Részt veszel a részvétel hetén!!?? 2005. szeptember 19-25.

2005/3

A Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Kollégium Alapítvány, a Magyar Művelődési Intézet, a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért és a Közösségi kezdeményezéseket támogató hálózat felhívással fordul mindazokhoz, akik fontosnak tartják a közösségi alapú társadalom kialakulását és ezért tenni is képesek/hajlandók, hogy legyenek alakítói vagy résztvevői az Állampolgári Részvétel Hete országos eseményeinek!

Előzmények
A Közösségfejlesztők Egyesülete és a Civil Kollégium Alapítvány tagja a kelet-közép európai térségben működő CEE Citizens Network nemzetközi szervezetének. A CEE Citizens Network 2005. május 12–15-én Belgrádban megtartott konferenciáján (a Közösségfejlesztők Egyesülete korábbi kezdeményezésére, s a döntést előkészítve) úgy döntött, hogy szervezetének 16 tagországa egyidejűleg, a szeptember 19–25-ig tartó héten Citizen Participation Weeket rendez, tehát megszervezi az Állampolgári Részvétel Hetét.

Mi az Állampolgári Részvétel Hete?
Olyan rendezvények sorozatából áll, amelyek harsányan, mindenki által érzékelhetően hívják fel a szűkebb és tágabb társadalmi környezet figyelmét a részvételi demokrácia fontosságára. A programok figyelemfelkeltő jellegűek, a közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil cselekvést helyezik a középpontba, s azt is bemutatják, hogy mindez lehetséges. Helyi, megyei és országos akciók, szakmai és civil találkozók, médiaesemények, nyilvános gyűlések stb. adják össze az Állampolgári Részvétel Hetének programját.
Hogyan csatlakozhatsz?
– Bővebben a tervezett tevékenységekről
– Szervezhetsz programokat, kezdeményezhetsz kérdőívezést
– Töltsd ki az Állampolgári Részvétel Hete kérdőívét
– Vegyél részt vidéki programjainkon (szeptember 10-től elérhető)
– Vegyél részt a fővárosi eseményen

VEGYETEK RÉSZT TI IS…..RAJTunk múlik!!!

Bővebben a tervezett tevékenységekről:
– a Közösségfejlesztők Egyesülete és a rendező szervezetek felhívják az Országgyűlés, az országos és közösségi média figyelmét az állampolgári részvétel fontosságára és a hét eseményeire.
Göncz Kinga miniszter és a rendező szervek képviselői a hét első napján, 2005. szeptember 19-én, sajtótájékoztatót tartanak Budapesten, a Kossuth-téri Parlament Caféban, 11,30-tól;
– a „Közösségi kezdeményezéseket támogató hálózat” az ország valamennyi megyéjében figyelemfelkeltő akciókat szervez, melyeket a helyi közösségi csoportok, civil szervezetek és aktivisták terveznek és valósítanak meg (az országos programot lásd a programfüzeten és a honlapon!)
– a helyszínek országszerte szúrópróba-szerű, felderítő jellegű felmérést végeznek az állampolgári részvétel helyi mértékéről, a helyi társadalmi tőkével összefüggésben;
– az országos helyszíneken folyó programokat, valamint a felmérés eredményét a záró eseményen, Budapesten mutatjuk be a széles nyilvánosság előtt;
– A budapesti záróesemény két napja magába foglal
egy „népünnepélyt” a budapesti Corvin téren, ahol különböző akciók között bemutatásra kerülnek a megyei programok, a felmérések eredményei, s felszólalnak a társadalmi részvétellel foglalkozó szakemberek és politikusok is,
egy kétnapos találkozót, a Közösségi kezdeményezéseket támogató hálózat pontjain lévő közösségi aktivisták és szakemberek, valamint az érdeklődő szimpatizánsok számára. A találkozó egyetlen témája az állampolgári részvétel,

a helyi kezdeményezések bemutatása – maguk a kezdeményezők által;
– a Közösségfejlesztők Egyesülete minden helyszínre eljuttatja a 19 országban egyöntetűen használatos plakát és szórólap magyar nyelvű változatát;
– Az esemény befejezése után a közösségfejlesztés folyóirata, a Parola külön számát jelentetjük meg az Állampolgári Részvétel Hetéről, az esemény saját honlapja alkalmat ad a programok bemutatására és összekapcsolására, képi és hanganyagok feltöltésére, on-line közvetítésekre (arh.kozossegfejleszte.hu)

