Sárvíz Völgye Polgári Együttműködés Egyesület, Sáregres

2001/3

Egyesületünk 2001. februárjában alakult 13 lelkes taggal.

Az egyesület elnöke: Dr Dobrovitzky Imelda, Sáregres község orvosa, alelnöke: Dr Földi József, Cece község állatorvosa, az egyesület; titkár Sáregresen tanítónő.
A tagok elsősorban sáregresi, cecei és vajtai lakosok, de maga a szervezet az egész Sárvíz-völgye kistáj településének polgárait, illetve annak ifjúságát kívánja támogatni mindenféle tekintetben.
Az Egyesület általános céljai között szerepel:


a Sárvíz-völgye kistáj területén élő és dolgozó állampolgárok nemzeti gondolkodásának fejlesztése,
a nemzeti és polgári értékrend – az – erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, a hűség, a kitartás, a hazaszeretet – képviselete és terjesztése,
nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, szakmai és polgári fórum teremtése a kistérség fejlesztésével kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek,
a régió polgárainak bevonása a hosszú távú célokat szem előtt tartó tevékenységek megszervezésébe,
az Egyesület céljaihoz kötődő tudományos tevékenységek, és ezek eredményei nyilvánosságra kerülésének a rendelkezésre álló eszközökkel való elősegítése.
Konkrét célunk a közeljövőben a Kihívás napja lakossági sportvetélkedő megrendezése 2001. május 30.-án. A vetélkedő helye Sáregres, de a közeli települések – Cece és Vajta – sport-kedvelő lakosait – elsősorban a fiatalokat – is be kívánjuk vonni ebbe a nagyszerű játékba, mely a testedzésen túl kiválóan alkalmas a résztvevők és a nézők szórakoztatására egyaránt.
A Sárvíz–völgye kistérség tizenkét települést foglal magába: Sáregres – a kapu –, Alap, Alsószentán, Cece, Nagylók, Vajta, Hantos, Mezőszilas, Igar, Sárszentágota, Sárkeresztúr, Sárbogárd.
Húsvét előtt – Nagypénteken – kizárólag a női nem képviselőinek – kis- és nagylányoknak, asszonyoknak, nagymamáknak – „Húsvétolót’ rendeztünk, mely egy délutáni programként indult, csöndes zene melletti kellemes beszélgetés volt. Mindenki a saját meglepetését hozta: húsvéti tálat: csoki tojást, nyuszit és csibefigurát, süteményeket, ínyenc és salátástálat és kellemes innivalókat.
Pünkösd előtt ismét egy kellemesnek ígérkező pénteki délutánon „pünkösdölőt” tervezünk, a „húsvétolóhoz” hasonlóan.
Fejér megye területén is nagyon elterjedt a parlagfű. A parlagfű írtásban érdekelt minisztériumok, köztük a Belügy- és Egészségügyi Minisztérium, valamint a Parlagfű-Egészség-Környezet Konferencia felhívásában „Országos parlagfűmentési napot” hirdetett 2001. június 9-ére.
Egyesületi megmozdulással szeretnénk támogatni az
Országos parlagfűmentési napot az iskolákban versenyt hirdetve, hogy ki szedi és hozza be a legtöbb növényt egy településenként kijelölt gyűjtőhelyre? Az élenjárókat jutalomban részesítenénk.
A nyár folyamán a kistérségi települések bevonásával egy fogathajtó bajnokságot szeretnénk rendezni, melynek színhelye valószínűleg ismét Sáregres lesz.
Az egyesületünk eddig minimális anyagi támogatást tudott csak szerezni a Sáregres és Cece területén élő vállalkozóktól. Ebből a Kihívás napja rendezvényünket részben fedezni tudjuk.
A későbbiekben is szeretnénk rendezni a fentiekhez hasonló, az egész kistérséget megmozgató eseményeket.
Gondolataink között szerepel a kisiskolák összehívása is.
Az Egyesület működtetéséhez anyagi támogatásra lenne szükségünk.
Kérésem meghallgatását megköszönöm.

Sáregres, 2001. május 24.

dr. Dobrovitzky Imelda
elnök

Részlet az ajánlásból:

A programot több szempontból is fontosnak tartom:
· Ez a mostanában alakult egyesület valóban hiánypótló feladatot, fejlesztést vállalt fel térségében, melynek megvalósítása – kellő szakmai segítséggel- reális célkitűzés.
· Fontos erőforrása az egyesületnek – s így az egész feladatvállalásnak-, hogy kezdeményezői a helyi értelmiség és elit tagjai, s ez jelentős szellemi és kapcsolati erőforrást jelent.
· A helyi cselekvés programban – de a saját közösségfejlesztői gyakorlatomban sem – gyakoriak az értelmiségiek, vagy a helyi társadalom elitjének kezdeményezései. Érdekes lenne összehasonlítani a lakossági programok e két kezdeményezési szegmensének eredményeit, kiemelt figyelemmel egyik, vagy másik erősségeire, gyengébb, vagy kritikusabb pontjaira, az életképességükre, a hatékonyságukra a tevékenységek és a bevonás területén.
· A tervezett – a pályázatban nem részletezett – rendezvények, programok valóban hiányoznak a települések életéből, valós igényre válaszolnak.

A fentiek értelmében az ötletet képzésen való részletes kidolgozásra ajánlom, melynek során plasztikusabbá válna bevonási szándékuk, konkrét tervezett programjaik, továbbá ahol módszerekkel, eszközökkel segíteni lehetne őket abban, hogy ne szülessen egy újabb szűkebb kör által meghatározott igényekre válaszoló szervezet, hanem olyanná tudják tenni közösségüket, ahol a tagok cselekvő polgárok.