Számunkra a politika érdekérvényesítés

2023/1

Az Élő Újság célja a társadalmi részvétel erősítése, a helyi érdek felismerése és érvényesítése, a városlakók problémáinak megoldására, illetve a problémák mögötti okok megszüntetésére, mérséklésére való törekvés.

Komoly előzménye, mondhatni múltja van az egyesület elnökének munkássága révén: 1972-1977 között Hajdúszoboszlón, 1978-1995között Nyíregyháza-Oroson, illetve néhány közérdekű téma ürügyén Nyíregyháza városában működött közművelődési és felnőttoktatási kezdeményezésként. Az Élő Újság a társadalmi problémák kezelése érdekében a problémákat feltáró, a lehetséges megoldásokat bemutató kommunikációt folytat egy általa meghonosított rendezvényközpontú folyamaton keresztül, (a Covid-19 járvány miatt a rendezvények szerepét online megoldások vették át), aktívabban jelen vagyunk internetes felületen is:  http://eloujsag.blogspot.hu/ illetve  https://www.facebook.com/eloujsagegyesulet/.Az „Élő Újság” sajátos érdekérvényesítési folyamat, több mint egy egyszeri alkalommal megvalósított rendezvény. Célja a szemléletformálás, tájékoztatás. Alkalmas a célcsoportban élők érdekeinek formális megjelenítésére, hatékony képviseletére a helyi döntési folyamatokban rendezvényeken és blogon.

Küldetésünk

Alapvető célunk az érdekérvényesítésben egy olyan kapacitás kiépítése, ami a helyi társadalom részvételére alapoz. Ennek érdekében rendezvényeket szervezünk adott közéleti, közösségi téma mentén, ez az úgynevezett Élő Újság, és blogot írunk, hogy hatékonyan segítsük a Nyíregyháza városban élő emberek érdekei feltárását, megjelenítését helyi ügyekben és döntési folyamatokban.

A rendezvények nyílt párbeszédre, problémafelvetésre és egyben megoldások keresésére megfelelő alkalmak. Esélyt teremtenek arra, hogy az itt élők beleszólhassanak a város ügyeibe, és személyes érdekeik érvényesítésével tegyék lakhatóvá a várost és a városrészt, amelyben élnek. Elősegítik a lakossági rétegek, célcsoportok közötti konfliktusok megelőzését, a már kialakult érdekellentétek kezelését, eredményes elsimítását is. Az Élő Újság ezek mértékének felmérésére is kiváló alkalmat teremt.

Számunkra a politika érdekérvényesítés. Semmilyen pártpolitikai identitás nem jellemzi tevékenységünket.

Az Élő Újság módszertana

Az „Élő Újság” több mint egy egyszeri alkalommal megvalósított rendezvény. Az alkalomnak ugyanis két hónapos feltáró előkészítő, és lezáró munkálatai vannak. Ennek keretében megtörténik a közérdekű téma kiválasztása, majd feltáró, riporteri, elemző munkafolyamatok eredményeként a konkrét témában érdekek kerülnek megfogalmazása, megtörténi a szakértők kiválasztása, kapcsolatfelvétel.

A tevékenység eredményeként történik meg a részletes megoldási projektek megfogalmazása, elindítása, megjelentetése, hozzáférhetővé tétele. Az Élő Újság hiteles kommunikációra törekszik, munkatársainak meggyőződése, hogy csak ilyen módon lehet növelni az emberek, a fiatalok állampolgári érzékenységét és aktivitását. Az Élő Újság rendezvényei bizonyítják, mennyire fontos, hogy ott születhessenek döntések, ahol a megvalósításukban leginkább érintettek az emberek. Az Élő Újság olyan közéleti-közösségi- kommunikációs módszer, amely lehetővé teheti mindezt, növelve az ott élők identitástudatát, kreativitását, és érdekérvényesítő törekvéseit, cselekvő akaratát. Kezdeményezéseinkben az átláthatóság alapvető érték.

A tevékenység eredményeként történik meg a részletes megoldási projektek megfogalmazása, elindítása, megjelentetése, hozzáférhetővé tétele.

Interaktív megoldásokra törekszünk. A résztvevők gazdagodnak a felelős részvétel, a „jól megfogalmazott problémafelvetés”, az eredményes együttgondolkodás, és a lakossági kapcsolatok élményével. A már előre felvett beszélgetések bejátszása, kommentálása, a rendezvényen készített interjúk és a riporterek összekötő szövegének pontos, újságszerű illeszkedése őszinte, problémafelvető légkört teremt. Érintettek és szakemberek együtt, szakemberek, akik partnernek tekintik önmagukat a válaszkeresésben és a problémamegoldásban, így mentoraivá válnak a lakosok érdekérvényesítő törekvéseinek.