Azért érdemes részt venned, mert:
– a helyi ügyek országos, és az országos ügyek európai nyilvánosságot kaphatnak,
– megmutathatjuk, hogy a részvételi demokrácia nem csak utópia, hanem feladat, amely egy jelentős társadalmi csoport közös ügye,
– bár a részvételi demokráciához kapcsolódó fogalmak egyre divatosabbak, a valós törekvések egyre több akadályba ütköznek,
– ezeket az akadályokat már nem lehet elkülönült kezdeményezésekkel leküzdeni
és ha mi nem veszünk részt az Állampolgári Részvétel Hetén, akkor……?!?
Az Állampolgári Részvétel Hete országos felmérése
Akik ebben látnak fantáziát, elvégezhetnek egy egyszerű, felderítő jellegű felmérést az állampolgári részvétel helyi mértékéről, a helyi társadalmi tőkével összefüggésben. A felmérés lebonyolítása köré sok szervezet különleges „akciószerű” eseményeket szervez (a programok figyelemfelkeltő jellegűek, a közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil cselekvést helyezik a középpontba, az állampolgári/közösségi/társadalmi részvétel fontosságát hangsúlyozzák, jó gyakorlatokat mutatnak be; helyi, megyei és országos akciók, szakmai és civil találkozók, médiaesemények, nyilvános gyűlések stb.).
A felméréshez rendelkezésre bocsátunk egy kérdőívet, a szükséges háttér-információkkal. A felmérés kitöltetését már szept. 1-től meg lehet kezdeni, a zárónap a felmérésre 20-a, 21-én a kezdeményezők összesítsék az eredményeket és küldjék fel a köfe@kka.hu-ra. A helyi/megyei összesítéseket egyesületünk összegzi.

Háttér-információk a kérdőíves felméréshez
A kérdéseket a brit Citizenship Survey 2001-es kérdőívéből válogattuk, amely a társadalmi tőke állapotával kapcsolatos felmérést ez évben végezte el először egy országos reprezentatív mintán. Hatására Magyarországon és Közép-Kelet Európában is végeztünk szúrópróba-jellegű felméréseket, eredményeit lásd a Közösségfejlesztők Egyesülete honlapján és a Parola 2004/3. számában!
Az Állampolgári részvétel hete keretében is csak ilyen szúrópróba-jellegű felmérésre szorítkozhatunk, melynek során véletlenszerűen megkérdezett embereket szondáztatunk meg és próbálunk képet kapni egy-egy lokalitás, majd „az ország lakosai” állampolgári részvételének minőségéről és gyakoriságáról. Ez a felmérés szociológiailag nem lesz mindenben alátámasztható, vagyis eredménye nem feltétlen felel meg a tudományos igényeknek, de rögzít majd egy pillanatképet, kifejez egyfajta benyomást a témában, és az összesített eredmények felhívhatják a döntéshozók figyelmét – helyi és országos szinten is – egy azonos témájú felmérés reprezentatív mintán történő megrendelésének fontosságára! Tapasztalataink szerint a társadalmi tőke mérése alkalmas arra, hogy a politika napirendjére tűzze a társadalmi részvétel fokozásába történő befektetések szükségességét!


Állampolgári Részvétel Hete
Corvin téri események (1011 Budapest, Corvin tér 8. Magyar Művelődési Intézet)
2005. szeptember 23–24.

Program

Szeptember 23. péntek
10.00–14.00:
A Közösségi kezdeményezéseket támogató hálózat megyei műhelyeinek konferenciája a Magyar Művelődési Intézet Stúdiójában
Bemutatkoznak a megyei műhelyek helyi cselekvő csoportjai I.
Megyénként 3 fős csapatokat várunk, 2 közösségi aktivistát és a megyei műhely felelősét, a 10–10 perces bemutatkozásokat a közösségi aktivistáktól várjuk.

