesen hűvöskés nyári estéket lassan az ősz színekkel teli hangulata váltja fel. Ahogyan a természet, úgy mi is törekedtünk arra, hogy az ősszel megjelenő Parola is sok érdekes árnyalattal kecsegtessen. Így kaphatott helyet ebben a kiadásban Beke Márton a Torula – Kortárs Művészeti Központ közösségi kezdeményezését bemutató írása, amiben nemcsak egy izgalmas új intézményt ismerhetünk meg, de azt is megtudhatjuk, miként állítható a kortárs művészet és a közösségi munka egymás szolgálatába. Monostori Éva a Közéleti Kotyogót, egy olyan új médiumot mutat be, ahol a „köz, közeg, közösség válik közszereplővé”.

Barki Bálint és Sain Mátyás Részvételi költségvetés: a demokrácia csodagyógyszere vagy múló divat? – már címében is provokatív írásában külföldi és hazai modelleket mutat be, és kísérletet tesz tipikus mintázatok megragadására, a részvételi költségvetés jövőjének latolgatására.

Két fiatal kutató munkásságát, tapasztalatait ismerhetjük meg egy-egy izgalmas helyi fejlesztés bemutatása kapcsán. Maszlag Fanni és Csoba Judit a „co-creation” módszerét és annak alkalmazhatóságát mutatja be tanulmányában, melynek a Közös alkotás ereje címet adták. Egy másik érdekes kezdeményezés összefoglalója pedig Szakál Andrea és Péterfi Ferenc közös egyetemi kurzusát mutatja be. A boldogabb város akció célja, hogy a MOME hallgatói (alkotói) egy belvárosi mikroközösséggel együtt gondolkozva, tervezve, majd közösen építve alakíthassák saját lakókörnyezetüket.

Három állandó rovatunk sem maradhat ki a Parola aktuális számából. A Parola-hírekben röviden beszámolunk a telkibányai közösségfejlesztési maratonról, a Közösség Konferenciáról, valamint a Ferencvárosi Hackhatonról és a Közösségszervezők Országos Találkozójáról is. Könyvbemutatónkban Groskáné Piránszki Irén közösségfejlesztő életmű kötetét ajánljuk az olvasók figyelmébe. A Mit üzen a rádió-ban most Boros Tamás politikai elemzővel, az Egyensúly Intézet igazgatójával beszélget Péterfi Ferenc a Hogyan újítsuk meg a demokráciát? című javaslatcsomagról.

Először vehettem részt a folyóirat-szerkesztés izgalmas és érdekes folyamatában, feszült figyelemmel követtem az eseménysort, mely során az írások elnyerték végleges, publikálásra érett formájukat. Köszönettel tartozom a Szerkesztőbizottság összes tagjának a sok lelkesítésért és biztatásért. Őszintén remélem, hogy az itt összegyűjtött írások is hozzájárulhatnak a közösségfejlesztés jövőbeli sikereihez és a helyi kezdeményezések támogatásához.