Ez a nagyon hatékony attitűd is a módszernek köszönhető!

És ez a továbbiakban természetesen együtt jár a felelősség megosztásával és nyilvánosság előtti bevállalásával.  Megoldások, – itt és most- megvalósulásban elinduló koncepciók, érdekfelismerésen alapuló, együttes és kölcsönös, változtatások. Együttműködés a lakosok és a helyi társadalom más szereplői között. Helyben szerkesztettsége ellenére könnyen kezelhető és az információátadásban nagyon gyors és hiteles. A beleszólás esélyével adja át a megoldási kulcsokat az érintetteknek.

A folyamatot úgy élik meg, mintha rajtuk múlna, saját döntésük lenne, nem passzív elszenvedői többé az eseményeknek, nem hagyják megvezetni magukat.

Az Élő Újság aktívan befolyásolja a mélyszegénységben élő emberek érdekérvényesítését is. Hatékony, érdekes, információ gazdag, problémamegoldó, konfliktuskezelő, és – amint ennek híre megy, igen látogatott is.

A rendezvényről

A beszélgetés irányítója az Élő Újság szerkesztője: Kérdező, vitavezető, a problémák egy részének felvetője is, a szakemberként meghívott vezetők és a résztvevő közönség koordinátora is.

Beszélgetésvezető

Az Élő Újság hatékonysága nem elsősorban abban rejlik, hogy nagyszerűen egységesíti a hagyományos újság tartalmi és formai elemeit a nyilvános rendezvény lehetőségeivel, nem passzív befogadónak, hanem partnernek tekinti az állampolgárt, illetve a célcsoportból érintett lakosokat, lehetővé teszi, hogy maga is részt vegyen az újság tartalmának kialakításában. Aktív közreműködést kínál, egészen más befogadói attitűdöt hív életre, amit az érdekeltség sokoldalú megragadásával érhet el. Előzetes tájékozódásában mikrofonvégre kap mindenkit, aki a témában érintett, vagy a megoldásban partner lehet.

Az így elkészített és szerkesztett riportok tömör összegzésben adják hírül az emberek véleményét, megteremtve a nyilvánosság esélyét annak gátló körülményei nélkül, és messze túllépve a szokásos megközelítéseken. Hangos tudósítások, videók, interjúrészletek, bejátszások hívhatók elő, és ez az információbőség, sokszínűség valóban az újdonság erejével hat. A hagyományos cikkek és az interaktív tartalmak szerencsés kombinációja. Nincs „első hozzászóló”, „kommunikációs zaj”, „egymás melletti elbeszélés”, félelem a nyilvános szerepléstől. Nem fordul elő kommunikációs gát vagy korlát.

Alapvető cél az érdekérvényesítésben egy olyan kapacitás kiépítése, ami a helyi társadalom részvételére alapoz. Az előzetes felmérések, érdekfeltárások, egyeztetések alapján kijelölt témakör(ök)ben jártas szakemberek, helyi vezetők és az érintett lakosok találkoznak egy jól megközelíthető helyen (pl. helyi közösségi ház), ahol a szerkesztő irányítása mellett „íródik az újság”.

Közönség

Érdekessége tehát, hogy helyben születik, tartalma nem előre kiszámítható (csak az érdekérvényesítés ténye biztos), és azonnal érzékelhető, sőt dokumentálható eredményekről szólhatnak a „cikkek”. Már az érdeklődést felkeltő cím is jelzi általában, hogy a módszer túllép a szokásos fórumszerű találkozókon, és emberközelbe hozza a helyi társadalom /a témában/ érintett – itt és most- gondjait, kihívásait, megoldásra váró felvetéseit. A vezércikk kezdésként összefoglalja a megoldásra váró témakör lényegét, és bemutatja egymásnak a résztvevőket.

A programban résztvevő partnerek összetartó, összefüggő, egymásra épülő folyamatokat kezdeményeznek, amelyek az adott ügyben, a helyi társadalomban együttesen meginduló változásokat generálnak. Az Élő Újság az önszerveződés, önkéntes tevékenység és az együttműködési hajlandóság, érdekérvényesítő képesség javításának jól bevált módszere. Érdekérvényesítő folyamatként alkalmat teremt az emberek társadalmi részvételének gyakorlására azzal, hogy feltárja azon tevékenységek körét, amelyben ezt közvetlenül és hatékonyan együttműködve, /közösségekbe szerveződve, vagy civil szervezetekhez kapcsolódva/ megtehetik. Résztvevői az aktivitás élményével tapasztalják meg milyen az, ha a személyes közéleti részvétel és cselekvés a helyi közösség számára haszonnal jár, és a fenntarthatóság irányába mozdul el. Nem csak előhív, aktivizál témákat, de megteremti azt az összefogást is a közjó érdekében, amivel befolyásolja az önkormányzati szervek és intézmények munkáját a lakosság valóságos közreműködésével.

Válaszolók

Az eredeti módszer kidolgozója Szöllősy Tibor és Dr. Rácz Éva (1972). Gyakorta jellemző az együttműködés az önkormányzat sajtószolgálatának munkatársaival is. 2014-ben http://eloujsag.hu/ néven elindult weboldalunk írása, szerkesztése. A honlapunkon aktív emberek az aktivitás élményével tapasztalják meg milyen az, ha a személyes közéleti részvétel és cselekvés a helyi közösség számára haszonnal jár, és a fenntarthatóság irányába mozdul el.  „Keressen minket!”, ezt kérjük a városlakóktól és civil partnereinktől, észrevételeket, közérdekű javaslatokat várva.

Az Élő Újság Egyesület

Civil szervezetként szélesebb bázison, egy közösség kezdeményezéseként működik rendszeresen, folyamatosan és igényesen a politikát, mint érdekérvényesítést érvényesítve, de változatlanul önkéntesek bevonásával. Az Élő Újság Egyesület 2011. őszén kezdte közösségbe, civil szervezetbe való szerveződését. Az egyesület fókuszában a helyi érdekérvényesítés áll egy a vezetője által kidolgozott szakmai módszer alapján. 2015. végére közhasznú szervezetté vált. A Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium tanulói közösségi szolgálatukat egy az egyesület és az iskola közötti együttműködési megállapodás alapján nálunk is teljesíthetik, ezzel folyamatosan bővül a nálunk önkénteskedők száma. Az egyesületnek három fős elnöksége van, jelenleg nincs irodánk, többnyire home office-ban írunk, alkotunk és építjük kapcsolatainkat a városlakókkal. Működésünkbe jelentős korlátozásokat vitt a Covid-19 járvány. Fel kellett adnunk a rendszeres, élő találkozásokat, viszont megtanultuk az online módokat. Blogunkra naponta friss információk, írások kerülnek fel, amelyeknek nagy az olvasottságuk.

Törekszünk arra, hogy közhasznú tevékenységeink és munkánk korábbi minőségét, eredményességét megőrizzük, sőt fejlesszük a járvány, manapság a háború, infláció miatti félelmek és korlátozások ellenére. A szervezet működését az önkéntes munka és kisebb pályázatok és partneri együttműködések biztosították az elmúlt években. Az önkéntesek száma változó, egy-egy rendezvényhez kötődően 10-20 főt tudunk megmozgatni, a széles partneri kapcsolatoknak köszönhetően szolgáltatásokat, például terembérletet kedvezményesen tudunk igénybe venni.

Az Élő Újság befogad minden pozitív visszajelzést és “ajtót nyit” a megoldások felé, olyan közéleti-közösségi kommunikációs módszer, amely már bizonyította Nyíregyháza város életében is, hogy találkozhat a városlakó polgár és a városirányító vezetés akarata, hiszen támogatja a helyi érdekérvényesítést, a helyi partneri együttműködést az önkormányzati szervek, a pártok, a civil szerveződések és a város polgárai között.

 

Szerző:

Rácz Éva – Közösségszervező, közösségépítő ambícióim (akkor még ösztönösen) egykori középiskolámban kezdődtek, majd a közművelődésben szerzett diplomáimmal váltak tudatossá, sőt mi több, életpályám megalapozó törekvéseivé. Pályakezdőként klubokat szerveztem, de főiskolai oktatóként is otthon voltam hallgatói közösségekben hol mentorként, hol aktív közreműködőként. A helyi érdekérvényesítés fontosságával Városi Művelődési Központ igazgatójaként Hajdúszoboszlón szembesültem először. Itt született a ma is működő Élő Újság, mint folyamatosan megszervezett rendezvény ötlete, majd a nyolcvanas-kilencvenes években Nyíregyháza-Oroson hozott komoly, tényekben, adatokban is mérhető eredményeket. Jelenleg is két civil szervezet irányító szakembere vagyok. A Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Egyesület szakmai koordinátoraként, és az Élő Újság Egyesület elnökeként segítem fiatalok közösségi életét, kapcsolódását a helyi társadalomhoz. Szakmaiságom alapja, hogy mindig is hittem abban, az ember közösségekben fejlesztheti ki legjobb képességeit, legkiválóbb társas kapcsolatait. Meggyőződésem, hogy civilek, közösségek nélkül nincs jól működő társadalom.