14.00: ebéd
16.00 Állampolgári részvétel napja a Corvin téren:
– Megnyitó: az Állampolgári Részvétel Hete Közép-Kelet Európában – Varga Máté
– Az állampolgári részvétel felderítő-jellegű felmérésének eredményei – Péterfi Ferenc
– A Közösségi kezdeményezéseket támogató hálózat – Hallgató Éva
– A közösségi alapú társadalomról – Vercseg Ilona
– Dokumentált villámbeszámolók a lezajlott ÁRH megyei programokról – a megyei műhelyek vezetői
– Válaszadás az országos és a közösségi média kérdéseire

További programok:
– Kiállítások a Corvin tér gyepén és az MMI előcsarnokában
– Társadalmi akciókat kezdeményező szervezetek vizuális bemutatkozásai
– „Elbeszélgető”: a kényelmes beszélgetéseket a Retextil műremekek biztosítják a Magyar Művelődési Intézet előcsarnokában
– Panasziroda: az egyéni és közösségi részvételhez, a környezethez, környezetvédelemhez kapcsolódó ügyekben, ügyes-bajos kérdésekben segítünk közösen megoldásokat találni

És még egy kis film, zene, látvány, étel-ital, beszélgetés

21.00: az esemény zárása

Közös vacsora, szállás elfoglalása

Szeptember 24. szombat
8.00-13.30 A Közösségi kezdeményezéseket támogató hálózat megyei műhelyeinek konferenciája a Magyar Művelődési Intézet Stúdiójában. Bemutatkoznak a megyei műhelyek helyi cselekvő csoportjai II.

Vidéki programok

Nap
Óra
Helyszín
Esemény
Szervezők
Kapcsolat;
E-mail
Telefonszám
14–20 folyamatos Somogy megyei települések Az induló közösségi kezdeményezések bevonása a kérdőívezésbe (felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékéről) „Köztámháló”, Somogy megye Baróti Zoltánné 06/30 225-2311
06/30 853-6925
06/82 571-015
folyamatos Veszprém megye több városában és községében Kérdőívezés (felmérés az állampolgári részvétel
helyi mértékéről)
„Köztámháló”, Veszprém megye Bazsó Gabriella 06/70 334-6712
06/87 437-400
16–17 folyamatos Budapesti Művelődési Központ előtér, E-Magyarország; Kelenföldi Szabadidő Park Kérdőívezés az Őszköszöntő Fesztiválon (felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékéről) Budapesti Művelődési Központ Slézia Gabriella 06/1 371-2760
19–20 folyamatos Debrecen, a város több pontján Kérdőívezés (felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékéről) „Köztámháló”, Hajdú-Bihar megye Giczey Péter 06/20 946-2604
19–21 folyamatos Szombathely több pontján A szociális munkás szakon tanuló főiskolai hallgatók (MMIK) és a Civil Ház munkatársai kérdőíveznek az állampolgári részvétel helyi mértékéről Helyi Nyilvánosságért Egyesület, Civil Ház; „Köztámháló”, Vas megye Szilágyi Nóra 06/30 605-9581
folyamatos Vasvár A Vasvári Színi Egylet, a Gyepübarátok kérdőíveznek az állampolgári részvétel helyi mértékéről „Köztámháló”, Vas megye; Helyi Nyilvánosságért Egyesület Gergyéné Szakály Georgina 06/30 946-7106
folyamatos Nógrád megye több települése Kérdőívezés (felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékéről) „Köztámháló”, Nógrád megye Szolnoki Ildikó 06/20 432-8995
19–22 folyamatos Nádasd Kérdőívezés (felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékéről) Együtt Nádasdért Egyesület, „Köztámháló”, Vas megye; Karvalics Zoltán 06/70 379-1736
folyamatos Csepel Kérdőívezés (felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékéről) Rákóczi-kert, Civil és Közösségi Ház Fodor Tamás 06/1 427-0340
folyamatos Körmend Kérdőívezés (felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékéről) Béri Balog Ádám Néptáncegyüttes Egyesület, „Köztámháló”, Vas megye; Korbacsics Tibor 06/30 969-6718
19–23 folyamatos Debrecen Holland önkéntesek látogatása az Életfa Egyesület önkénteseinél Életfa Egyesület Giczey Péter 06/20 946-2604
19–24 folyamatos Rákoscsaba Tájékoztatók a Közösségi Támogató Hálózat iránt érdeklődőknek, és naponta a témával foglalkozó interjúk a helyi rádióban. Csabaiak Csabáért Közösségfejlesztő Program Pájer Ildikó 06/1 256-9526
folyamatos Csongrád megye több települése; Teleházak; Információs pontok Kérdőívezés (felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékéről) Bordányi Ifjúsági Információs Pont;
„Köztámháló”, Csongrád megye
Tanács Gábor 06/30 303-8422
06/62 588-131
folyamatos Miskolc, a város több pontján Kérdőívezés (felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékéről) Dialóg Egyesület; „Köztámháló”,
B-A-Z megye
Molnár Aranka 06/30 252-9121
19 10:00–15:00 Győr, Baross út Kérdőívezés (felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékéről) TIT Pannon Egyesülete; „Köztámháló”,
Győr-Moson-Sopron megye
Csobod Tibor 06/30 488-6433
folyamatos Budapest, Újpalota A Nyírpalota Társaság országos felhívást indít: Milyen önkormányzatot és milyen polgármestert akarunk? – címmel Nyírpalota Társaság Kelemen Árpád 06/1 266-5912
10:00 Beled, Általános Művelődési Központ Kiállítás és vásár a játszóházi programok legjobb alkotásaiból. (A bevételből, a településen további közösségi programokat kívánnak
rendezni)
„Köztámháló”, Győr-Moson-Sopron megye Buthi Krisztina 06/70 363-4102
14:00–16:00 Jobaháza, Polgármesteri Hivatal Kérdőívezés (felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékéről) „Köztámháló”, Győr-Moson-Sopron megye Takácsné Horváth Mónika 06/96 279-023
15:00 Győrszemere, Közösségi Ház Rajzkiállítás a településen működő közösségek tagjainak rajzaiból „Köztámháló”, Győr-Moson-Sopron megye Némethné Deli Anita 06/70 282-4928
15:00 Kunszentmiklós, Kálvin tér Ismered-e állampolgári jogaidat?
Felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékéről
Beszélgetés a helyi és térségi részvételi demokráciáról
Kerekasztal beszélgetés az állampolgárok jogairól, vélemények és ellenvélemények, érdemes-e tenni valamit?
A nyilvánosság biztosítása érdekében a Puszta Rádió is jelen lesz a rendezvényen! A civil szervezetek munkájáról tablókat készítünk.
„Köztámháló”, Bács-Kiskun megye;
Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete
Mészáros Zsuzsa
Szilágyiné Lucy
06/30 996-6351
06/30 251-3733
15:00 Győr, TIT Pannon Egyesülete,
Szent István u. 5.
„Az állampolgárok befolyása a lakóhelyet érintő döntésekben” – Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előadása, beszélgetés TIT Pannon Egyesülete Marosvölgyi Mónika 06/96 525-060
17:00 Vámosszabadi, Faluház Civil szervezetek a köz javáért – az önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolata „Köztámháló”, Győr-Moson-Sopron megye Bellovicz Imréné 06/96 560-200
19 17:30 Szekszárd, Babits Mihály Művelődési Ház „Részvétlen demokrácia” – Szekszárdi Civil Szervezetek Közösségének találkozója: az állampolgárok és a civil szervezetek helye és szerepe (aktivitása, passzivitása) a képviseleti demokráciánkban. Kérdőívezés lépcsőházakban, egyesületekben, CISZOK-ban, Babitsban. „Köztámháló”, Tolna megye Dér Miklósné 06/20 2005-329
18:00 Kisar „Saját ügyeink” – a helyi közösségi kezdeményező asszonyok tagtoborzó beszélgetése a helyi általános iskolában „Köztámháló”, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Varga Matild 06/30 211-2679
18:00 Rákoscsabai Közösségi Ház. Bp., Péceli út 222. Sajtótájékoztató, a XVII. kerületi Támogató Hálózat keretén belül útjára indult tevékenységekről Csabaiak Csabáért Közösségfejlesztő Program Pájer Ildikó 06/1 256-9526
folyamatos Pécs Stand a Pécsi Napokon. Kérdőíveznek az Istenkúti Közösségért Egyesület tagjai Istenkúti Közösségért Egyesület Peták Péter 06/30 539-0432
folyamatos Zalaegerszeg Kérdőíveznek a Zalai Falvakért Egyesület tagjai Zalai Falvakért Egyesület
„Köztámháló”, Zala megye
Szederné Kummer Mária 06/30 997-1681
20 16:00 Magyargéc Párbeszéd-kör a megyei közösségfejlesztő műhely tagjaival, a kérdőívek összegzése „Köztámháló”, Nógrád megye;
Nógrád Megyei Közművelődési Intézet
Szolnoki Ildikó 06/20 432-8995
10:00–13:00 Békéscsaba, Szlovák Kultúra
Háza
Az állampolgári részvétel esélyei és lehetőségei
Előadó: Imre Károly, a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet igazgatója – előadás, műhelybeszélgetések, korreferátumok:
A közösségfejlesztő lehetőségei egy hátrányos helyzetű kistérségben
Előadó: Lingurár Sándor, a Fehérfolt Közhasznú Egyesület elnöke, Okány
Egy zöld civil szervezet kezdeményezései
Előadó: Békési István, a White Club az Élővíz-Csatornáért Egyesület alelnöke
Motiváció és különböző szintű együttműködések az egyéntől az országos hálózatokig
Előadó: H.Kovács Judit, a Mégis van Remény Egyesület ügyvezetője
Állampolgári kezdeményezések egy falu fejlődéséért
Előadó: Ungvári Mihály, a Kötegyáni Baráti Kör elnöke
A szakmai műhely zárása
Kérdőívezés
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete;
Megyei Művelődési Központ;
„Köztámháló”, Békés megye
Kresák Anna
Pocsajiné Fábián Magdolna
06/66 442-122
10:00–15:00 Győr, Győr Plaza Kérdőívezés (felmérés az állampolgári részvétel
helyi mértékéről)
„Köztámháló”, Győr-Moson-Sopron megye Csobod Tibor 06/30 488-6433
14:00–18:00 Bezi, Kultúrház előtt Kérdőívezés (felmérés az állampolgári részvétel
helyi mértékéről)
„Köztámháló”, Győr-Moson-Sopron megye Csobod Tibor 06/30 488-6433
15:00 Győr, TIT „Az állampolgári jogok a demokráciában” – Dr. Kun András alpolgármester előadása, beszélgetés TIT Pannon Egyesülete Kiss Annamária 06/96 525-060
17:00 Szentendre, Templomdombi Általános Iskola
2000 Szentendre, Alkotmány u. 2.
