Somogy Megyei Közösségszolgálat

1993/5

40 évem alatt az ország négy tájához fűz erősebb kötődés. Csongrád megyei születésem, első éveim után Szabolcs-Szatmár megyében iskoláimat végeztem, első munkahelyem és hosszabb népművelői pályám (Nyírbátor) emlékeztet, Debrecenben újra tanultam, majd 14. éve Somogy megyében, Csurgón telepedtünk le, ahol mindvégig a helyi Művelődési Központ vezetését láttam el.


Közösségfejlesztői munkához korábbi művelődési otthoni tevékenységeim vezettek el: “Nyitott .ház”, helyi kalendáriumok szerkesztése, településtérkép folyamata fejlesztésekre, közművelődési egyesületek szervezésének bátorítása, segítése, egyesület, alapítvány létrehozása és működtetése közösségi. ház építésére, civil szerveződések támogatása, helyi újság szerkesztése, a nyilvánosság erősítése településeken, nemzetközi kapcsolatok kialakítása és erősítése, elöljáróságok és tiszteletdíjas népművelők népfőiskolájának vezetése, falukutatás, közösségfejlesztői képzés és tábor irányítása; közösségfejlesztői mesteriskola elvégzése.
A ‘8C-as évek elején az akkori Népművelési Intézet Beke Pál osztálya által szervezett táborok (Telkibánya, Bakonyszentkirály) és későbbi fórumok, szakmai találkozók adtak jelentős változást, segítséget munkámhoz, a megrögzött napi feladataim megújulásához. Szentpéteri Zoltán tanácsaira lettem jártasabb az egyesületekben, “erőszakosabb” a Pogányszentpéteri Egyesület megalakulását akadályozókkal szemben 1982-ben, Nyers Sándorné tanított meg a csurgói szőlőhegyi népművelők játszóházi táborában a nomád körülmények felejthetetlenné varázslására – ők már nem lehetnek velünk.
Tanító barátaimtól tudom, tanítani kell.
1993. szeptember 1-jétől a Közösségszolgálat Alapítvány Somogy megyei Irodájának vagyok a vezetője. Területemhez a hozzám közeli zalai településeket is kértem.
Folyamatosan juttattam el bemutatkozó leveleimet a polgármestereknek, személyes találkozókon beszélek munkámról és a megyében lévő helyi újságok, televíziók szerkesztőinek szervezett fórumon mutatkozok be.
Hamarosan megalakul a megyei Közösségfejlesztők Egyesülete (mely alapja lesz a hálózatépítésemnek), ahová hívom és várom az érdeklődő, támogató jelentkezőket. A korábban megkezdett ezirányú munkámat folytatom, a csurgónagymartoni fejlesztésről kiadványt készítünk a képzésben résztvevőkkel. Megkezdem a kistérségi falufejlesztést Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd és Őrtilosban. Csurgón az Önkormányzati Gimnáziumban a pedagógiai szakközépiskolai képzés 4. évfolyamának befejezése után 5. évfolyam indítását tervezik, melynek terve a közösségfejlesztés. Előkészítésben részt veszek, valamint a jelenlegi végzős hallgatókkal terepmunkát végzek.

További tevékenységeim:
– térségemben a társadalmi valóság további megismerése,
– kapcsolatok kialakítása és tartása önkormányzatokkal, egyesületekkel, alapítványokkal, egyéb civil szervezetekkel, intézményekkel, kapcsolat teremtés közöttük,
– szakértői hálózat működtetése,
– tájékoztatás, tanácsadás, koordinálás, önállóságra való hajlam erősítése, a helyi nyilvánosság fejlesztése, ismeretanyag átadása önkénteseknek, szervezeteknek, döntéshozóknak, érdeklődést kelteni, képezni…
– megoldások keresése a polgárok, csoportok, önkormányzatok problémáira,
– közreműködés pályázatok elkészítésében, megvalósításában” értékelésében,
– falusi turizmus képzése és fejlesztése,
– a kárpótlással földhöz jutók szövetkezésének segítése,
– nemzetközi kapcsolatok segítése, tapasztalatszerzések elősegítése,
– információs adatbank működtetése, s mindazok a felvetések, melyek az egyesület megalakulásakor felszínre kerülnek, továbbá nyitottan reagálni mindazon kérésre, melyek a fejlesztői munka során adódnak.