Regionális kerékpárút-hálózat

1995/5

Előzmények: Az Országos Kerékpárút Hálózatért
Alapítvány és az általa létrehozott Országos Kerékpárút-hálózat Beruházási és Szolgáltatási Részvénytársaság (rövidített elnevezéssel: HUNGAROSPRINT Rt) 1991-ben kidolgozta az országos kerékpárút- és kerékpárkölcsönzői hálózat megvalósíthatósági tanulmányterveit, majd 1992-ben a regionális kerékpárút-hálózatok tervezését kezdtük meg.


Az eddigi vizsgálataink eredménye alapján, a regionális kerékpárút-hálózatok kialakítását az ún. Kerékpáros Centrumok (KC) létesítésével lehet felgyorsítani. A megyei és a települési önkormányzatokkal együttműködve, három – földrajzilag és domborzatilag is különböző – településen: Csongrád, Szécsény és Zalalövő városokban akarunk referencia Kerékpáros Centrumot létesíteni 1995/96-ban, amelyeket a jövőben országos hálózattá fogunk bővíteni.
A Kerékpáros Centrumok feladata:
a tiszta, jó levegőjű környezetben, a természeti, történelmi és kulturális értékekben gazdag régiókban, a Centrumok köré rajzolható 50-60 km-es sugarú körön belül – az OKN rendezvények céljaival összhangban – magas színvonalú kerékpáros turizmust szervezni és koordinálni. Amely a biztonságos, energiatakarékos és környezetkímélő kerékpáros közlekedés megvalósításán túl fejleszti az idegenforgalmat és a falusi turizmust, amellyel hozzájárul a helyi és regionális foglalkoztatási lehetőségek bővítéséhez, a nemzetgazdaság gyarapodásához.
A Kerékpáros Centrumok kiválasztásának szempontjai:
– a település önkormányzata támogatja az Alapítvány célkitűzéseit és elfogadja a HUNGAROSPRINT Rt (mint a program kezdeményezőjének és kidolgozójának) kizárólagos szerepét és feladatát a megvalósításban,
– a település és vonzáskörzete rendelkezzen a fentiekben ismertetett célok és feladatok megvalósításához szükséges földrajzi-domborzati-természeti adottságokkal, természeti-történelmi-kulturális értékekkel stb.,
– a létesítendő Kerékpáros Centrum kerékpáron, vasúton és/vagy vízi úton
elérthető legyen,
– a település önkormányzata épülettel és a szükséges infrastruktúrával is támogatja az Alapítványt, továbbá, vállalja a helyi szervezetekkel, intézményekkel és a térség önkormányzataival a koordinációt, a program sikeres megvalósítása érdekében…
Csongrád Város Önkormányzata és a Tisza Menti Önkormányzatok Szövetsége támogatja a csongrádi Kerékpáros Centrum (a kerékpártúrák kiinduló állomásának) létesítését, amely a szervezési és koordinációs feladatok mellett, biztosítani fogja a kerékpárkölcsönzést és karbantartást, a szállást és étkezést is. A szakemberek véleménye szerint, az öt megyét érintő regionális kerékpárút-hálózat csongrádi Centruma jelentősen hozzájárul a kitűzött célok és feladatok megvalósításához.
A feladatok közül kiemelt jelentőségű a gyógyturizmus, amely a csongrádi termálgyógyvíz hasznosításával és a kerékpározással segíti majd a gerinc- és mozgásszervi betegek gyógyítását (a hazai és a külföldi tapasztalatok szerint, évről évre növekszik a gerincferdüléses, mozgásszervi elváltozásokat mutató gyerekek száma).
A Csongrád várost érintő Tisza menti kerékpárút (amelynek szakaszati már épülnek) és az ehhez kapcsolódó regionális kerékpárutak lehetővé teszik, hogy tiszta, jó levegőjű környezetben biztonságosan kerékpározhassanak a gyógyulásra, pihenésre és a térség természeti, történelmi és kulturális értékeit megismerni vágyó gyerekek és felnőttek egyaránt.
Kelemen József, elnök
HUNGAROSPRINT RT
Országos Kerékpárút-hálózat Beruházási és Szolgáltatási Részvénytársaság, Kiskunfélegyháza, Szegedi út 45.Te1/Fax: (76)362-152
Felelős kiadó: Varga A. Tamás Felelős szerkesztő: