Szakiskola Csengerben: Gazdaképző speciális szakiskola

1992/4

Nyár végén avatták Csengerben a művelődési intézményeket, az egy épületegyüttesben elhelyezkedő oktatási centrumot. A tartalmi munkára a különféle területeken érdekes elképzelések születtek. Egyik elképzelés a gazdaképző speciális szakiskola.


Térségünk mezőgazdasági jellegű. Fő profilja a télialma-termelés, szántóföldi növénytermelés és konzervipari zöldségtermelés. A nagyüzemi mezőgazdaságban bekövetkezett változások után egyre több egyéni kisgazdaság és farmergazdaság jön létre. A minőségi cserét a mezőgazdaságban csak akkor lehet megvalósítani, ha a leendő tulajdonosok, családtagok a kisüzemek szakavatott mindenesei. A gazdaképző szakiskola az ehhez szükséges alapokat szeretné lerakni. A tanulók elméletben és gyakorlatban is felkészülnek, munkát végeznek, és még arra is figyelünk, hogy egy fiatalnak öröme legyen abban, ha az apjával a kisüzemben együtt dolgozhat
A tanulók az iskolában ismereteket szereznek a termeléshez kötődő feladatok ellátásához is, amilyenek a termény eladása, a növényvédő-szerek beszerzése, a különböző hitelek felvételének intézése stb. Az oktatás azt tartja szem előtt, hogy a gazdaságot a jelenlegi válságból csak a jól felkészült szakembergárda mentheti meg.
Térségűnkre is jellemző, hogy az általános iskolát végzett fiatalok egy része különböző okok miatt nem tanul tovább, mások kimaradnak a középiskolából s vannak olyanok, akik bizonyítványukkal nem tudnak elhelyezkedni. A kétéves szakiskola alkalmas arra, hogy szak- képzést adó foglalkozásokat szervezzen, hogy eljuttassa a tanulókat a vizsgázásig és szakképzett farmergazdaként dolgozni kezdjenek.
A speciális gazdaképző szakiskolát terveztük meg a Nemzeti Szakképzési Intézet által kidolgozott közismereti program, valamint a Földművelésügyi Minisztérium által kidolgozott szakmai képzési program alapján, a helyi sajátosságokat figyelembe véve. Elgondolásunkat a helyi önkormányzat képviselőtestülete jóváhagyta, szervezését és beindítását határozatilag elfogadta és pénzügyi hátterét biztosította.
Az induló képzést a Csengeri Hírmondó augusztusi számában és a Kelet-Magyarország egyik augusztusi számában hirdettük meg. Felkerestük a térség általános iskoláinak igazgatóit és tájékoztattuk őket a szakiskoláról és a beiskolázási feltételekről.
Az eredetileg 20 főre tervezett gazdaképzőbe több mint harmincan. jelentkeztek Csenger térségétől egészen Ököritófülpösig. Végül is 13 lánnyal és 17 fiúval október elsejével indult ez a speciális szakiskola, mely 2 éves és a záró- vizsga után bizonyítványt ad.
Fő profilja a “Házikerti növénytermesztés” (talajművelési ismeretek, növényszaporítási módok, növényápolás, növényvédelem, gyümölcstermesztés), de betekintést nyújt a pénzügyi ismeretek világába is (kölcsönök, adózás, kereskedelmi ismeretek). A képzést egyébként rugalmasan kezeljük, mindent tanítunk amire igény van (pl. gépírás, számítógépes ismeretek), és természetesen a szakmai ismeretek mellen helyet kapnak a közismereti tárgyak is.
A gyakorlati oktatást a nagyüzemben és egy mintagazdaságban biztosítjuk a tanulóknak. Itt lehetőség van az FM által kidolgozott szakmai képzési program elsajátítására.
Úgy gondoljuk – s a tapasztalatok is azt igazolják-, hogy a térségben szükség és igény van erre a képzési formára. Meglátásunk szerint sok gonddal és nehézséggel átalakuló gazdaságunk és társadalmunk igényli a konkrét helyzetekhez alkalmazkodó rugalmas változásokat. Tanulóink a két éves szakképzés után (ehetőséget kapnak arra, hogy megtalálják helyűket nehezen kiszámítható világunkban.