Civil Műhely a Társadalmi Részvételért „Köztámháló”, Pest megye Ruskó Rita
Kovács Edit
06/20 379-0345
06/30 359-1678
17:00 Magyarkeresztúr, Polgármesteri Hivatal Az önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolata „Köztámháló”, Győr-Moson-Sopron megye Némethné Rácz Krisztina 06/20 450-2918
17:00 Répceszemere, Községi Kultúrház Az egyén befolyása a lakóhelyét érintő döntésekre – beszélgetés „Köztámháló”, Győr-Moson-Sopron megye Baranyai Gizella 06/30 373-9889
18:00 Szíl, Polgármesteri Hivatal A közigazgatási szervek és az állampolgárok egymást segítő kapcsolata, összefogása – előadás és beszélgetés a helyi Népfőiskola szervezésében „Köztámháló”, Győr-Moson-Sopron megye Tóthné Boda Éva 06/96 275-449
18:00 Taliándörögd, Közösségi Ház, Kossuth u. 39. Mondjam, ne mondjam? Tegyem, ne tegyem? – beszélgetés ifjúsági egyesületek, ifjúsági önkormányzatok tagjaival „Köztámháló”, Veszprém megye Bazsó Gabriella 0/70 334-6712
21 10:00 Nyíregyháza, Ifjúsági Centrum, Szent István u. 20. „Civilek egymás közt” – a város gyakorlott civil szervezetei beszélgetnek az állampolgári részvétel terén szerzett tapasztalataikról, az alkalmazott sikeres módszerekről, eredményekről.
Kérdőívezés, a megyei és a helyi média tájékoztatása
„Köztámháló”, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Groska Éva 06/42 726-210
10:00 Szabó Lőrinc Általános Iskola
3527 Miskolc, Vörösmarty út 76.
Iskolai előadások a demokráciáról, részvételről, az információkhoz való hozzáférésről Holocén Egyesület Kuthi Adrienn 06/30 291-5543
10:00 Budapest, Hotel Astoria, Kossuth L. u. 19–21. NOSZA Konferencia a részvételi demokráciáról, a civil-önkormányzati együttműködésről EMLA Egyesület brigi@emla.hu 06/1 322-8462
15:00 Győr, TIT Mit változtatnál/tennél lakóhelyed jobbá tételéért, ha te lennél Győr polgármestere? Előadások és beszélgetés Eredics Ime alpolgármester részvételével TIT Pannon Egyesülete Marosvölgyi Mónika 06/96 525-060
14:00 Nyíregyháza, Ifjúsági Centrum, Szent István u. 20. „Elveszve az államban” – közösségi beszélgetés az állami intézményrendszer működéséről, elérhetőségéről és ennek akadályairól, a szolgáltatók (önkormányzatok és intézményeik) valamint a lakosság képviselőivel. „Köztámháló”, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Varga Matild
Groska Éva
06/30 211-2679
06/42 726-210
14:00–18:00 Budapest VIII. Futó u. és a Práter u. sarkán lévő üres telek RÉSZT VESZEL A RÉSZVÉTEL HETÉN?
PROGRAM
– Workshop – józsefvárosi civil szervezetek bemutatkozása
– Beszélgetés a helyi részvételi demokrácia mértékéről kerületi képviselők és állampolgárok közreműködésével
– Felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékéről
– Állampolgári jogok ismertetése folyamatosan
– Panaszhordó – Most elmondhatja véleményét!
– Használtruha-vásár
– Grund-foci
– Rajzverseny
– Eszem–iszom, dínom–dánom
Futó utcai Egyesület;
Mozgássérültek Józsefvárosi Egyesülete; Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete;
Szigony Alapítvány;
Kolónia Önkormányzati Egyesület;
Tudor Alapítvány;
Oltalom Karitatív Egyesület;
Menhely Alapítvány;
Nap Klub Alapítvány
Nap Klub Alapítvány
Szabó Márta
Győri Jolanda
06/30 532-9001
06/30 393-6959
16:00 Öcsöd, Községháza „Lehetőségünk és felelősségünk az önsegítés!” Öcsödi Romák Önsegítő Egyesülete alakuló közgyűlése
Kérdőívezés az állampolgári részvétel helyi mértékéről
Közép-Tisza Vidékfejlesztő Alapítvány;
„Köztámháló”, Jász-Nagykun-Szolnok megye
Rendek Sándor 06/20 383-6816
21:00 Győr, Revita Tv Stúdiója Az önkormányzat kapcsolata a városi civil szervezetekkel – fórum TIT Pannon Egyesülete Kiss Annamária 06/96 525-060
22 10:00 Salgótarján, Nógrád megyei Közművelődési Intézet „Se veled, se nélküled…” Szakmai nap a megyében dolgozó közművelődési szakemberek, közösségi aktivisták részvételével. Eszmecsere az állampolgári, a közösségi részvételről „Köztámháló”, Nógrád megye;
Nógrád Megyei Közművelődési Intézet
Szolnoki Ildikó 06/20 432-8995